השעיית שופט

האם אפשר להשעות שופט בבית המשפט ? התשובה היא - כן. נשיא בית המשפט העליון יכול להשעות שופט (או רשם) במקרים מסויימים. להלן המקרים שבהם אפשר להשעות שופט: האם הגישו נגד השופט או הרשם קובלנה. אם פתחו חקירה פלילית נגד השופט (או הרשם) אם הגישו נגד השופט או הרשם כתב אישום. מומלץ לעיין בסעיף 14 לחוק יסוד השפיטה, כמו כן מומלץ לעיין בסעיף 105א לחוק בתי המשפט.השעיהשופטים