פיצויים בגין עזרת בן משפחה

ההלכה היא שפיצויים בשל עזרת בן משפחה לא ייפסקו בכל מקרה של הגבלה בתפקודו הגופני של הנפגע, והדבר יהיה תלוי בראיות שיובאו לפני בית המשפט (ע"א 151/84 חורי נ' ביה"ח המשפחה הקדושה, פ"ד מב(1) 779, 783 (1988)). אולם במקרה בו הובאו הוכחות כי לנפגע היה צורך בעזרתו של צד שלישי בפעולותיו היומיומיות, ורשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בגין העזרה שניתנה (דוד קציר פיצויים בגין נזקי גוף מהדורה רביעית, 551- 550 (1997)). כבר נקבע בעבר בפסיקה כי עזרה ברחצה, בגהות וכו' מהווה עזרה החורגת מזו המושטת על ידי בני זוג לרעהו (ע"א 2596/92 הסנה נ' כהן, תק- על 95(1) 576). פיצוייםעזרת הזולת / עזרת צד שלישי