סמכות ועדה מקומית לא לאשר היתר בניה

בבג"צ 1636/92, 4790העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת אביב נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז תל אביב ואח’, פד"י מז(5)573, 583 נפסק כי "גם לוועדה המקומית, המתבקשת להעניק היתר בנייה, נתון שיקול-דעת לשקול שיקולים תכנוניים, שהם מעבר לעצם התאמתה של הבקשה לדרישותיה של התכנית המאושרת". בבג"צ 663/85 רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ואח' , פד"י מב(2) 133, 138 הוסבר, באשר לסמכות הועדה המקומית לסרב ליתן היתר, והדברים יפים בעיקרם גם לגבי הוועדה המחוזית: "איסור לבנות ללא היתר הינו אמנם התערבות השלטון בזכות האזרח ליהנות מרכושו כרצונו, ויש להקפיד עם הרשות שההתערבות שלה תהיה רק בתחומו של החוק... אך מכך אין מקום למסקנת באת-כוח העותרת, כי לוועדה המקומית אין תפקיד שבשיקול-דעת לתת או למאן לתת היתר בנייה, אפילו תואמת הבקשה תכנית בניין ערים. לוועדה המקומית יש עדיין תפקיד לשקול שיקולים שונים. .. סמכות לסרב מתן היתר, גם כשהבקשה עוברת את בדיקת התאמתה הטכנית לתכנית, קיימת לה לוועדה." ר' גם עת"מ (מחוזי תל אביב) 1032/00 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "הדרים" נ' ועדת הערר המחוזית, מחוז המרכז ואח’, מפי כב' השופט גרוניס, מיום .23.5.00 ועדה מקומית לתכנון ובניההיתר בניהבניה