מיקרוטראומה גב - פסיקה

הפסיקה בנושא יישום תורת מיקרוטראומה במקרה של מחלות גב היא לא רבה, יש מחלוקת בשאלה, האם דרושות תנועות חוזרות וזהות משך תקופה ארוכה, ועל בית הדין קמא להתייחס לפסיקה בפסק דינו. במעט מקרים הוחלט ליישם את תורת המיקרוטראומה במקרה של גב פסיקה רלוונטית בנושא מיקרוטראומה גב: דב"ע מד/ 0-128 פלדמן - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ' 225; דב"ע תשן/ 0-232 המוסד לביטוח לאומי - רבוס, לעומת זאת ראו: דב"ע נה/ 0-128 המוסד לביטוח לאומי - ביטון (לא פורסם); דב"ע נה/ 0-180 חמד אל הבל - המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם); מאמרו של פרופ' בורטון, BACK INJURIES SHOULD THE WORK RELATED TESTS BE ABANDONED"?, בספר Medical Legal Aspects of Work Injuries , עורכים: ס. אדלר, מ. גולדברג ו-מ. גוטסמן, 1994, בע' 113]. מיקרוטראומהכאבי גב / בעיות גבעמוד השדרה