תקלות בטלוויזיה - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תקלות בטלוויזיה - תביעות קטנות: התובע רכש בחודש אוקטובר 1998 טלויזיה מסוג "שרפ" '28 אשר מיובאת ארצה באמצעות הנתבעת מס' 2 (להלן: "הטלויזיה"). לטענת התובע, ביום 17.5.00 מסר לנתבעת מס' 1, את הטלויזיה לתיקון. לאחר התיקון הוחזרה הטלויזיה לתובע. לטענת התובע, כשלושה שבועות מיום החזרת הטלויזיה, אירע פיצוץ בטלויזיה והתובע נאלץ להחזירה לנתבעת מס' 1 לתיקון חוזר. לטענת התובע, כשביקש לברר עם נתבעת מס' 1, מה עלה בגורל הטלויזיה, נאמר לו כי לא הצליחו להסדיר התקלה ועל כן מסרו הטלויזיה לתיקון למעבדה של הנתבעת מס' 2. 4. עד למועד הדיון בתיק זה - לא אותרה התקלה והטלויזיה לא תוקנה. 5. לטענת התובע, בשל הזמן הרב שעבר מאז נמסרה הטלויזיה לידי הנתבעת 1 לתיקון ולאור העובדה כי טרם תוקנה, אין הוא מעוניין בתיקונה אלא דורש פיצוי כספי בגובה עלות המכשיר כ- 5,500 ₪ וכן בגין עוגמת הנפש וההוצאות. 6. לטענת נתבעת מס' 1, הטלויזיה הועברה אליה לתיקון פעמיים. בבדיקה התברר כי מקור הבעיה בשתי הפעמים הינו בספק כח. לדברי ב"כ הנתבעת בפעם השניה הוברר כי נדרשת החלפת הספק. 7. לטענת נתבעת מס' 1, ניסתה לתקן את המכשיר באמצעות מעבדות אלקטרוניקה שונות אך ללא הצלחה. ביום ה- 29.6.00 העבירה הנתבעת את המכשיר למעבדת "פל טוב אלקטרוניקה חולון בע"מ" שהינה מעבדת שרות מטעם יבואן חברת "SHARP", אך גם שם לא הצליחו לתקן את הטלויזיה. 8. לטענת נתבעת מס' 1, אין בידה לתקן את המכשיר וזאת משום שלא קיימים בארץ החלקים הנדרשים. 9. נתבעת מס' 2 אשר צורפה לכתב התביעה, היא כאמור לעיל המייבאת והמשווקת של מוצרי "שארפ" בארץ. 10. לטענת נתבעת מס' 2, סיפקה יחד עם הטלויזיה תעודת אחריות ל- 12 חודשים שתוקפה פג ב- 8.10.99. 11. לטענת נתבעת מס' 2, בתעודת האחריות מצויינות תחנות השירות המוסמכות לטפל במוצרי הנתבעת 2. לדבריה פנה התובע למעבדה שאינה מורשית על ידי נתבעת מס' 2 ובמעשה זה הסיר התובע כל מחוייבויות מצד נתבעת מס' 2 כלפי הטלויזיה. 12. לטענת נתבעת מס' 2, התובע ונתבעת מס' 1, לא פנו אליה לא בכתב ולא בעל-פה לצורך פתרון הבעיה. נתבעת מס' 2 מכחישה מכל וכל כי הנתבעת מס' 1 פנתה אליה במועד כלשהו בענין תיקון הטלויזיה. לפיכך, טוענת הנתבעת מס' 2 אין לה כל אחריות ו/או מחוייבות כלפי התובע בגין הנזק שנגרם לטלויזיה. 13. הדיון בבקשה התובע רכש את המכשיר באוקטובר 1998. על פי תעודת האחריות, האחריות למוצר פגה באוקטובר 1999. התובע בכתב תביעתו ציין כי המכשיר התקלקל לראשונה ביום 17.5.00כלומר לאחר תום תקופת האחריות. זאת ועוד, התובע גם לא פנה לשם תיקון הטלויזיה לאחד ממרכזי השירות שמומלצים ע"י הנתבעת 2 שהם בעלי הידע והמיומנות לטפול בטלויזיה מסוג הטלויזיה שבידי התובע. אשר על כן ולאור האמור לעיל, מצאתי כי נתבעת מס' 2 אינה אחראית כלפי התובע לנזק שנגרם לטלויזיה. 14. לגבי נתבעת מס' 1 - כפי שעולה ממסכת העובדות שבפני נראה כי לנתבעת מס' 1 יש אחריות לנזק שנגרם לתובע. וזאת כפי שאפרט להלן: 15. מכשיר הטלויזיה הובא לידי נתבעת מס' 1, פעמיים בגין אותה תקלה, וזאת על פי הודאתה. פרק הזמן בין שני המקרים לא עלה על 3 חודשים. בשני המקרים לא עלה בידי הנתבעת לטפל בתקלה ולתקן את הטלויזיה. 16. אין ספק שנתבעת מס' 1 החזיקה את הטלויזיה ברשותה במשך זמן רב, והיה עליה להודיע לתובע תוך זמן סביר מה עלה בגורלה ואם באפשרותה לתקנה. נתבעת מס' 1 הציגה עצמה בפני התובע כמי שיש לה ידע ויכולת לתקן את הטלויזיה של התובע. בדיעבד, התברר שהיה זה מצג שוא שכן לא רק שהטלויזיה לא תוקנה אלא יתכן וכבר התיקון הראשון גרם נזק לטלויזיה. 17. לא בכדי מכשירים יצרני טלויזיה, טכנאים ומהנדסים מטעמם לטפול במכשירים שיוצרו על ידיהם. 18. היה על הנתבעת מס' 1 לנקוט בגישה מקצועית ואחראית שיתכן ופרושה אי הסכמה לקבל את הטלויזיה של התובע לתיקון אם אין בידיה הידע המקצועי המלא לבצע זאת. 19. משהתברר שאותה תקלה שלכאורה תוקנה לראשונה שבה וחזרה ולאחר זמן קצר, היה על הנתבעת 1 ליטול את הטלויזיה ולדאוג לתקנה על חשבונה , בידי מי שמוסמך לכך, דהיינו מעבדות טלויזיה שמומלצות ע"י היצרן. 20. דע עקא שהנתבעת 1 נטלה את הטלויזיה השאירה אותה בידיה חדשים ארוכים מבלי לעשות מאומה לתיקונה, באופן יעיל והמהיר ביותר. 21. בינתיים חלפה עברה לה למעלה משנה והיום אם אכן תתוקן הטלויזיה לא מעוניינים התובעים לקבלה. סרובם ניתן להבנה - במשך למעלה משנה טולטלה הטלויזיה ממעבדה למעבדה, חלקים פורקו ממנה ולא מעט ידיים חפרו בקרביה. אין זו הטלויזיה שאותה רכשו התובעים לפני שלוש שנים ולא זה המוצר שברצונם לקבל לידיהם. 22. לנתבעת 1 יש אחריות ישירה לנזק שנגרם לתובעים בגין התיקון שבצעה בטלויזיה ואשר לא צלח. עם זאת, גם לתובעים עצמם תרומה לקרות הנזק. שכן גם אם חלפה תקופת האחריות היה עליהם למסור את הטלויזיה לתיקון למעבדה מורשית ואפילו העלויות במעבדה זו גבוהות יותר מאשר במעבדות אחרות. 23. מכל האמור לעיל הגעתי למסקנה, שיש לחייב את הנתבעת 1 לפצות את התובעים בנזק שנגרם לטלויזיה של התובעים אך לא במלואו. 24. אשר על כן, מצאתי כי על הנתבעת 1 לפצות את התובעים בסך של 3,000 ₪ בגין נזקי הטלויזיה. סכום זה ישולם לתובעים כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 2/11/00 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, הנני מחייבת את הנתבעת מס' 1 לשלם לתובעים סך של 114 ₪ אגרת פתיחה תיק וסך של 300 ₪ הוצאות . סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 25. לגבי הנתבעת מס' 2 , התביעה נדחית ללא צו להוצאות.טלויזיהתביעות קטנות