המעמד המשפטי של מזרח ירושלים

מהו המעמד המשפטי של מזרח ירושלים ? בהתאם לסעיף 11ב לפקודת סדרי שלטון והמשפט, תש"ח-1948 יחול המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל על כל חלק שהממשלה קבעה בצו. ביום 28.6.67 קבעה הממשלה בצו סדרי השלטון והמשפט (מס' 1), תשכ"ז-1967, כי מזרח ירושלים הוא שטח שבו חלים המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה, ובכך למעשה סיפחה שטח זה אל מדינת ישראל. מזרח ירושליםירושלים