ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה: 1. בפניי תביעה כספית על סך 583,575 ₪, בגין ליקויי בנייה. מדובר בבניין שבנייתו הסתיימה לפני 15 שנה, המצוי ברח' גוט לוין 28 בחיפה. 2. בהסכמת הצדדים ביהמ"ש מינה מומחה מטעמו, ומונה המהנדס מר רונן שטרנברג. חוות דעתו ניתנה ביום 1/3/09, אשר העריך את עלות התיקונים בסך 173,250 ₪ כולל מע"מ. הנתבעת נכנסה לתהליך של תיקונים, ואכן נעשו מספר סבבי תיקונים, שבסיומם אישר המומחה את ביצועם. 3. התובעים אינם מכחישים את ביצוע התיקונים שבוצעו. לטענתם נותרו מספר ליקויים שיש, או לתקנם, או לפצותם בגין עלותם. כמו כן לטענת התובעים יש לפצותם בגין נזק שאינו ממוני, וכן לזכותם בהוצאות המשפט בה נשאו ובכלל זה שכר טירחת עורכת דינם. 4. הנתבעת כאמור ביצעה תיקונים. למרות מספר טענות סף שהיו לה, לא עמדה עליהם משיקולים פרקטיים. לטענתה המומחה אישר את ביצוע התיקונים ואין מקום שביהמ"ש יפסוק כל סעד נוסף. לטענתה אין מקום לפיצוי בגין נזק שאינו ממוני, מאחר ומדובר בליקויים חיצוניים שלא הסבו באופן ממשי עוגמת נפש וחוסר נוחות לדיירים. כמו כן לטענתה, לאור אופן ניהול ההליך מצד התובעים, שכלל הגשת חוות דעת מומחה שהעריך את עלות התיקונים בצורה מוגזמת לגמרי, וכן נוכח התמשכות ההליך לאור מחדלים שונים של התובעים, לאורך הדרך, אין מקום לפסוק לזכות התובעים הוצאות משפט. בהקשר זה הנתבעת אף טוענת, שנקטה בגישה עניינית ונכנסה להליך תיקונים ללא חסכון מצידה, על מנת להסיר את כל הליקויים מהבניין. דיון 5. נוכח המחלוקת בין הצדדים באשר להשלמת התיקונים, המומחה מטעם ביהמ"ש נחקר היום בביהמ"ש. מעדותו עולה שככל שנותרו תיקון ליקויים, עלותם עומדת על כ 15,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. המומחה הסביר שתיקונים אלה לא תוקנו, שכן לא הייתה הפנייה ברורה בחוות דעת התובעים אליהם, וכן במהלך ביצוע התיקונים עמד בקשר עם נציגי שני הצדדים, הן לפני התיקונים והן לאחריהם, ולא הייתה דרישה ברורה ומסודרת ביחס אליהם. 6. כפי שקבעתי בהחלטות קודמות, הייתה "גרירת רגליים" מסוימת מצד התובעים במהלך המשפט. התובעים לא הפנו בזמן סביר לכל הליקויים שנותרו לדעתם. למרות זאת הנתבעת הסכימה להיכנס לתיקונים נוספים ולא עמדה על טענות דיוניות בנושא. הפנייה לליקויים בחזית האחורית הייתה מאוד כללית בחוו"ד התובעים. אני מקבל את הסברו של המומחה, שלא הייתה הפנייה מסודרת לכך במסגרת הישיבות שהיו בין הצדדים, ורק בגלל סיבה זו הם לא בוצעו. כמו כן התובעים לא הפנו לאותם הליקויים תוך זמן סביר במהלך ביצוע התיקונים או אחריהם, אלא "התעוררו" בשלב מאוחר. עם זאת יש מקום לפסוק פיצוי מסוים, מתון, באשר לליקויים שנותרו. הנתבעת לא תיקנה ליקוי בחנייה. אני מקבל את טענת התובעים שהחנייה בסמוך לליקוי זה משמשת גם אותם או חלקם, ומכל מקום נמצאת בסמוך לבניין. התובעים לא צריכים לסבול מבטון מתפורר בסמוך לבניין. באשר לליקויים בחזית האחורית, בכל זאת יש הפנייה, ולו כללית, מצד המומחה מטעמם. מטעמי זהירות על מנת שהתובעים לא יצאו מקופחים, אפסוק סכום מתון בנושא. באשר לליקויים נוספים כגון במבנון היציאה אל הגג ובפנים קומת העמודים, מדובר בליקויים קטנים אשר מטעמים פרקטיים, על מנת להביא את ההתדיינות לידי סיום, אקח בחשבון סכום מתון שייפסק לתובעים. 7. אני דוחה את טענת הנתבעת שיש לקחת בחשבון עלות תיקון ליקויים רק באופן יחסי למספר הדיירים שתבעו. מדובר בתיקונים שהם בעיקרם ברכוש המשותף ולא ניתן לתקן אותם באופן חלקי. לכל דייר בבניין יש זכות שהרכוש המשותף יהיה תקין, ואין לפסוק רק חלק מעלות התיקון מסוג זה. 8. אני דוחה את טענת התובעים שיש לפסוק לזכותם נזק שאינו ממוני. מדובר בליקויים שבעיקרו של דבר בשטחים חיצוניים לדירות עצמן, שלא הסבו אי נוחות מיוחדת. מדובר בבניין גדול מאוד שמטבע הדברים יכולים להתגלות ליקויי בנייה. מצד התובעים היה טיפול מסודר של וועד הבית והיתה כתובת מסודרת מצד הנתבעת, ללא התנערות מצידה, כך שבסיכומו של דבר לא שוכנעתי שנגרם נזק ממשי שאינו נזק ממוני. 9. אני מקבל את טענת הנתבעת שאין מקום לפסוק לתובעים שיפוי בגין חוות הדעת המומחה מטעמה. מדובר בחוו"ד מוגזמת, כ- 300% ביחס לחוות דעת של מומחה מטעם ביהמ"ש. 10. סיכומו של דבר, אני פוסק שהנתבעת תשלם לתובעים פיצוי בגין ליקויים שלא תוקנו בסך 13,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. כמו כן הנתבעת תשלם לתובעים שיפוי בגין מחצית מאגרת ביהמ"ש (משוערך להיום), הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ בלבד וכן שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ בלבד. 11. התשלום ייעשה תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 12. גזברות ביהמ"ש תעביר למומחה מר רונן שטרנברג את שכרו שהופקד בקופת ביהמ"ש בהתאם להחלטה מיום 14/2/11,. בנייןליקויי בניהבניה