הכרזה על אדם כפסול דין ע''י בית משפט אזרחי

האם יכול בית משפט השלום להכריז על אדם כפסול דין במסגרת תביעה אזרחית ? הסמכות היחודית להכריז על אדם פסול דין נתונה היום לבית המשפט לענייני משפחה, זאת לפי סעיפים 51 (א)(5) ו-(ג) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד - 1984, סעיפים 1 ו- 3 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה - 1995 וסעיפים 8 ו- 78 לחוק הכשרות. גם מעיון בתקנות אנו למדים כי לא היתה כוונה בתקנות 32 ו- 34 להקנות לבית משפט אזרחי סמכות מיוחדת במסגרת ההליך שמתנהל בפניו להכריז על אדם כפסול דין (ראה הגדרת "פסול דין" בתקנה 1 לתקנות, המפנה למשמעות המונח שבחוק הכשרות). פסול דין