בקשה להארכת אשפוז חשוד בעבירה פלילית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להארכת אשפוז חשוד בעבירה פלילית: ביום 07/03/99 הוריתי בב"ש 6259/99 של בית משפט זה על מעצרו של המשיב עד היום בחשד לביצוע עבירות אלימות כלפי מאבטחים ושוטרים בבית החולים. כן הוריתי כי המשיב ייבדק בידי הפסיכיאטר המחוזי. היום התקבל מכתבו של ד"ר דוברוזין מנהל מחלקה במרכז לבריאות הנפש אשר מבקש להאריך תקופת האישפוז לעוד 10 ימים לשם השלמת חוות הדעת הפסיכיאטרי. לבקשתי השלים את מכתבו, כיוון שלא היה ברור אם המשיב יכול להיות נוכח בדיון אם לאו וציין , במכתב נוסף, כי המשיב "לא יוכל להתייצב לבית המשפט בדיון עקב מצבו הנפשי הנוכחי מרומם, לא שפוי". הדיון התקיים איפוא בהעדרו של המשיב ובהתאם לסעיף 18 לחוק לטיפול בחולי נפש, תשנ"א- 1991 . המשטרה מבקשת איפוא לעצור את המשיב ל- 10 ימים "להשלמת החקירה, לקבלת חוות הדעת הפסיכיאטרית , להעברת התיק לעיון התביעה ועל פי בקשת הפסיכיאטר המחוזי". בבקשה בכתב מצויינות עילות המעצר לפיהן מדובר בעבירות המסכנות את שלום הציבור וכי שחרור החשוד עלול לגרום לשיבוש הליכי המשפט. צודק הסניגור כי בקשת הסתכלות אינה מהווה עילה למעצר ואולם קיימות ראיות הקושרות את המשיב לביצוע העבירות המיוחסות לו, כפי שקבעתי בהחלטתי בתיק הנ"ל וכן קיים יסוד סביר לחשש שהמשיב יסכן את שלום הציבור וביטחונו. בנסיבות אלה, ולאור בקשת הפסיכיאטר המחוזי אני מורה על מעצרו של המשיב עד ליום 19/03/99 בשעה 15: 00. ואולם, אם תסתיים ההסתכלות קודם למועד הנ"ל יודיע הפסיכיאטר המחוזי על כך למשטרה ולסנגוריה הציבורית מייד ובמקרה כזה על המשטרה להביא את המשיב לבית משפט בהקדם לפני תום המעצר ולא יאוחר מ- 24 שעות מתום ההסתכלות. חשודרפואהמשפט פלילי