זכויות יוצרים על מחזמר

הלכה פסוקה היא, שזכות יוצרים אינה חלה על רעיון, אלא על אופן הביטוי שלו או ה"לבוש" שלו (ע"א 559/69 , בעמ' 829), אולם כפי שנאמר בספרו של ד"ר א' ח' זליקסון, יסודות דיני זכות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים (מפעל השכפול, תשכ"ג) 22, "צירוף וחיבור רעיונות אחדים בעלילה .... יכולים להוות יצירה, בתנאי שמצאו בטוי כל שהוא בחומר המוחשי". בספרם של ,london) w.a. copinger and e.p. skone james, copyright 207- 205( 1971,th ed., by e.p. skone james11 מסבירים המחברים, בהסתמכם על פסקי-דין, שניתנו באנגליה, שזכות יוצרים של מחבר רומן או סיפור יכולה להיפגע גם אם אף מלה לא הועתקה מחיבורו, כגון אם מצבים או מקרים המופיעים בסיפור הוצגו במחזה או בסרט. על-כן אין לדחות מיניה וביה את הטענה, שלשם בדיקה אם הזכות בתמליל נפגעה, רשאי היה בית המשפט להיזקק לא רק להשוואת התמלילים, אלא למרכיבים נוספים של שתי ההצגות.זכויות יוצרים (הפרת)