עונש על מספר רב של עבירות פליליות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על עבירות רבות / עונש על מספר רב של עבירות פליליות: 1. המערער, בן 37 שנה, הורשע על פי הודאתו במתן ידיעות כוזבות על עבירת פשע, שבועת שקר, קבלת דבר במרמה, וגניבת לוחיות זיהוי של מונית והרכבתן על רכב אחר כדי להטעות את פקחי משרד התחבורה כאילו הרכב האחר מורשה לפעול כמונית. 2. המערער ביקש לצרף מספר תיקים שהיו תלויים ועומדים נגדו בשורה ארוכה של עבירות: שתי עבירות גניבה, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, החזקת סם לצריכה עצמית, 6 עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל דבר, 4 עבירות של קבלת דבר במרמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שתי עבירות של ניסיון לקבל דבר במרמה, שינוי זהות רכב, מסירת ידיעות כוזבות על ביצוע עבירת פשע, תקיפה, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, היזק בזדון, נהיגה ללא ביטוח, זיוף דרכון, ועבירה על חוק הכניסה לישראל. 3. במסגרת הסדר הטיעון הסכימה המדינה לבקש מאסר בפועל שלא יעלה על 36 חודש - כולל הפעלת 3 מאסרים על תנאי - של 3 חודשים, של 6 חודשים ושל 12 חודש - המצטברים ל- 21 חודשי מאסר על תנאי בני הפעלה. 4. בית המשפט קמא קבע כי הרף העליון של הסדר הטיעון קל בהרבה בצירוף העונשים שהיו נגזרים על המערער אילו נדונו כל העבירות בנפרד, ולמרות זאת לא גזר את הרף העליון שהוסכם עליו, אלא הסתפק ב33- חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו של המערער - 30.12.98, תוך שהפעיל את כל המאסרים על תנאי של 21 חודש - בחופף. 5. כמו כן גזר בית המשפט על המערער מאסר על תנאי של 6 חודשים לשנתיים, שלא יעבור עבירות רכוש, תקיפה או הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. 6. הערעור הוא על חומרת העונש. 7. אחת מטענות המערער היא כי המערער סייע למשטרה והסדר הטיעון לא הביא זאת בחשבון. 8. בגזר הדין הביא בית המשפט בחשבון את העובדה שהמערער שיתף פעולה עם המשטרה, ועל כן לא ניתן לבוא בטרוניה כאילו שיתוף הפעולה לא הובא בחשבון במסגרת גזר הדין. 9. המערער, שהיה מיוצג בבית המשפט קמא, הגיע להסדר טיעון עם המאשימה - וידע שקיימת אפשרות סבירה ביותר שייגזרו עליו 36 חודשי מאסר בפועל. למרות זאת הסכים להסדר הטיעון. 10. משגזר בית המשפט קמא על המערער עונש שהוא במסגרת הסדר הטיעון, מה גם פחות מן הרף העליון שהוסכם עליו - אין מקום לערעור. 11. בהתחשב במספר העבירות ובטיבן - אין מקום להתערב בעונש גם לגופו של עניין. 12. הערעור נדחה.עבירות מרובותמשפט פלילי