הורשת דירה לאוניברסיטה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הורשת דירה לאוניברסיטה: 1. זוהי בקשה של האוניברסיטה העברית, שהיא נאמן על הקדש ציבורי מס' 1780 ע"ש המנוחה ז"ל, שנרשם בפנקס ההקדשות ביום 29.3.98, בעקבות צוואת המנוחה מיום 25.3.62, בה הורישה את דירתה ברח' בוסטנאי 33, בקטמון, ירושלים - לאוניברסיטה העברית, על מנת שזו: "לא תמכור את דירתי הנ"ל רק תשכיר אותה וההכנסות תמסור בתור מילגה חדשית לסטודנט ניצרך, ממוצא יהודי מפולין או סטודנטית ניצרכת, ממוצא יהודיה מפולין". 2. דירת ההקדש הינה דירה קטנה, 28.87 מ"ר נטו ו35- מ"ר ברוטו (כולל מרפסות), בבית בן 39 דירות, שהוא בית אבות עולי מרכז אירופה, ואשר על פי תקנונו נראה כי קיימת בו הגבלה בדרך של הטלת וטו לארגון עולי מרכז אירופה - בקבלת רוכשים חדשים של הדירות בבניין (ואולי גם באישור שוכרים). 3. המבקשת פנתה לשמאי מקרקעין שקבע כי מצב התחזוקה הכללי של הבניין - בינוני, יש מעלית, אין חנייה, תכנון פנימי - מיושן, מצב פיסי של הדירה - ירוד. 4. המבקשת פנתה לבית משפט זה בבקשת הוראות בטענה כי עקב מצבו של הבניין, מצבה של הדירה, וזכות הוטו של ארגון עולי מרכז אירופה - קיים קושי רב להשכיר את הדירה, ומכל מקום יש צורך בשיפוצה בסכום של 15,000 דולר - לפני שניתן לנסות להשכירה. 5. עוד טוענת המבקשת כי הדירה אינה מניבה הכנסות, ועל כן לא ניתן לממש את כוונת המנוחה לתת משכר הדירה מילגות לסטודנטים. קושי נוסף הוא מתן מלגות לסטודנטים יהודים מפולין דווקא - כפי שציוותה המנוחה. 6. המבקשת מבקשת אישור מבית המשפט למכור את הדירה בסכום שקבע השמאי כערכה ומתמורת הדירה לממן את המלגות בהן חפצה המנוחה. (עדיין לא ברור מי יקנה דירה קטנה, ישנה ובמצב ירוד כזה, כאשר קיימות מגבלות של רוכשים מטעם ארגון עולי מרכז אירופה). 7. בהתחשב באמור בבקשה, ובהתחשב בהוראות צוואת המנוחה - מתבקשים רשם ההקדשות והאפוטרופוס הכללי להביע דעתם על הבקשה תוך 15 יום. 8. ההחלטה תשלח לרשם ההקדות ולאפוטרופוס הכללי.מקרקעיןאוניברסיטההשכלה גבוהה