ניקוי יבש שמלת כלה - תביעת פיצויים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניקוי יבש שמלת כלה - תביעת פיצויים: 1. בתחילת חודש מאי 2010 רכשה התובעת שמלת כלה בעלות 5,500 ₪ ולאחר החתונה - ביום 16.5.10 - מסרה הגב' אופירה כץ, חמותה של התובעת (להלן: "גב' כץ") את השמלה לניקוי במכבסת הנתבע - אותה מכבסה המשמשת את גב' כץ במשך שנים רבות. לאחר מספר ימים, התקשר הנתבע והודיע שלא כל הכתמים הוסרו בניקוי יבש ושאל אם להשתמש בחומר חזק יותר. לאחר שגב' כץ התייעצה עם התובעת, הוחלט שלא לעשות שום פעולה מעבר לניקוי יבש ואת החלטתן הודיעו לנתבע. בעת שגב' כץ לקחה את השמלה מהנתבע, גילתה שהבד העליון הזהיב בצורה לא אחידה והתכווץ באופן ניכר ואף נתגלו כתמים חזקים שלא היו קודם לכן. הנתבע לא ידע להסביר פשר הליקוי. לאור מצב השמלה, הגישה התובעת תביעה זו לחייב את הנתבע לפצותה בסכום של 7,000 ₪, הכולל: ערכה של השמלה לאחר שימוש בסך של 3,500 ₪, הפסד 4 ימי עבודה בסך של 2,000 ₪ ועוד סך של 1,500 ₪ בגין עוגמת נפש וצער על הרס השמלה. 2. טענת הנתבע - וטענה זו אינה שנויה במחלוקת - שבעת מסירת השמלה לניקוי היה בה קרע בצידה האחורי ותוך סריקת השמלה בנוכחות הגב' כץ נתגלו כתמים רבים בחלקה העליון ובחלקה התחתון. בהמשך ולאחר שלב הניקוי הסתבר לנתבע, שלא כל הכתמים הוסרו במהלך הניקוי ובעקבות כך הוא התקשר אל גב' כץ ואמר לה, שהוספת חומר חזק יותר עלול להזיק לשמלה ואף לשנות את צבעה לברונזה ולאחר שגב' כץ התייעצה עם התובעת, ביקשה גב' כץ מהנתבע להמשיך בניסיונות הניקוי בחומר רגיל ובעקבות כך שינתה השמלה את צבעה מלבן לצבע שמנת. עוד טוען הנתבע, שבגב השמלה לא היו הוראות יצרן, אך בכל זאת, לאור תוצאות הניקוי, הציע הנתבע לגב' כץ להחליף את חלקה העליון של השמלה על ידי מעצבת - הכל על חשבונו או לחלופין לפצותה בסך של 1,000 ₪. התובעת התנגדה להצעות הנ"ל וכך הגיעו הצדדים לדיון בבית המשפט. 3. הנתבע מאשר, למעשה, את שינוי הצבע שאירע כתוצאה מהניקוי, הוא מאשר שהשמלה שינתה את צבעה מלבן לצבע שמנת ואכן, השמלה שהוצגה בפני בית המשפט ותמונות השמלה שצולמו לאחר הניקוי, אכן מאשרות את שינויי הצבע (ראה התמונות ת/1). עם זאת, אין חולק כי בעת שהשמלה נמסרה לניקוי היא הייתה מוכתמת והיה לה קרע בצידה האחורי. קרע זה אינו רלוונטי לעניין, משום שהתובעת אינה מייחסת לנתבע האחריות בגין הקרע , ברם אין ספק שלקרע זה יהיה השפעה לגבי סכום הפיצוי, משום שעצם השימוש בשמלה ועצם הקרע שנוצר לאחר רכישת שמלה חדשה, ממילא גורמים להפחתה במחיר השמלה ביחס לשמלה חדשה. 4. א. כפי שעולה מטענות הנתבע, הוא לא התחמק מאחריות אלא שרצה לרצות את התובעת על ידי ניסיון תיקון המצב שייעשה על ידי מעצבת מטעמו ועל חשבונו או לפצות אותה כספית, אך התובעת לא קיבלה הצעה זו (ראה עדות הנתבע בעמ' 1 לפ', ש' 10-15 ובעמ' 3 לפ,'ש' 10-13). בעצם, בעת שמוטלת על נתבע לפצות על נזק שנגרם לרכוש, יש לילך על פי הכלל המנחה של "החזרת המצב לקדמותו" ובאופן כזה משווים את הניזוק, במידת האפשר למצב בו היה נתון לפני מעשה הנזק. במקרה זה, הנזק של החלפת צבע של כל השמלה - לא נראה לבית המשפט שניתן לנהוג על פי כלל זה, משום שכלל לא הוכח שאפשר במקרה כזה להחזיר את המצב לקדמותו ולכן, יש לילך על פי הכלל הנוסף, לפיו יש לפצות של הניזוק על פי ערכו של הרכוש לפני קרות הנזק. ב. א) אם כן, השאלה היא מה הנזק הממשי שנגרם לתובעת עקב הליקוי שאירע בשמלה לאחר הניקוי. בכתב התביעה מציינת התובעת, שהיא רכשה השמלה בעלות של 5,500 ₪ ואכן כך עולה מההזמנה מס' 0934 שצורפה לכתב התביעה. עם זאת, מציינת התובעת, שערכה של השמלה לאחר החתונה ולפני הניקוי - בהשוואה למחירי שמלות כלה יד שנייה - מגיע לסך של 3,500 ₪. ב) הנתבע טוען, כי בגב השמלה לא היו הוראות יצרן כיצד יש לנקות את השמלה ועוד טוען הנתבע, שבעת מסירת השמלה לניקוי על ידי גב' כץ, הוא מסר לגב' כץ תעודת מסירה והפנה את בית המשפט למה שכתוב מצד האחורי של התעודה ובמיוחד להוראה, שאין המכבסה אחראית עבור בגדים שאין עליהם הוראות ניקוי מהיצרן. אכן כן, הנתבע צרף לכתב התביעה את תעודת המסירה וכן את הנכתב על גבה של התעודה ולעניין זה אציין שתי הוראות רלוונטיות לעניינינו, כפי שהן מופיעות ב"הערות ותנאים לקבלת עבודה וביצועה" אשר צירף הנתבע לכתב ההגנה. ההוראה הראשונה האומרת, שאין המכבסה אחראית עבור בגדים שאין עליהם הוראות ניקוי מהיצרן וההוראה השנייה, הקובעת, שהמכבסה אינה אחראית על נזקים שיגרמו לחפצים שלא בשליטתה כגון שריפה, גניבה וכד'. במקרה של אובדן או קלקול גמור תינתן תמורה של עד פי 10 ממחיר הניקוי. ג) התובעת לא ידעה לומר וגם לא הוכח, שאכן היו על השמלה הוראות כביסה (ראה דברי התובעת בעמ' 1 סיפא ובעמ' 2 רישא לפ'), אך גם כך, אין לשלול כליל אחריות הנתבע, משום שגב' כץ אשר הכירה את הנתבע במשך שנים ובמשך שנים מוסרת לו דברים לכביסה ולניקוי נתנה בו אמון והאמינה, שהנתבע יהיה מסוגל לבצע הניקוי ללא נזקים. הנתבע גם מעיד על עצמו כבעל ניסיון של למעלה מ-30 שנה ולכן ההנחה היא, שבעל ניסיון כזה יודע להבחין מהו הניקוי המתאים לבגד זה או אחר ואם סבור הנתבע שיש ספק כלשהו באופן ביצוע הניקוי - מוטב לנתבע שלא לבצע את הניקוי או לפחות להתייעץ ולייעץ ללקוח ולהעמיד אותו על העובדה, שהיות ולא כתובות הוראות היצרן - יכול להיווצר פגם זה או אחר ואם הלקוח, לאחר אותו הסבר, בכל זאת מסכים לקחת על עצמו את סיכון הניקוי - זהו עניינו של הלקוח. במקרה של חוסר וודאות כיצד לבצע את הניקוי, מוטב - לדעת בית המשפט - לוותר על עלות הניקוי, מאשר להסתכן בתביעות לפיצויים היכולים לעלות עשרת מונים מעלות הניקוי עצמו. 5. א. לאור העובדות והנימוקים שפורטו לעיל, אין לי ספק שנגרם נזק לשמלת הכלה והנתבע אף מודה בעובדה זו, ברם בבואי לקבוע מה פיצוי על הנתבע לשלם לתובעת, יש להתחשב בעובדה שהשמלה הובאה למכבסת הנתבע, כשעליה כתמים ועצם העובדה שהיא גם נקרעה בתחתיתה - יש בכך כדי להוריד מערכה. כמו כן, יש להתחשב בעובדה, שהשמלה הייתה לאחר שימוש ולאחר שהובאה לניקוי ובהתחשב בכל אלה, אין זה נראה לבית המשפט שיש להעניק לתובעת את הסך של 3,500 ₪ - כפי שתבעה בתביעתה. זאת ועוד, התובעת לא הוכיחה בחוות דעת או באישור בעלת מקצוע לשמלות כלה, מה שווי שמלה משומשת, עם קרע ולאחר ניקוי וטענתה של התובעת, שבקביעת הסכום הנ"ל היא נעזרה במה שפורסם באינטרנט, הרי שלעניין זה אעיר לתובעת בשניים אלה: ראשית, פרסום באינטרנט אינו קובע מהו המחיר של שמלת התובעת, משום שיש להתייחס לעלות כל שמלה ושמלה לפי טיבה, לפי השימוש שנעשה בה, האם יש לה קרע, כתם או כל דבר אחר ולכן על מנת שהתובעת תוכל להסתמך על מחירי האינטרנט עליה להוכיח לבית המשפט שמדובר בדיוק באותה שמלה עם אותן תכונות - דבר שלא הוכח. שנית, כפי שכבר ציינתי לעיל, התובעת לא הציגה חוות דעת או אישור בעלת מקצוע מה עלות השמלה הספציפית בה קא עסקינן ומכאן עולה, שקביעת הסכום של 3,500 ₪ היא קביעה סתמית. לעומת זאת, הציג הנתבע מסמך המציין: "הערות ותנאים לקבלת עבודה וביצועה" והיות ואחת ההוראות ענייניה בשיעור הפיצוי שעל הנתבע לשלם במקרה של ליקוי, אני קובע, שהפיצוי הסביר בנסיבות העניין יועמד על סך 2,000 ₪ (שהוא בערך פי 10 ממחיר הניקוי הכללי). ב. לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת פיצוי בסך של 2,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. יתרת סכום התביעה נדחית - מחוסר הוכחה. כמו כן, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. פיצוייםאירועים (תביעות)