אילו מסמכים צריך לצרף לבקשה למינוי מומחה רפואי ?

צירוף מסמכים לבקשה למינוי מומחה: קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא המסמכים שצריך לצרף לבקשה למינוי מומחה: זוהי בקשה למינוי מומחה רפואי בהתאם לסעיף 6א' לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 (להלן: החוק) ותקנה 2 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ה- 1985 (להלן: (התקנות). המבקש טוען, בכתב התביעה שהגיש, כי עקב תאונת דרכים שאירעה ביום 7.3.85 נחבל "בזרועו בגבו ובפיו, הוא הוחש לבית חולים ברזילי... לרגל הלחץ בחדר המיון לא אובחן בכל ליקוייו דאז של התובע והוא שוחרר לאחר הסתכלות". (ס' 4 לכתב התביעה). המבקש צירף לבקשה ארבעה מסמכים: א. תעודה של חדר המיון ב"מרכז רפואי ברזילי" מיום 7.3.85 ושבו מציין ד"ר אבוזייאם יונס כי בדק את התובע, שהתלונן על כאבים בכתף שמאל, "בדיקה נוירולוגית תקינה", ובמסגרת "המלצות לטיפול והוראות", וא מציין: "ממליץ על אנלגטיקה נגד כאבים מעקב אצל רופא היחידה". ב. תעודה רפואית של ד"ר מיכאל רוזנבלום מקופ"ח, מיום 31.10.85(דהיינו למעלה משבעה חודשים לאחר התאונה) שבו ציין ד"ר רוזנבלום כי התובע מתלונן על כאבים, כי תוצאות צילום הינן "בלי ממצא פאתלוגי" וכי הוא ממליץ על חגורה אורטופדית וטיפול אנלגטי בזמן כאבים. ג. הודעה של התובע במשטרה שבה הוא מציין כי לאחר ששוחרר מחדר המיון והגיע הביתה "הסתכל בראי וראה כי חסרות לו שתי שיניים בפיו". ד. תעודה של רופא שיניים ד"ר רוגטקי, ללא תאריך ושמהווה חשבון על עקירת ארבעה שיניים, שני טיפולי שורש ו"גשר שש חתיכות". תעודות אלו צורפו על ידי התובע עפ"י הוראת תקנה 2(ב) לתקנות, הדן ב"בקשה למינוי מומחה וצירופיה" והקובעת כי בבקשה כזו על התובע לצרף "מסמך שנערך לצורך הטיפול הרפואי אשר ניתן לו ושיש בו ראיה לענין טענותיו". עו"ד ילינק ב"כ הנתבעים מתנגד לבקשה למינוי מומחה רפואי וטוען כי ארבעת המסמכים הללו אינן מספיקות, עלפי החוק והתקנות, כדי לשכנע את בית המשפט בדבר מינוי מומחה רפואי, או מומחים רפואיים בשטח האורטופדי והדנטלי, כמבוקש. אני מסכים, כי אכן האמור בתעודות אלה אינן מאשרות או תומכות בטענותיו של התובע בכתב התביעה, על הנזקים והחבלות שנגרמו לו. ברם, נראה לי, כי לצורך מינוי מומחה רפואי, בהתאם לתקנה 2 לתקנות, אין צורך בהמצאת תעודה רפואית המאשרת את טענותיו של התובע בכתב התביעה, אלא די בהמצאת מסמך "שיש בו ראייה לעניין טענותיו" (ההדגשה שלי). משמע, די במסמך המתייחס לטענותיו של התובע והמצביע, לכאורה, על כך כי טענותיו בכתב התביעה, אינן חסרות בסיס כלשהו וכי מצוי מסמך רפואי המאשר כי אכן יש בסיס לטענות אלה. המסמך הראשון, דהיינו המסמך מחדר המיון, מצביע על כך כי התובע ביום התאונה היה בחדר מיון וקיבל טיפול רפואי, יש במסמך זה כדי להצביע על קשר בין התאונה לטענותיו של התובע על נזקים שנגרמו לו עקב התאונה. משום כך, נראה לי כי יש מקום להורות על מינוי מומחה רפואי שטח האורטופדי. מאידך, אני מסכים לטענותיו של עו"ד ילינק ב"כ הנתבעים, כי בשלושת המסמכים האחרים הנוספים שצורפו, אין ראייה לעניין טענותיו של התובע, הואיל ומתוך מסמכים אלה לא עולה קשר בין התאונה לבין הטענות בדבר חבלות או נזקים שנגרמו, אם נגרמו לתובע, עקב התאונה. הודעת המבקשת (התובע) במשטרה, בודאי אינה מסמך שיש לסמוך עליו, בעניין זה, שכן איננו "מסמך שנערך לצורך הטיפול הרפואי", כאמור בתקנה 2(ב) הנ"ל. משום כך, אני סבור כי אין מקום למינוי מומחה רפואי "בשטח הדנטלי". לכן אני מצווה על מינוייו של פרופסור גבריאל טרק מבית-חולים "סורוקה" בנגב כמומחה רפואי, על-פי התקנות. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה, על ידי הנתבעת "קרנית".מומחה רפואימינוי מומחהשאלות משפטיותרפואהמומחהמסמכים