ביטול קניית אביזרים לחדר שינה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול קניית אביזרים לחדר שינה: 1. א) התובע הזמין אצל הנתבע פריטים לחדר שינה שכללו: מיטה זוגית כפולה, 2 שידות, שידת טואלט גדולה בתוספת מראה ממוסגרת עץ וברזל, ספסל הנפתח לארגז מצעים, מדף טלויזיה, החלפת שולחן סלוני. עוד מציין התובע בתביעתו כי הפריטים הנ"ל כוללים: פירזול במראה, במגירות, במיטה, וכן קילה. המחיר שסוכם בגין כל הפריטים הנ"ל הוא בסך 6,700 דולר. ב) התובע ביקש שכל הפריטים יועלו על הכתב, ובאותו כתב יצוין גם הסכום המוסכם ותנאי תשלום. הנתבע סירב להגיש מסמך כתוב וטען כי מדובר באמון שאחד נותן בשני. ג) במעמד ההזמנה שילם התובע לנתבע על חשבון סך -.6,000 ₪ וכעבור חודש שילם התובע לנתבע סכום נוסף של 1,000 דולר. יתרת הסכום היה על התובע לשלם בתשלומים של -.2,000 ₪ לחודש. 2. מהי תביעתו של התובע? התובע מבקש לבטל את ההסכם ולצוות על הנתבע להשיב לו הסכומים שקיבל, זאת בשל שניים אלה: א) הנתבע אשר התחייב לספק הפריטים הנ"ל תוך חודש - לא מילא אחר התחייבות זו; ב) הנתבע טען כי הסכום אינו כולל פירזול למיטה בסך -.2,600 ₪ - סכום עליו לא סוכם. 3. א. א) הנתבע הגיש כתב הגנה בו מפרט הנתבע - בניגוד לתובע - את ההשתלשלות המלאה של הזמנת העיסקה ומדבריו עולה כי מי שניהל עימו משא ומתן בגין הזמנה היתה אשת התובע (להלן: "גב' ויצמן") ולא התובע. הנתבע הגיע לבית התובע, הכין תכניות במקום ונתן להם הצעת מחיר - כאשר ליד כל פריט משורטט, מצוין גם המחיר. כעבור 10 ימים, התקשרה גב' ויצמן וביקשה לעשות הזמנה ואז שוב הגיע הנתבע לביתם, עשה הזמנה ועלות כל העבודה נקבעה לסך 6,700 דולר (לא כולל מע"מ) ופירזול מיוחד. ב) עוד טוען הנתבע כי הפריטים: שולחן סלוני, מדף לטלויזיה וקילה למיטה לא סוכמו וגם אינם מופיעים בסקיצה. ג) כשבוע לאחר ההזמנה אמרה הגב' ויצמן שהיא רוצה קילה מיוחדת, מעל הקילה, המשולבת עם ברזל. הנתבע הכין סקיצה והציג לגב' ויצמן הצעת מחיר ממסגר בסך -.2,800 ₪. לאחר הסיכומים ולאחר שהנתבע קיבל עח סך -.6,000 ₪, ביקשה גב' ויצמן להחליף, בשלב שני, שולחן בסלון ושולחן פינת אוכל. לגבי מדף הטלויזיה, החליטה גב' ויצמן שהיא רוצה להעביר אותו מהקומודה - בשונה ממה שסוכם קודם לכן. ב. א) הנתבע מציין כי כבר השקיע סך 15,000 ₪ על העבודה, עבד כחודש ימים מבלי לקבל התשלומים כמתחייב מן ההסכם. הנתבע מציין כי ביצע עבודתו על פי המוסכם, עמד בלוח הזמנים ואילו התובע בשל מצוקה כספית מבקש כספו חזרה. הנתבע מוכן להמשיך ולהרכיב העבודה ולקבל יתרת כספו, אחרת יאלץ לאחסן הפריטים במחסנים. ב) הנתבע צירף לכתב ההגנה את ההזמנה, וסקיצות למיניהן המראות את פריטי העבודה. 4. בטרם נדון המשפט לגופו, ביקשתי מהצדדים לבדוק אפשרות להגיע ביניהם להסכמה כיצד ניתן לגשר בין טענות הצדדים. גם במהלך הדיון נעשה נסיון לגשר בין הצדדים, ברם כל דחיות הדיונים על-מנת לאפשר לצדדים להגיע להסדר - לא נשאו פרי. בשלב מסויים קיבלו הצדדים הצעת בית המשפט למנות להם בורר וכבר ניתנה החלטה בנדון דנן, ברם בין המינוי ובין תחילת עבודתו של הבורר החלו הצדדים לכתוב מכתבי בקשה - כאשר אחד טוען כנגד השני ולכן משהגעתי למסקנה כי אין דרך לגשר בין הצדדים וכל אחד עומד בעמדתו - לא היה מנוס מלשמוע את המשפט לגופו. (ראה החלטה מיום 5.6.00 והבקשות שהוגשו לאחר מכן). 5. א) לאחר ששמעתי את הצדדים, ולאחר עיון בתביעה, בכתב ההגנה, לא מצאתי שיש ממש בתביעת התובע. תביעתו של התובע היא תביעה סתמית לביטול ההסכם ולהחזרת כספו ששולם על חשבון, אך אין בתביעה כל נימוק או פירוט המצדיק ביטול העיסקה. התובע מאשר בתביעתו כי העיסקה-ההזמנה בוצעה בחודש דצמבר 1999 ואת תביעתו הגיש ביום 9.3.00. התובע פנה בכתב לנתבע, באמצעות עורך דין, ביום 29.2.00 כחודשיים לאחר ביצוע ההזמנה (ראה ת/1), בו הלין על שינוי בגודל המיטה. אין די בתביעה סתמית בה מבקש תובע לבטל ההסכם ולקבל כספו חזרה. תובע התובע כך, חייב להוכיח את סיבת הביטול, מה פגם יש בעבודה. גב' ויצמן העידה כי בפועל לא בוטלה ההזמנה (עמ' 6 לפרטיכל, שורות 25-26). התובע מאשר בעדותו בבית המשפט כי הנתבע הינו אומן במקצועו ועושה עבודה יפה (עמ' 1 לפרטיכל, שורה 16). בתביעה לא נאמר כי גב' ויצמן ראתה מיטה קטנה במקום מיטה גדולה. רק בעדות העלה זאת התובע. התובע לא הוכיח מה הזמין בפועל ולכן לא הוכיח כי הוכנו לו פריטים השונים מן ההזמנה. ב) הנתבע פרט בפני השתלשלות העניינים, על צורת ביצוע ההזמנה, על השיחות שהיו בינו לבין גב' ויצמן ועל הסיכומים שסיכם עם גב' ויצמן. בסיום עדותו של הנתבע, הציע הוא הצעה כיצד ניתן להגיע לסיום הענין (עמ' 5 לפרטיכל, שורות 12-14). ג) גב' ויצמן העידה גם היא על הסיכומים שסיכמה עם הנתבע ועל העבודה שהיה על הנתבע לבצע. גב' ויצמן מציינת כי ההזמנה שצורפה לכתב ההגנה לא הוצגה בפניה. 6. א) התובע לא הראה סיבה המצדיקה ביטול ההזמנה ולא הוכיח כי הפריטים שהוכנו לא תואמים להזמנה. שמעתי את הצדדים ואת העד מטעם הנתבע, מר אורי מורבה, שהיה נוכח בעת שיחה שהתקיימה בין התובע לנתבע והיה נוכח עת באו שני נגרים והעריכו את העבודה לסך -.31,000 ₪ (כולל מע"מ). ב) לאחר שמיעת העדויות ומאחר ולא מצאתי סיבה המצדיקה לבטל העיסקה -ההזמנה, אני מחליט כי יש לקיים העיסקה ומחייב הנתבע לבצע העבודה שהוזמנה בהתאם להזמנה 117 וכמפורט בסקיצות, זאת תמורת סכום בש"ח השווה לסך 6,700 דולר (כולל מע"מ), ובניכוי הסכום שהתובע כבר שילם כמקדמה. עבור הפירזול יוסיף התובע סך -.1,500 ₪ בלבד בתוספת מע"מ. התובע ישלים העבודה תוך 20 ימים מיום מתן פסק הדין. אם העבודה לא תושלם ולא תסופק לתובע במועד הנ"ל, תבוטל ההזמנה ובמקרה כזה אני מחייב הנתבע להשיב לתובע מחצית הסכום שהתובע שילם כמקדמה, קרי סך -.3,000 ₪ בתוספת סכום בש"ח השווה לסך 500 דולר, ושני הסכומים ישאו ריבית והפרשי הצמדה מיום 21.12.99 ועד התשלום בפועל. (יום 21.12.99 הוא היום בו שילם התובע לנתבע את המקדמה עבור ההזמנה). ג) אין צו להוצאות נוספות. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)