תביעה בגין חבילת נופש בשארם א שייח

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה בגין חבילת נופש בשארם א שייח: 1. לפני שתי תביעות כספיות שהדיון בשתיהן אוחד, ובגדרן התובעים עותרים לחייב את הנתבעות בתשלום סך של 30,000 ₪, לכל תובע כאשר הפיצוי הנדרש הינו עבור משפחותיהם של כל אחד מהתובעים, אשה וילדים קטינים. 2. התביעה הוגשה במקור נגד הנתבעת מס' 1, וזו האחרונה שלחה הודעת צד ג' נגד חברת טל און ליין, אם כי לאחר קבלת הסכמת הצדדים, הצד השלישי צורפה כנתבעת נוספת בתיק . 3. הנתבעת מס' 1, הינה סוכנות נסיעות (להלן:הסוכנות), ואילו הנתבעת מס' 2, הינה חברה המספקת שירותי תיירות באמצעות סוכני נסיעות ובהתאם להזמנתם (להלן:חברת טל). 4. התובעים, יחד עם בני משפחותיהם (להלן: התובעים), הזמינו באמצעות הסוכנות חבילת נופש לשארם א-שייך , לתקופה שבין 15.11.10 ועד 20.11.10. החבילה כללה לינה של היום הראשון במלון "sea magic hotel", ואת שאר הימים במלון "beach alatros sharm el sheike " (להלן:חבילת הנופש). 5. לאחר שבילו התובעים את יומם הראשון במלון סי מאג'יק , הם הוסעו ביום 16.11.10 למלון השני שבמסגרת חבילת הנופש (להלן: המלון). בהיגעם לשם התברר כי במלון קיימת תפוסה מלאה, ובפועל לא ניתן לספק לתובעים את מבוקשם. מיד לאחר מכן, ולאחר שלא הצליחו התובעים ליצור קשר עם הסוכנות או מי מטעמה חרף נסיונותיהם הרבים, הם יצרו קשר עם חברת טל. בשיחתם זו התובעים שטחו את העובדות וביקשו את עזרתה של החברה. בשלב מאוחר יותר התובעים התקשרו מספר פעמים לחברת טל, ובכל השיחות הנ"ל הם התבקשו להתאזר בסבלות עד למציאת פתרון. הזמן נקף, ולערך בשעה 21:00, נמסר להם סופית כי לא אותר מלון חלופי, ואז התובעים החליטו לחזור ארצה. 7. בדרך חזרה לארץ , הנתבעות הודיעו לתובעים שבכוונתן לפצותם , בין היתר, בכך שיזמינו עבורם אירוח באחד המלונות בעיר אילת, על חשבונן של הנתבעות. ואכן כך היה, התובעים ומשפחותיהם הועברו קודם למלון ברמה נמוכה, שם נשארו למשך יום אחד.לאחר מכן, הם הועברו למלון אחר שהיה לשביעות רצונם של התובעים, שם שהו עוד יום. 8. כעת ,עותרים התובעים לחייב את הנתבעות לפצותם , בין היתר, בגין הנזקים וההוצאות שנגרמו להם, לטענתם, מההשתלשלות שתוארה לעיל. 9. מצד השני של המתרס, טוענת הסוכנות כי, תפקידה היה רק לתווך בין התובעים לבין חברת טל, וזו האחרונה שביצעה את ההזמנה של חבילת הנופש. נטען עוד , שהיא פעלה כדין וכמתחייב ממנה כסוכנת נסיעות סבירה , משכך אין להטיל עליה כל אחריות לנזקי התובעים. 10. גם חברת טל כופרת באחריותה לנזקי התובעים. לטענתה, רישום היתר שנעשה ע"י המלון לא היה על דעתה, ולא היה לה מידע מוקדם מהמלון לגביו. זאת ועוד, כך נטען, על אף שמתפקידו של בית המלון להסדיר העברת התובעים למלון אחר, הרי היא עשתה כל מאמץ אפשרי על מנת לעזור לתובעים ולא להפקירם. 11. יצויין, שלדיון שהיה קבוע ביום 29.6.11 , התייצבו בפני התובעים, נציג הסוכנות ונציגת חברת טל . במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכם פשרה ביניהם, אשר היה מותנה בזכותה של חברת טל להודיע על ביטולו, היה ולא תקבל אישור מהגורמים המוסמכים בחו"ל. במסגרת אותו פרוטוקול אישרתי ונתתי להסכמות הצדדים תוקף של פס"ד. עם זאת, פסק הדין בוטל במסגרת החלטתי מהיום, וזאת בעקבות בקשה שהגישה חברת טל לביטול הסכם הפשרה. מכאן, נדרשת הכרעה בשאלות אם מוטלת על הנתבעות אחריות לפצות את התובעים בגין נזקיהם, החלוקה בין הנתבעות וכן היקפו של הפיצוי הראוי בנסיבות. 12. לאחר ששמעתי את הצדדים, עיינתי בכתבי הטענות ובכל המסמכים הרלבנטיים, הגעתי לכלל מסקנה שהתביעות בדין יסודן ונכון לפצות את התובעים, אם כי לא בסכום שנתבקש על ידם. 13. מטיעוני הצדדים ניכר היה שאינם חלוקים בעניין העובדות שהוצגו לעיל. אין מחלוקת שהתובעים הזמינו מהנתבעות חבילת הנופש, שהגיעו למלון אשר נכלל במסגרת החבילה, ושלא מצאו להם ולבני משפחותיהם מקום באותו מלון. אין גם מחלוקת שנגרם לתובעים תסכול וסבל רב , כך שבמקום ליהנות מטיול המשפחתי שאיחלו לו זמן רב קודם , הם נאלצו לקטוע את הנופש בעודו באיבו, ולחזור ארצה במפח נפש רק לאחר יומם הראשון. 14. בנסיבות נטל השכנוע רובץ לפתחן של הנתבעת אשר היה עליהן להראות כי לא דבקה התרשלות בהתנהלותן ואשר גרמה או תרמה להתרחשות שתוארה לעיל, דבר שלא נשלל על-ידי הנתבעות באמצעות ראיות משכנעות. נוסף לכך, בהנחה שהנטלים הינם מנת חלקם של התובעים, אני בדעה שהתובעים הוכיחו כי הנתבעות לא פעלו כמצופה מסוכניות נסיעות סבירות, אשר היה מחובתן אחרי ביצוע ההזמנה, לעקוב ולוודא כי ההזמנה תוצא אל הפועל ותממוש , הלכה למעשה. כך במישור הנזיקי והדבר נכון גם במישור החוזי. כפי שהקדמתי אין מחלוקת לעניין העובדות, גם אין החולק כי התובעים ובני ביתם שרכשו את חבילת הנופש, לא קיבלו אשר הוסכם והוזמן, מכאן שנכון לראות בנתבעות כמי שהפרו את הסכם ההתקשרות, בכך שלא סיפקו, חרף התחייבותן, את המוצר שהתחייבו לספק לתובעים. 15. באשר לחלוקת האחריות בין הנתבעות, אני סבור שרוב האחריות רובצת לפתחה של חברת טל, אשר לקחה על עצמה את ביצוע ההזמנה והייתה בקשר ישיר עם המלון. עם זאת, לא ראיתי לנכון לפטור את הסוכנות מאחריות. אף שתפקידה התמצה, בתיווך בין התובעים לחברת טל, עדיין מצופה ממנה כי תבחן כל הזמנה שנעשית על ידה מהספק העיקרי, הגם שבידיה הכלים כסוכנות נסיעות מנוסה לוודא כי אכן קיים מקום במלון שהוזמן עבור התובעים. על כן, אני סבור שחלקה של הסוכנות הינו בשיעור של 25%, ואילו של חברת טל בשיעור של 75%. 16. בבואי לשום את הפיצוי הראוי בנסיבות, נתתי את דעתי לעובדה שהלילה הראשון שבמסגרת חבילת הנופש מומש על ידי התובעים. בנוסף, התובעים קיבלו עוד שני לילות בבתי מלון בעיר אילת על חשבון הנתבעות. ועוד, לא ראיתי בנסיבות העניין שנגרמו לתובעים נזקים כלשהם, מלבד עוגמת הנפש אותה אעריך להלן על דרך האומדנה, כן הוצאות ההתקשרות באמצעות הנייד אותו החזיק התובע מס' 1 בסך 1,130 ₪, ואשר הנתבעות הביעו הסכמה לתשלומן. 17. לאחר ששקלתי את כל הנסיבות ,ולאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחייב בזאת את הנתבעות, יחד ולחוד, לשלם לכל אחד מהתובעים פיצוי בסך של 7,000 ₪, סכום זה כוול בחובו פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לתובעים, נשותיהם וילדיהם הקטינים שהשתתפו בטיול. הנתבעות גם ישלמו לתובע מס' 1 את הסך של 1130 ₪ , בגין ההוצאות כמפורט לעיל. סכום הפיצוי וההוצאות ישולמו ע"י הנתבעות תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית מאותו מועד ועד למועד התשלום המלא בפועל. סוכני נסיעות (תביעות)נופש