עמלת גיוס סוכני ביטוח

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה לתשלום עמלת גיוס סוכני ביטוח: 1. התובע, סוכן ביטוח בעיסוקו, טוען כי במהלך שנת 1996, יצר קשר עם סוכן הביטוח מר טולי (להלן: טולי), לצורך גיוסו לעבודה עבור הנתבע שהינו סוכן ביטוח ושותף בסוכנות הביטוח דורות. לטענת התובע, סוכם בינו לבין הנתבע כי במידה ובסופו של דבר, יגוייס טולי לעבודה משותפת תשולם לו עמלת גיוס בסך של 2,000 דולר בתוספת מע"מ כחוק.   התביעה הוגשה כנגד הנתבע וכנגד הדר חברה לביטוח בע"מ (להלן: הדר).   2. הנתבע טען בכתב הגנתו כי הינו שותף בסוכנות הביטוח דורות, המפעילה עשרות סוכנים ברחבי הארץ וכי מעולם לא שילמה הסוכנות עמלת גיוס בגין גיוס סוכנים. הנתבע הכחיש כי התחייב לשלם לתובע עמלת גיוס בגין גיוסו של טולי וטען כי אם מגיעה לתובע עמלת גיוס, הרי עמלה זו מגיעה לו מהדר. כן הוסיף הנתבע וטען כי לבקשת התובע פנה להדר וביקש כי תבדק טענתו של התובע כי הינו זכאי לעמלת גיוס.   3. הדר הכחישה בכתב הגנתה את זכאותו של התובע לקבלת עמלת גיוס וטענה כי הינה משלמת עמלת גיוס, לסוכנים ראשיים בלבד ואילו התובע היה סוכן משנה של הנתבע ואינו זכאי לפיכך לעמלת גיוס מהדר. כן נטען כי על פי מערך העמלות, עמלת גיוס, משולמת רק עבור גיוס סוכנים לעבודה ישירה עם החברה שלא באמצעות סוכנות.   4. על פי החלטתו של כב' השופט טובי, מיום 12/3/02, התביעה כנגד הדר נמחקה על הסף בהעדר עילת תביעה ונותרה לדיון, התביעה כנגד הנתבע.   4. התובע העיד כי יצר קשר בין הנתבע לבין טולי וכי הנתבע הבטיח לו כי עבור גיוסו של הסוכן טולי, תשולם לו עמלה בשיעור של 2,000 דולר. הנתבע טען מנגד בעדותו כי מעולם לא הבטיח לתובע כי ישלם לו עמלת גיוס וכי לא מדובר ב"גיוס" אלא ביצירת קשר והפניה בלבד.   5. הסוכן טולי העיד כי במהלך שיחות טלפון שניהל עם התובע, בעניין תביעה של לקוחו כנגד לקוח של התובע, הציע התובע כי יצור קשר בינו לבין הנתבע בכדי שיעבוד באמצעות הנתבע, עם חברת הדר. טולי אישר בעדותו כי הקשר בינו לבין התובע היה טלפוני בלבד וכי הנתבע פנה אליו טלפונית, לאחר שקיבל את פרטיו מהתובע. עוד אישר טולי בעדותו כי לפני הקשר שנוצר בינו לבין הנתבע, באמצעות התובע, לא עבד עם חברת הדר או עם סוכנות דורות והנתבע. בחקירתו הנגדית העיד טולי כי לדעתו אין מדובר בפעולת גיוס הכוללת את הליך ההתקשרות וסיכום תנאי העבודה, אלא מדובר בהפניה עסקית בלבד. כן אישר טולי כי היה פער זמנים של כמה חודשים בין מועד יצירת הקשר בינו לבין הנתבע ועד שנפגש עם הנתבע ותנאי העבודה סוכמו ביניהם.   6. על פי החלטת כב' השופט טובי מיום 12/3/02, הגיש התובע לתיק בית המשפט, תמלילי שיחות טלפון שנערכו בין התובע לנתבע ובין התובע למר אלי לינדברג, מחברת הדר, בנוגע לעמלת הגיוס הנטענת.   7. לאחר ששמעתי ובחנתי עדויות הצדדים וטענותיהם, הגעתי למסקנות הבאות:   א. אין מחלוקת למעשה, כי התובע יצר את הקשר הראשוני בין הנתבע לבין טולי. התובע טוען כי "גייס" את טולי לעבודה מול סוכנות הביטוח שמנהל הנתבע ומנגד טוען הנתבע כי מדובר בהפניה עסקית בלבד. מהראיות עולה כי אכן הקשר בין התובע לבין טולי, היה קשר טלפוני בלבד וכי מעורבותו של התובע בגיוסו של טולי לעבודה מול סוכנות הביטוח שבהנהלת הנתבע, הסתכמה במסירת פרטיו של טולי לנתבע, ללא כל מעורבות נוספת בהליך גיוסו של טולי לעבודה.   ב. איני רואה צורך להכריע בשאלת פרשנות משמעות הדיבור "גיוס סוכן" והאם גיוס סוכן משמעו יצירת הקשר הראשוני בלבד כגרסת התובע או שנדרשת מעורבות פעילה בהליך סיכום תנאי העבודה ויצירת הקשר העסקי, מעבר להפניה ראשונית, כגרסת הנתבע, שכן שורש המחלוקת נעוץ בשאלה האם הנתבע הבטיח לתובע כי בגין הקשר שיצר התובע בינו לבין טולי, יקבל התובע עמלת גיוס במידה והסוכן טולי, יגוייס לעבודה עם חברת הדר באמצעות סוכנות דורות שבהנהלת הנתבע.   בשולי הדברים יש לציין כי על פי התנאים לקבלת עמלת גיוס על פי מערך העמלות של הדר, נ/1, "כסוכן מגוייס ייחשב מי שהקשר הראשוני שלו עם החברה נוצר ביוזמת הסוכן המגייס"...(הדגשה שלי - ב.ט).   ג. לאחר בחינת הראיות שבפני, הגעתי לכלל מסקנה כי הנתבע אכן הבטיח לתובע כי תשולם לו עמלת גיוס כנטען. מסקנתי זו מבוססת על בחינת תמלילי שיחות הטלפון שנערכו בין התובע לנתבע, בענין זה.   מתמליל השיחה מיום 29/12/98, עולה כי בתשובה לשאלת התובע בדבר עמלת הגיוס השיב הנתבע: "נכון אני צריך לקבל דו"חות, אני עדיין, אמת שכחנו מזה אמת. אתה רואה..." (עמ' 3 לתמליל, שורות 8-7). בהמשך השיחה אומר הנתבע כי עליו לבדוק את הדו"חות וכי יטפל בעניין. (עמ' 3 שורות 24-17).   בשיחה מאוחרת יותר (התמליל השני בסדרת תמלילי השיחות), נשאל הנתבע האם טיפל ובדק את העניין והשיב כדלקמן: "את האמת, עוד לא. עברנו עכשיו חברת ביטוח וכל זה אז במסגרת כל ההתחשבנות גם זה יכנס..."(עמ' 2 שורות 15-12). ובהמשך נשאל הנתבע באשר לגובה עמלת הגיוס והשיב כדלקמן: "אבנר - כמה כסף? כמה כסף זה עמלת גיוס? אתה אמרת לי אז בזמנו 2,000 דולר. אריה- בסדר, אמרתי, אז בוא אני לא מה שאמרנו זה מה שיהיה, לא זוכר כמה אמרנו, כתוב לי כל דבר, נבדוק את זה." (עמ' 3 שורות 22-19).   בשיחה נוספת מיום 4/9/01, אומר הנתבע כי פנה בענין עמלת הגיוס של טולי לחברת הדר וכי חברת הדר היתה צריכה להעביר את העמלה. (עמ' 2 לתמליל שורות 16-1).   זאת ועוד, הנתבע הפנה את התובע למר אלי לינדברג מחברת הדר, לבירור זכאותו ל"עמלת גיוס" ובשיחת הטלפון מיום 25/9/01, אומר הנתבע בתשובה לדברי התובע כי מר לינדברג אינו יודע במה מדובר כדלקמן: "אריה- מה הוא לא יודע על מה אני מדבר, יש סוכן שגייסת ו... (מגמגם) הדר... אבנר - אני לא דיברתי עם, אני לא דיברתי עם אלי, את ההבטחה אתה נתתי לי, לא הוא. אני לא דיברתי איתו. אריה - אבל נתתי לך את ההבטחה על סמך מערך העמלות של "הדר", אני לא יודע, "הדר" צריכה לשלם את זה, שמה כתוב במערך העמלות של..." (עמ' 1 שורות 26-20).   ד. בעוד שהנתבע הודה למעשה, בשיחות הטלפון הראשונות, כי ניתנה לתובע הבטחה בעניין תשלום עמלת גיוס ואף אישר בשיחה השניה את סכום העמלה המובטח, הרי שבשיחות מאוחרות יותר טען כי העמלה צריכה להשתלם על ידי חברת הדר. מאידך, מתמליל השיחה מיום 14/10/01, בין התובע למר אלי לינדברג מהדר, עולה כי מר לינדברג הכחיש באופן מיידי את חבותה של הדר לשלם לתובע עמלת גיוס כפי שעולה מעמוד 4 לתמליל שורות 26-22 כדלקמן: "אבנר: עמלת גיוס זה ל... אריה אמר לי שאם אני מגייס סוכן אני מקבל 2,000 דולר. אלי: מאריה לא ממני."   בהמשך מסביר מר לינדברג לתובע כי אינו זכאי לעמלת גיוס מהדר על פי התנאים הקבועים במערך העמלות של הדר וכי גם סוכנויות, משלמות עמלות עבור גיוס סוכנים לעבודה בסוכנות (עמ' 5,6 לתמליל).   ה. מהמקובץ עולה כי הנתבע הודה ואישר למעשה, בשיחותיו הראשונות, עם התובע את הבטחתו בעניין תשלום עמלת גיוס בגין גיוסו של טולי אלא שבשיחות מאוחרות יותר טען כי העמלה צריכה להשתלם על ידי הדר. הלכה היא כי גרסה ראשונית, הינה אמינה ועדיפה על פני גרסאות מאוחרות יותר, לפיכך הוכח כי הנתבע הבטיח לתובע כי במידה וטולי יגוייס לעבודה עם הדר באמצעות הנתבע, תשולם לתובע עמלת גיוס.   ו. זאת ועוד, לטענתו של הנתבע כי נתן לתובע הבטחה על סמך מערך העמלות של הדר וכי במידה ומגיעה לתובע עמלת גיוס, הרי זו צריכה היתה להשתלם על ידי הדר, אין על מה שתסמוך. ראשית לא הוכח ואף לא נטען על ידי הנתבע כי הינו מוסמך להתחייב בשם הדר. מעבר לכך ברור כי על פי תנאי מערך העמלות של הדר, נ/1, בנסיבות העניין, לא מגיעה לתובע עמלת גיוס מהדר שכן טולי גוייס לעבוד עם חברת הדר, באמצעות סוכנות דורות ולא גויס לעבוד באופן ישיר עם החברה, כאמור בתנאי הזכאות לעמלת הגיוס.   עוד יש לציין כי מאחורי ההבטחה האמורה, לתשלום עמלת גיוס, על ידי הנתבע, עומד הגיון כלכלי שכן גיוסו של טולי לעבודה עם הדר באמצעות סוכנות דורות, נושאת עמה רווח כלכלי עבור הנתבע, כפי שמר אלי לינדברג מהדר מציין בשיחתו עם התובע כי נהוג ומקובל שסוכנויות ביטוח, מעניקות "פרס" או עמלה בגין גיוס סוכנים לעבודה עם הסוכנות (תמליל השיחה מיום 14/10/01, עמ' 5).   8. אשר על כן, הוכח כי הנתבע הבטיח לתובע כי במידה וטולי יגוייס לעבודה עם הדר, באמצעות הנתבע, תשולם לתובע, עמלת גיוס בסך של 2,000 דולר בצרוף מע"מ. הנתבע לא הכחיש כי בעקבות הקשר שנוצר באמצעות התובע, גויס טולי לעבודה עם הדר והסוכן טולי אישר בעדותו כי אכן גויס לעבוד עם הדר באמצעות סוכנות דורות והנתבע, כפי שגם עולה מדו"ח מידע לגבי סוכנים שהוגש וסומן, ת/1. לפיכך זכאי התובע לעמלת הגיוס המובטחת ודין התביעה להתקבל.   9. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים:   א. סך של 8,700 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום הגשת התביעה, 24/10/01 ועד מועד התשלום בפועל.   ב. פיצוי בגין הפרת ההסכם וביטול הזמן שנגרמו לתובע בגין הצורך לטפל בגביית החוב, בסכום גלובלי של 750 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל. ג. הוצאות משפט בסך של 1,500 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.סוכן ביטוח