השכר הממוצע במשק הפלסטיני

ביום 5.5.10 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 8960/06 טמיזה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ. באותה פרשה נדונה תביעה בגין נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים לפלסטיני בן 15 הגר סמוך לחברון. בית המשפט המחוזי התייחס לנתוני השכר הממוצע במשק הפלסטיני (בין 1,570 ₪ ל-1,800 ₪ לחודש) והעמיד את בסיס השכר החודשי של הניזוק - לעבר ולעתיד - על 2,000 ₪. בערעורו טען הניזוק כי ראוי היה להעמיד את בסיס השכר על סכום גבוה יותר, והפנה לפסקי דין בהם נפסקו סכומים גבוהים יותר. בדחותו טענה זו אמר בית המשפט העליון את הדברים הבאים: "יש לזכור כי הנטל להוכיח כמה השתכר המערער עובר לתאונה מוטל על כתפיו, והוא לא עמד בו. גרסתו לגבי שכרו עובר לאירוע (2,500 ₪ לחודש) לא בוססה כדבעי... בא כוח המערער אמנם מפנה לפסקי דין מהם הוא מבקש ללמוד כי במקרים דומים נקבע שכר בסיס גבוה יותר - אך עיון בהם אינו תומך בטענותיו, כפי שיפורט בתמצית להלן. בא כוח המערער טוען, כי בעניין אבו סרחאן (ת"א (מחוזי ירושלים) 7125/05 אבו סרחאן נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם) ) הועמד הפיצוי על השכר הממוצע במשק בישראל - אך שם מדובר היה בתושב מזרח ירושלים שצפוי היה להשתלב בשוק העבודה בישראל... אף הטענה, כי בעניין רג'בי (ת"א (מחוזי ירושלים) 877/95 רג'בי נ' חברה הביטוח הלאומית בע"מ (לא פורסם) ) נפסק בנסיבות דומות שכר בסיס של 4,000 ₪ אינה לגמרי מדויקת. באותו מקרה, נקבע לטייח בעל מקצוע, שהעיד כי השתכר בעבר בישראל סכומים משמעותיים, שכר (לעתיד) של 3,000 ₪. אכן, בעניין פלוני [ע"א 852/04 בית החולים הסהר האדום נ' פלוני] נאמר שהעמדת שכר הבסיס על 2,500 ₪ 'מחמירה' - אך שם נקבע אומדן גלובלי, ולא נפסק סכום חלופי אחר, ובכל מקרה בנידון דידן ישנם נתונים אינדיבידואליים שאינם תומכים ברף הגבוה של ההשתכרות מלכתחילה. למעשה, בא כוח המערער לא הראה מדוע יש להניח, כי שולחו ישתכר יותר מהשכר הממוצע באזור (ע"א 9117/03 זהר נ' ברדויל (לא פורסם) ; ע"א 8288/00 קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' סאמי (לא פורסם) ). חוששני  כי אף העובדה שהמערער הפסיק את לימודיו בכיתה ו' אינה תומכת בתביעותיו. ומנגד, בית המשפט קמא קבע את שכר הבסיס על יסוד הניתוח שנערך בעניין בני עודה [ת"א (מחוזי ירושלים) 1547/98 בני עודה נ' מדינת ישראל], ופסק למערער סכום הגבוה מהנתונים הסטטיסטיים, ומחוות דעת המומחה שהציגה המשיבה. בנסיבות אלה אין מקום להתערב בקביעת בית המשפט קמא" פסק דין זה הוא המשקף את עמדתו העדכנית והמחייבת של בית המשפט העליון בסוגיית חישוב הפסדי השתכרות של פלסטינים.פלסטיניםשכר הממוצע במשק