אחריות הבנק על רשלנות כונס נכסים

האם לבנק יש אחריות בגין רשלנות כונס נכסים ? בדרך כלל טענות המועלות נגד כונס נכסים אינן יכולות לשמש טענות הגנה נגד תביעתו של הבנק, שכן הכלל הוא שכונס נכסים איננו נחשב סוכנו או נציגו של הנושה שהביא למינויו. ראה ע"א 522/72 מדינת ישראל נ' כונסי הנכסים של וולטקס צמרון פ"ד כז(2) 393, 397: "כונסים המתמנים על-ידי בית-המשפט הם פקידיו והם פועלים בשמו בהתאם לכתב-הסמכות שניתן להם וכפופים למרותו. גם כונס שנתמנה לפי בקשת נושה מובטח איננו סוכנו של הנושה. כל כוש הבא לידי הכונס הוא מחזיק בו לא בשם הנושה כי אם בשם בית-המשפט, ובידי בית-המשפט ההחלטה הסופית מה ייעשה בו. בעצם. הכונסים באים בנעלי החייב שעל כינוס נכסיו הם ממונים ..." "ברור, איפוא, כי משנתמנה ב"כ זוכה לכונס נכסים בכינוס מסוים, נפסקים יחסי השליחות שבינו לבין הזוכה לעניין הכינוס הספציפי." (בר"ע (ת"א) 2130/02 מיסטר מאני נ' מטלון ואח'- פורסם במאגר משפטי) על כן, ככל שיש טענות בגין נזקים שגרם כונס הנכסים, יש להעלותן במסגרת תביעה ישירה נגדו. ראה ע"א 779/87 בליט נ' בנק לאומי לישראל בע"מ פ"ד מד(3) 304, 312: "פעולותיהם של הכונסים נעשו לפי הוראות שניתנו על-ידי בית המשפט של הפירוק ובאישורו של בית-משפט זה. לכן, אין לייחס למשיב את פעולותיהם של הכונסים או את התוצאות הנובעות מהן." ראה גם פסק דינה של כב' השופטת ד' קרת בת.א. (ת"א) 26339/99 כהן עוזי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (2002) - פורסם במאגר משפטי: " ... כאשר מגיע לידי כונס נכסים רכוש כלשהו, הוא מחזיק בו בשם ביהמ"ש ובידי ביהמ"ש ההחלטה הסופית מה יעשה בו. כונסי הנכסים הם פקידי בימ"ש ופועלים בשמו וחייבים בנאמנות לביהמ"ש בלבד ובציות להוראותיו. ... כמו כן, נקבע כי גם כונס שהתמנה לפי בקשת נושה מובטח, איננו סוכנו של הנושה. כל רכוש הבא לידי הכונס מוחזק בו לא בשם הנושה כי אם בשם בימ"ש. ... מכאן עולה בבירור כי כונס הנכסים אשר מונה ע"י בימ"ש מטעם הבנק הינו פקיד בימ"ש ופועל על פי הוראות בימ"ש בלבד. כל עוד לא הוכחה מעורבות של ממש בפעילותו של הכונס מצד הנתבעים, ומעורבות כזו לא הוכחה במקרה שלפניי, הרי שאין לייחס לנושה כל אחריות למעשיו של הכונס שכן הכונס כאמור הינו פקיד בימ"ש ולא שלוחו של הנושה." ולבסוף, ראה את החלטתו של כב' השופט ד' גלדשטיין בתיק בש"א (ת"א) 15565/04 דב בר און נ' בנק לפתוח התעשיה בישראל בע"מ (2007) - פורסם במאגר משפטי: "לעניין טענות הקיזוז שמעלים המבקשים כנגד כונס הנכסים מטעם המשיב, כמו גם שאר הטענות הנטענות כנגדו, ברי כי אין מקומן של טענות אלו בהליך זה. כל טענה כנגד תיפקודו של כונס נכסים, מקומה בהליך נפרד ומשלא העלו המבקשים טענותיהם אלו כנגד כונס הנכסים במסגרת הליכי הכינוס או בתובענה נפרדת, מנועים הם כעת מלטעון זאת בפני בית משפט זה באשר הנכסים מרגע שמונה אינו משמש נכלג [השיבוש במקור- ח.ב.] או שלוח של המשיב אלא קצין בית המשפט."כינוס נכסיםרשלנותבנק