הצפה בדירה בגלל גשמים חזקים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הצפה בדירה בגלל גשמים חזקים: 1. התובעת הינה תושבת רמת גן, המתגוררת בדירת קרקע בשד' ירושלים 93 א' ברמת גן (להלן: "הדירה"). הנתבעת1 הינה הרשות המונוציפאלית שבתחומה נמצאת הדירה (להלן: "עירית רמת גן") ונתבעת 2, הינה חברת הביטוח המבטחת את הנתבעת 1. 2. בלילה שבין התאריכים 25/10/2000-24 הוצפה דירת התובעת בעקבות גשמים שירדו, וכתוצאה מכך נגרמו נזקים לדירה ולתכולתה. דירתה הוצפה שנית בלילה שבין התאריכים 20/12/200-19. 3. תמצית טענות התובעת: א) הדירה נשוא התובענה סובלת מהצפות חוזרות ונשנות כל חורף, שנבעו מתשתית ניקוז לקויה, ותחזוקה כרשלנית של מערכות הניקוז העירוניות, וכל זאת כתוצאה ממחדלי עירית רמת גן. ב) התובעת נאלצה להתפנות מדירתה למשך שלושה שבועות עקב ההצפה בדירה, ונאלצה לגור אצל חברה. נציגי נתבעת 1 לא טרחו לבדוק ולהעריך את הנזק, ולא הוצע הסדר חלופי נאות. ג) בעקבות פניה למוקד העירוני ולאחר שארעה ההצפה השניה, הגיע לדירה מנהל מחלקת הביוב של נתבעת 1, ולאור התרשמותו מהמצב, הואילה עירית רמת גן לערוך תיקונים במערכת הניקוז. ד) בעקבות ההצפה הראשונה העריך שמאי מטעם התובעת את הנזקים הישירים בסך של 15,878.98 ₪, אך רק באחד מימי חודש דצמבר 2000, לאחר שהדירה כבר היתה נקיה ולא היה בה זכר להצפות, למעט סימנים על הקירות, ריח טחב, ורהיטי סלון ששינו את צבעם, התיצב שמאי מטעם הנתבעת אשר עד ליום הגשת התביעה לא מסר לתובעת את העתק השומה שלו. 4. תמצית טענות הנתבעים: א) הנתבעת טוענת כי ביום הארוע ירדו גשמי זעף בכמות אדירה של 80 מ"מ במשך שעות ספורות, כמות זו נחשבת ככוח עליון שאין לנתבעים שליטה עליו, ועל כן אין מקום לפצות את התובעת. ב) שמאי מטעם נתבעת 2 התרשם כי הותקנו קולטנים רבים בגלל השטח הטופוגרפי בו מצויה דירת התובעת, ורק בגלל שכמות הגשם היתה בבחינת "כח עליון" הקולטנים לא הספיקו. ג) התובעת לא הוכיחה כי דירתה לא היתה מבוטחת באמצעות חברת ביטוח כלשהו. לחילופין, טוענת הנתבעת כי הנזקים על פי חוות דעת השמאי מטעם התובעת מוגזמים ביותר. לכתב ההגנה צורפה חוו"ד שמאי מטעם הנתבעת מיום 4/2/2001. 5. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, וקראתי את החומר המצוי בפני הגעתי למסקנה ולפיה אני מקבלת את התביעה מהנימוקים כדלקמן: א) באשר לשאלת האחריות: (1) לטענת הנתבעים כי האחריות לא חלה עליהם בגין "כח עליון": אינני מקבלת את טענת הנתבעים, ולפיה ההצפות ארעו כתוצאה מ"כוח עליון". הנתבעת הינה הרשות המונציפלית שבתחומה נמצאת הדירה, ועליה מוטלת החובה לדאוג למערכת ניקוז תקינה ולתחזוקה נכונה של מערכות הניקוז העירוניות, כיאה לגוף שלטוני כמו עיריה, המפעיל סמכות סטטוטורית שענינה בין היתר לדאוג לבטיחות הציבור. גם אם בלילה שבין 25/10/2000-24 ירדו גשמים כפי שנטען בחוו"ד השמאי מטעם הנתבעת, וגרמו להצפת הכבישים באזור, עדיין חלה החובה לנתבעת 1, למנוע מקרים כגון המקרה דנן. לא כל ירידת גשמים בכמות ניכרת היא בבחינת "כח עליון" ולא הוצגו בפני כלל נתונים מהשירות המטאורולוגי או מגורם מקביל, ממנו עולה כי מדובר בתופעה נדירה אשר לא ניתן היה לצפותה. יתרה מזאת, מתיאור השמאי שנשלח ע"י נתבעת 2, עולה כי במקום הותקנו קולטנים רבים כדי לקדם אפשרות של הצפה, דהיינו היה ידוע לנתבעת שעקב המיקום הטופוגרפי שבו מצויה דירת התובעת יתכן שאירוע כמו במקרה דנן אכן יתרחש. אף מתוך חלופת המכתבים ששלחה התובעת לראש העיר רמת גן עולה כי כמידי שנה עם בוא החורף הדירות בקומות הקרקע מוצפות ממי גשמים. קיימת חובת זהירות מושגית של העיריה כלפי התובעת ובנסיבות דנן גם חובת זהירות קונקרטית, ולאור האמור לעיל התרשלה עיריית רמת גן כלפי התובעת כאשר לא דאגה למניעת ההצפות בדירת התובעת, למרות התראות חוזרות ונשנות לא נעשה מספיק בכדי למנוע השנות מקרים כגון המקרה. ב) באשר לגובה הנזק: התובעת צירפה חוות דעת מיום 25/12/2000 שממנה עולה באופן ברור כי עקב הגשמים שירדו, ועקב ניקוז בלתי מספיק, אכן נגרמה בדירת התובעת הצפת מים, שחדרו בחלקם לדירה הנמצאת במפלס הקרקע של הבניין, וגרמו לנזק הן למבנה, והן לתכולת הדירה. הערכת הנזק הינה בסך כולל של 15,878.98 ₪. לחוו"ד מטעם התובעת צורפו תמונות נזק כפי שהן צולמו ביום 26/10/2000 במועד הביקור של השמאי בדירה. מהתמונות ניתן לראות כי התנור אפיה נרטב וכן חלקו התחתון של המקרר התמלא בבוץ, כך גם ארונות, כולל ארונות בגדים וכן מזרון. בחוו"ד מטעם התובעת ביקשה התובעת בגין רכישת מוצרי חשמל סך של 6,058 ₪ וכן בגין "טיפול וניקוי למכשירי חשמל" סך 2,500 ₪. במהלך הדיון שבפני אישרה התובעת כי בסופו של דבר לא בוצע טיפול וניקוי למכשירי חשמל וציינה כי מכשירים אלו התקלקלו לחלוטין ועל כן היא מוותרת על רכיב זה בתביעתה. דהיינו - הסכום הנדרש על ידי התובעת הוא בסך של 13,378 ₪. נציג הנתבעת טען, כי התובעת לא הוכיחה את שווים של אותם מכשירי חשמל. התובעת ציינה, כי היא איננה שומרת קבלות. אני סבורה כי יש לקבל את חוו"ד השמאי מטעם התובעת כפי שהיא. הנתבעת ידעה כי היתה הצפה בדירה שכן התובעת עידכנה אותה כנדרש ובזמן אמת. לו היתה הנתבעת מביאה שמאי לדירה "בזמן אמת" - השמאי מטעמה יכל לחזות במו עיניו באותם מכשירי חשמל ולאמוד את ערכם. משלא עשתה הנתבעת כן, והשמאי מטעם הנתבעת ביקר בדירה רק במחצית חודש ינואר 2001 בדירת התובעת שעה שהנזק ארע באוקטובר 2000, הרי שהתובעת לא היתה צריכה לשמור עד אז את כל אותם מכשירים שיצאו מכלל פעולה. השמאי מטעם הנתבעת בסעיף "מהות הנזק" מציין בין היתר: "ציוד חשמלי נרטבו וניזוקו" אך מאשר את הדרישה למכשיר וידאו. מדוע?? האם מתמונות שצורפו לכתב התביעה לא ניתן להסיק כי הנזק הוא ניכר וכי אין מדובר בהצפה של סנטימטרים ספורים בלבד??!! 6. לסיכום: א) לאור האמור לעיל על הנתבעות, ביחד ולחוד לשלם לתובעת סך 13,378 ₪, נושאי הפרשי הצמדה וריבית מיום 25/12/2000 (יום עריכת חוו"ד השמאי מטעם התובעת) וכן הוצאות משפט בסך 1,000 ₪, נושאי הפרשי הצמדה וריבית מיום פסה"ד ועד התשלום בפועל. הצפהגשםנזקי מים