הכרה בליקוי ראיה כתאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכרה בליקוי ראיה כתאונת עבודה: 1. לפני תביעה לפסק דין הצהרתי בה נדרשתי לקבוע כי ליקוי הראיה שאירע לתובע הוא בגדר פגיעה בעבודה על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995 (להלן - החוק). 2. הנתבע הכחיש כי לתובע אירע אירוע תאונתי כלשהו, כמשמעותו בחוק ובפסיקה, וטען כי ליקוי הראיה אירע על רקע מצב בריאותו הקונסטיטוציונלי. לחילופין טען הנתבע כי השפעת העבודה על הופעת מחלת התובע היתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. 3. עובדות המקרה נקבעו על ידי בהחלטה מיום 10.2.01 והן: א. התובע עבד בליטוש יהלומים במשך כ- 36 שנים, במספר מלטשות ומפעלים. ב. לטענתו - במהלך ועקב עבודתו נפגעה עינו השמאלית, וביוני 98' חלה החמרה ניכרת במצב עינו השמאלית עד כדי כך שלא היה מסוגל להמשיך ולעבוד ובמשך כשנה וחצי נעדר מעבודתו. ג. ליטוש היהלומים מחייב מאמץ של הפעלת עינו השמאלית בצורה ממושכת יומיומית שעה שעה במשך עשרות שנים. ד. התובע הרכיב על עינו השמאלית מכשיר דמוי משקפת שפעולתה כ"זכוכית מגדלת" וזאת ע"מ ללטש את היהלום הקטן. לדבריו - כתוצאה מהמאמץ האופטי המיוחד והניצוצות שיצאו מהיהלומים בזמן ליטושם נפגעה עינו השמאלית. ה. היהלום הפיק חום רב בעת הליטוש, וחום זה עבר דרך העינית ופגע בעינו של התובע. כמו כן ריכזה העינית את בוהק הניצוצות והחום כמו זכוכית מגדלת. 4. כמומחה רפואי בתיק זה מונה דר' גבריאל כרמון, ואליו הופנו השאלות הבאות: א. מהי מחלתו של התובע? ב. האם מחלת התובע היא מחלת מקצוע על פי רשימת מחלות המקצוע בחוק הביטוח הלאומי? ג. האם יש קשר סיבתי בין מחלת התובע לבין עבודתו כפי שתוארה בהחלטה דלעיל? ד. אם התשובה לשאלה הקודמת היא חיובית - האם מחלתו של התובע היא תוצאה של תהליך תחלואי, או שהיא תוצאה של אירועים זעירים (מיקרוטראומות) - פגיעות זעירות וחוזרות בעיניו של המבוטח שניתן לאתר בזמן או במקום? ה. אם קבעת כי היו פגיעות זעירות - האם יש לראות במחלת המבוטח תוצאה של אותן פגיעות קטנות וחוזרות, שבמצטבר גרמו להופעת המחלה ממנה סובל המבוטח? במלים אחרות, ההיתה כל פגיעה כנ"ל בעלת אופי בלתי הפיך (IRREVESIBLE) כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים? ו. אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית - האם תנאי עבודתו של התובע כפי שתוארו בהחלטה, השפיעו על התפתחות המחלה הרבה פחות מאשר נתוניו האישיים (גורמי סיכון) של התובע, אם היו כאלה? 5. תשובת המומחה הרפואי וחוות דעתו מיום 12.2.01 היתה: א. התובע סובל מניוון הרשתית המרכזית - AGE RELATED MACULAR DEGENERATION . כמו כן התובע סובל מיובש בעיניים וטופל על ידי טיפות LACRIMOL . יש לציין גם בעינו השמאלית "זבוב" נע על רקע הפרדותזגוגית אחורית - POSTERIOR VITREOUS DETACHMENT או בקיצור PVD . ב. מחלתו למיטב הבנתי אינה מחלה מקצועית. ג. ניוון הרשתית המרכזית קשור למחלת יתר לחץ הדם כגורם סיכון מוכח וחד משמעי. הפרדות הרשתית האחורית בעינו השמאלית היא תופעה שיכולה להתרחש ללא סיבה והיא קיימת באוכלוסייה גם ללא גורמי סיכון כגון קוצר ראיה וטראומה מוכחת - שנעדרים במקרה שלפנינו. יובש העיניים בגבר בגילו אינו שכיח למעט במקרים של דלקות פרקים. עם זאת סביבת עבודתו עם החום הרב הנפלט מהיהלומים וכן האדים הנפלטים הם גורמים המחמירים את היובש שבמקרה שלפנינו. ד. תשובתי לשאלה הקודמת היא חלקית לכל היותר והיא נוגעת לשתי עיניו. אין היא מסבירה את תלונות התובע על "עין שמאל שנפגעה מהעבודה". תואר בעין ימין! כתם על הקרנית ליד המרכז שלרוב מוסבר על ידי גוף זר שפגע והשאיר לתמיד צלקת זעירה. פגיעה כזו - שלא תוארה בתלונותיו - היא תוצאת מיקרוטראומה ובמידה והצלקת היא במרכז מול ציר הראיה של העין - VISUAL AXIS - היא פוגעת בחדות הראיה לתמיד. ה. חשיפה חוזרת לחום ממוקד ליד העין יכולה לגרום להתגברות היובש של העיניים לדלקות חוזרות לדמעות ולגירוי העיניים. כל זה לא ! תואר במקרה שלפנינו. התובע לדבריו משתמש כעין דומיננטית בעבודתו בעין שמאל. במרכז הרשתית - MACULA - בשתי! העיניים נמצאו שינויים ניווניים קלינית וכן בצילום פלואורסצאין. שינויים אלה פוגעים בחדות הראיה לקרוב ומכיוון שהתובע משתמש בעינו השמאלית הוא חש שינוי בעין זו ... העכירות היחסית של הזגוגית בעין שמאל - על רקע הפרדות הזגוגית האחורית - תורמת גם כן להרגשתו שהראיה בעין שמאל פחות טובה מכפי שהיתה פעם. (חדות הראיה לרחוק בשתי עיניו - לפי בדיקת פר' מנור וכן לפי בדיקת אופטומטריסט היא טובה למדי ושווה - 6/7.5). 6. מחוות דעתו של המומחה הרפואי עולה כי מחלתו של התובע אינה מחלת מקצוע. באשר למיקרוטראומות - בהחלטה העובדתית קבעתי כי פעולת המכשיר על עינו של התובע כפעולת זכוכית מגדלת המרכזת את הבוהק של היהלום והחום של הניצוצות המופקים בעת עבודת הליטוש. אותן ניצוצות מהווים תשתית עובדתית לפגיעות הזעירות. המומחה הרפואי קבע כי התובע סובל מיובש בעיניים, אשר הוחמר בשל סביבת העבודה שלו בחום רב הנפלט מהיהלומים והאדים הנפלטים מהם. המומחה אף קבע כי חשיפה חוזרת לחום ממוקד ליד העין יכולה לגרום להתגברות היובש של העיניים, לדלקות חוזרות ולדמעות ולגירוי העיניים. 7. עם זאת, אני קובעת כי המומחה הרפואי לא קבע שהחמרת מצב היובש בעיניים נבעה מפגיעות זעירות וחוזרות בעיניו של התובע, אלא הסתפק בקביעה כי מדובר בתוצאה של חשיפה לסביבת החום של העין. גם אם יש קשר סיבתי בין היובש בעיניים לבין העבודה, הרי הדבר אירע כתהליך תחלואי, ולא על רקע של פגיעות זעירות וחוזרות בעיני התובע. לפיכך - אין מחלת התובע תוצאה של פגיעה בעבודה. 8. יש לציין כי המומחה קבע במפורש שהתופעות מהן סובל התובע קיימות בשתי העיניים ולא רק בעין שמאל לגביה התלונן והגיש תביעה זו. התביעה - נדחית. אין צו להוצאות. תאונת עבודההכרה בתאונת עבודה