סעד הצהרתי לבעלות על מטלטלין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעד הצהרתי לבעלות על מטלטלין: המבקשים הגישו המרצת פתיחה כנגד המשבים בה הם מבקשים סעד הצהרתי לפיו יינתן פסק דין המצהיר כי המיטלטלין המפורטים בבקשה שייכים למבקשים והם בבעלותם הבלעדית. הבקשה נובעת מכך, שכנגד בנם של המבקשים, שזו מנשה מתנהלים שמונה תיקי הוצל"פ. בעקבות תיקים אלו בוצעו עיקולים ברישום לגבי מיטלטלין. המבקשים טוענים כי העיקולים בוצעו לגבי מיטלטלין השייכים להם ולא לבנם החייב. המבקשים הגישו תצהירים מטעמם. התצהירים היו זהים ולפיכך הסכימו הצדדים כי רק המבקשת תחקר על תצהירה. לאחר חקירת המבקשת הסתבר כי המבקשים גרים בבניין ובו שתי קומות. הם גרים בקומת הקרקע ואף רשומים במנהל מקרקעי ישראל כבעלי זכויות החכירה בדירה. בדירה שבקומה השניה מתגורר בנם החייב. אין חולק כי עובדה אחרונה זו לא פרטו המבקשים בתצהיריהם או בבקשה. אינני מקבל את טענת המשיבים שהתייצבו לדיון כי יש בכך כדי לגרום לדחיית הבקשה. אמנם היה זה ראוי כי המבקשים יצהירו על כך, אולם, יש לבחון את יתר הראיות כדי לקבוע אם אכן עמדו המבקשים בנטל המוטל עליהם לשכנע כי המיטלטלין שייכים להם. לא הובאה בפני כל ראיה לסתור טענה זו של המבקשים. לא הובאה בפני כל ראיה לסתור את טענת המבקשים כי כל המיטלטלין שפורטו בבקשה אכן נמצאים בדירה שבחזקתם. ב"כ המשיבים הרבו לחקור את המבקשת ביחס למכשיר טלוויזיה שעוקל. המבקשת עמדה על כך כי בבעלותם מכשיר אחד. ההקשה הוצהר כי מדובר במכשיר מסוג סניו. על פי דוחו"ת העיקול מדובר במכשירי טלוויזיה מסוגים אחרים. ב"כ המשיבים טענו כי העיקולים בוצעו בדירת בנם של החייבים. השוני בסוג מכשיר הטלוויזיה שעוקל מלמד על כך שהעיקולים כנראה בוצעו בדירת החייב, וכי המבקשים צודקים בטענתם ביחס למכשיר הטלוויזיה. עובדה זו משליכה אף על יתר המיטלטלין שפורטו בבקשה, מה גם שרובם כלל לא הופיעו בדוחו"ת העיקול. לאור האמור, יש לקבוע כי המיטלטלין שנמצאים בדירה בה מחזיקים המבקשים והם חוכריה, הם בבעלותם הבלעדית. מכאן שיש להיעתר לבקשה. לאור האמור ניתן בזה פסק דין המצהיר כי המיטלטלין הנמצאים בדירה בקומת הקרקע ברח' מכור 1 בירושלים, הם בבעלות המבקשים וזאת לגבי מיטלטלין הבאים: ארון 6 דלתות. מיטה זוגית שידה. טלוויזיה סניו. ארון 2 דלתות עם ספריה. מיטה. שולחן כתיבה. רדיאטור חשמלי. ארון 5 דלתות. שידת ילדים 4 מגירות. מיטת נוער. רדיו טייפ דבל קאסט פנאסוניק. מכונת כביסה מסוג לאמבט באלה. מקפיא אמקור 260 ליטר. מקרר ווסטינגהאוז 450 ליטר. תנור אפיה וכיריים רוזייר. רדיו טייפ סוני. שולחן אוכל וששה כסאות. מזנון. שולחן טלוויזיה. שולחן סלון וסלון 3+2+1. שטיח כרמל מכשיר וידאו. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.סעד הצהרתיבעלותהצהרת בעלותמטלטלין