תקלות ברכב שנקנה מבן אדם פרטי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תקלות ברכב שנקנה מבן אדם פרטי: 1. א. התובע קנה רכב מהנתבע ולטענת התובע, הוא החליט לרכוש רכב זה מתוך אמונה וחברות עם אחיו המנוח של הנתבע. עוד נטען על ידי התובע, שהנתבע הבטיח לו שבמידה ויתגלו ליקויים ברכב - הוא, הנתבע, יתקן אותם. הרכב נרכש על ידי התובע בסכום של 9,000 ₪ ובשל הטענות שיש לתובע כנגד הנתבע, תובע הוא בתביעה זו לחייב את הנתבע לשלם לו סך 16,000 ₪. ב. אלו הן טענותיו של התובע, שיש בהן - לדעתו - כדי לחייב הנתבע לשלם לו הסכום הנתבע: א) מאז קניית הרכב, נתגלו ליקויים רבים ובעקבות כך, פנה התובע אל הנתבע לבטל את העסקה ולהשיב לו את כספו או לחלופין, שהנתבע יעמוד בהבטחתו ולתקן את הליקויים ברכב. ב) התובע לא רק שסרב לדרישת התובע, אלא קילל אותו ואיים עליו ובנוסף לכך, התגלה לתובע שלא ניתן לבצע העברת בעלות ברכב בהיותו משועבד לבנק הפועלים. 2. הנתבע מבקש לדחות התביעה נגדו ולהצדקת בקשתו, מעלה הנתבע - בין היתר - את הטענות הבאות: א. עלות הרכב על פי המחירון ליום המכירה היה 15,800 ₪ והרכב נמכר בסכום של 9,000 ₪ . מאחר ומחיר העסקה כלל עלות הכנת המכונית למבחן שנתי בעלות 1,600 ₪, ביטוח חובה וצד ג' לשנה בעלות 2,450 ₪, כך שהסכום הריאלי אותו קיבל הנתבע בעד הרכב הוא סך של 4,950 ₪. ב. התובע הכיר את הרכב עוד לפני שנמכר לו, משום שהוא נסע פעמים מספר עם אחיו המנוח של הנתבע לקבלת טיפולים רפואיים והרכב טופל במוסכים מורשים בלבד ודף הטיפולים אף נמסר לתובע בעת המכירה. ג. יום לאחר רכישת הרכב, פנה התובע אל הנתבע וביקש ממנו להשתתף במחצית העלות של החלפת מצבר והנתבע, באופן חד פעמי, נעתר לבקשה זו. הנתבע סבור, שדווקא היענות זאת, הביאה את התובע למסקנה שניתן להוציא כך כספים מהנתבע ולבקש ממנו להשתתף במחצית מכלל התיקונים ברכב. הנתבע סירב לדרישות הכספיות של התובע ורק לאחר שסרב, ביקש התובע חזרה את הסכום ששילם בעד הרכב. 3. לאחר שבחנתי את חומר הראיות ולאחר ששמעתי את הצדדים, אני מחליט שדין התביעה להידחות - זאת מן הנימוקים הבאים: א. א) הנתבע טוען בכתב ההגנה, שבטרם מכירת הרכב, הוא שילם בעד הכנת הרכב למבחן שנתי סך של 1,600 ₪ וביטוח חובה בסך של 2,450 ₪, אך הנתבע לא הוכיח הוצאת סכומים אלה - אם כי אין חולק על כך, שבטרם נמכרה המכונית היא עברה את המבחן השנתי (גם התובע מאשר עובדה זו בעמ' 1 לפ', ש' 24). עם זאת, עולות מטענות התובע שתי טענות הסותרות זו את זו: מחד גיסא, טוען התובע בכתב התביעה, שנתגלו ליקויים רבים ואז ביקש מהנתבע לבטל העסקה או שיתקן את הליקויים. מאידך גיסא, מעיד התובע בבית המשפט שהוא מבקש מהנתבע עבור התיקונים (ראה בעמ' 1 לפ', ש' 18). התובע, אשר מציין בכתב התביעה שנתגלו ליקויים, לא הוכיח מה ליקויים היו ברכב ובוודאי שלא הוכיח: "ליקויים רבים" - כפי שציין בכתב התביעה והתובע לא הוכיח, האם בכלל ביצע תיקונים כלשהם לאחר רכישת הרכב ומהם תיקונים אלה. זאת ועוד, התובע מלין על הנתבע הטוען שהרכב עבר טיפולים וטוען בבית המשפט, שהנתבע לא הראה שמערכת שמן הידראולית כולה נוזלת, מערכת בולמים צריך להחליפה (ראה בעמ' 2 לפ', ש' 28-29). עם כל הכבוד לתובע, לא הנתבע צריך להוכיח ליקויים ברכב, אלא התובע, שהינו בבחינת המוציא מחברו עליו להוכיח את הליקויים הנטענים ועליו להוכיח שליקויים אלה היו קיימים בעת רכישת הרכב - וזאת יכול היה להוכיח באמצעות חוות דעת כלשהי והיה עליו להוכיח שהוא תיקן הליקויים. יש לזכור, שהתובע רכש הרכב מבלי לבדוק תחילה את טיבו של הרכב במכון כלשהו - בדיקה שבוודאי יכלה לשפוך אור על מצבו של הרכב ולאחר תוצאות הבדיקה הייתה לו לתובע האפשרות להחליט אם לרכוש הרכב - אם לאו. ב) התובע טוען בבית המשפט, כי יומיים לאחר רכישת הרכב התגלו בעיות ברכב, הרכב לא הניע וכן ליקויים אחרים, אך כפי שמצינו רק ביום 19.12.10 פנה התובע במכתב באמצעות עו"ד אל הנתבע ובו צוין כי בלית ברירה שילם התובע את מלוא הטיפולים ברכב על חשבונו - טיפולים העולים לכדי 3,000 ₪ ועוד כותב עוה"ד, שהנתבע נדרש לשלם לתובע הוצאות תיקון הרכב והשמשתו בסך של 3,000 ₪. יש להניח מהאמור במכתב זה, שהתובע לא הוציא פעמיים סך של 3,000 ₪, אך מחומר הראיות עולה, שבין כך ובין כך, לא הוכיח התובע מה תיקונים ביצע ברכב לאחר רכישתו ומה עלות תיקונים אלה ואם התובע שילם סכומים כלשהם עבור השמשתו של הרכב או בעד טיפולים - הרי אלה טיפולים שוטפים, אשר ממילא על כל בעל רכב לשאת בהם ולא הוכח בפני שטיפולים אלה היו כרוכים וקשורים בליקויים שנמצאו ברכב לאחר רכישתו. ב. התובע החליט בשנת 2010 לרכוש הרכב משנת ייצור 2005 מהנתבע, אשר: "אותו אני לא מכיר כל כך טוב" (עמ' 1 לפ', ש' 20) ללא עריכת מסמך כלשהו המבטא את התחייבויות הצדדים ובנוסף לכך, החליט התובע לרכוש את הרכב, בשעות הלילה (ראה דברי התובע בעמ' 1 לפ', ש' 19) אף מבלי לבצע לו בדיקה במכון מוסמך ואם כך החליט התובע לרכוש הרכב - אל לו להלין אלא על עצמו. לעומת זאת, הציג הנתבע מסמך המתקרא: "היסטוריה של רכב 5793017" הוא הרכב בו קא עסקינן וממסמך זה עולה שהרכב עבר טיפולים ומכל מקום, התובע לא הוכיח מה ליקויים היו ברכב בעת רכישתו ומה הליקויים שנמצאו ושהיה צורך לתקן והאם בכלל תיקן את הליקויים. ג. טענה נוספת בפי התובע והיא טענה עניינית וחשובה והטענה היא, שבעת שרכש הרכב היה הרכב משועבד. גם טענה זו אינה מצדיקה, במקרה זה, קבלת תביעתו של התובע וזאת משני טעמים: הטעם הראשון הוא, שהתובע טוען בכתב התביעה טענה כללית והיא: "בנוסף התגלה לי שאי אפשר לעשות העברת בעלות כי הרכב משועבד לבנק פועלים". התובע לא מציין בכתב התביעה מתי נתגלה לו הרישום, האם בעת רכישת הרכב או לאחר רכישת הרכב. כמו כן, לא מציין התובע האם בעת רכישת הרכב הוא קיבל לידיו גם את רישיון הרכב. התובע הציג בפני בית המשפט את רישיון הרכב ובו אכן רשומה הערה: "שעבוד לבנק הפועלים" ובעדותו בבית המשפט אומר התובע, שעד היום האוטו לא שילם ולא הוסר השעבוד (עמ' 1 לפ', ש' 25). רישום זה היה צריך התובע לראות בעת רכישת הרכב, משום שהייתה מחובתו של התובע לבקש לראות ולעיין ברישיון הרכב. אין בפני ראיה כלשהי, האם התובע ראה את רישיון הרכב בעת הרכישה - אם לאו, אך עובדה זו אינה רלוונטית עוד, מאחר וגם אם לא הוצג בפניו רישיון הרכב היה על התובע לבקש ואף לדרוש לראותו. הטעם השני, הוא, שהנתבע טוען שהשעבוד הוסר עוד לפני שמכר את הרכב והוא אף הוכיח טענה זו באמצעות שני מסמכים שונים, שהוסר השעבוד: מסמך אחד הוא המסמך שסומן נ/2 המתייחס לרכב הנדון ובו נרשם: "רכב לא משועבד" והמסמך השני אשר סומן - נ/3 הוא רישיון הרכב (שהוא, למעשה, כפל רישיון שהוצא) ובו לא רשומה הערת השעבוד (ראה דברי הנתבע בעמ' 2 לפ', ש' 13-18). היוצא מהאמור לעיל, שבעצם התובע לא הוכיח שאין אפשרות להעביר את הבעלות ברכב. 4. לאור הנימוקים שפורטו בהרחבה בפסק דין זה, אני מחליט לדחות את תביעת התובע ולאור התוצאה אליה הגעתי אני מחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור תוך 15 ימים. תקלות ברכברכב