מהי אגרה ? ההבדל בין אגרה למס

מהי אגרה ? אגרה היא תשלום הנמצא בטווח שבין "מס" לבין "מחיר". "מס" הוא תשלום חובה המוטל על ידי רשות ציבורית ללא תמורה ישירה או זיקה למשאב ציבורי או שירות הניתנים בעדו לנישום. אגרה, להבדיל מ"מס טהור", היא תשלום המוטל בזיקה למשאב ציבורי או שירות מסוים הניתנים בגינה. משמעות זיקה זו היא כי אלמלא מתן השירות, הנישום לא היה משלם את האגרה ואלמלא התשלום - הוא לא היה מקבל את השירות. עם זאת, בשונה מ"מחיר", אין הכרח כי שיעור האגרה ישקף את שווי השירות או המשאב הציבורי שבגינו היא מוטלת. כמו כן, התמורה אינה חייבת להיות ישירה, אלא יכולה להיות גם עקיפה. ההבחנה בין מס לבין אגרה אינה תמיד קלה וקיימים מקרי ביניים. בצד זאת, גם תשלומים הנחשבים אגרה אינם באים במקשה אחת - חלקם קרובים יותר למס, חלקם קרובים יותר למחיר מבחינת זיקתם לשירות או התמורה הניתנים. העיקר הוא כי תישמר זיקה לשירות, כי התשלום יינתן על ידי מקבל השירות וכי הוא יהיה מיועד לממן את השירות הניתן כנגדו. להלן פסיקה רלוונטית: ע"א 1600/08 מקסימדיה פרסום חוצות בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו (ניתן ביום 18.8.11); בג"ץ 2651/09 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים (ניתן ביום 15.6.11); בג"ץ 6884/05 סלקום ישראל בע"מ נ' משרד התקשורת-מדינת ישראל (ניתן ביום 27.12.10); רע"א 6845/06 בנק הפועלים בע"מ נ' טוריאל (ניתן ביום 20.1.09); רע"א 1816/97 מדינת ישראל נ' עיריית חיפה, פ"ד נד(2) 16, 24 (2000); ע"א 474/89 קריב נ' רשות השידור, פ"ד מו(3) 374, 377 (1992); ע"א 154/83 שופרסל בע"מ נ' איגוד ערים אזור רמת-גן, בני-ברק וגבעתיים, פ"ד לז(4) 403, 407 (1983)). אגרהמיסיםשאלות משפטיותדיני המס