אישור מרופא על אי יכולת להמשיך בעבודה

מה הדין במקרה שיש אישור מרופא על חוסר יכולת להמשיך לעבוד ? בית הדין לעבודה ציין כי כשרופאים מוסמכים קובעים כי עובד לא מסוגל לעבוד רשאי העובד להתפטר ודינו כדין מפוטר. זכותו של עובד לא ליטול סיכון רפואי שעה שרופא מתריע בפניו על מצבו. (דבע שן /154-3 מיכאל קרייטל נ' אבלין אילוז פדע כב' 339). סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע את התנאים לפיהם ניתן לראות התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי, כפיטורים: "6. התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות - רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים". נטל ההוכחה כי העובד התפטר עקב מחלתו, מוטל על העובד (דב"ע נג/3-210 אהרון רביוב נ' נאקו שיווק בע"מ). נפסק כי עובד המתפטר לרגל מצב בריאותו צריך שיודיע על סיבת ההתפטרות עם התפטרותו, על מנת לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה ולהשפיע על שאר הנסיבות, כך שלא תהא סיבה מספקת להתפטרות (דב"ע לג/3-2 חיים זילבר נ' גלובוס בע"מ). עוד נפסק כי "יתכנו מקרים שבהם אין ליקוי הבריאות כשלעצמו משמש סיבה מספקת להתפטרות, באשר ניתן לקבוע סדרי עבודה אשר יענו על צרכיו של העובד והוא יוכל להמשיך בעבודתו על אף מחלתו. למצבים שכאלה מכוונת הפסיקה הקובעת שיש ליתן למעביד אפשרות ליצור תנאים שימנעו את הצורך להתפטר" (דב"ע לו/3-13 אתא בע"מ נ' בן חדר). משמע, כל מקרה יש לציין לפי נסיבותיו, מהות הליקוי הבריאותי והאפשרויות אשר במפעל בו מדובר להמשיך לעבוד במצב בריאותו של העובד, תוך שקילת מכלול העובדות הבאות בחשבון ליישום הוראות החוק. רופא תעסוקתירפואה