תקלות ברכב לאחר התקנת אזעקה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בעיות ברכב לאחר התקנת אזעקה התובע בעל רכב מסוג B.M.W דגם 528, שנת ייצור 1998 (להלן: "הרכב").   אין מחלוקת שהתובע פנה לנתבע וביקש בתאריך 17/06/01 להתקין ברכבו מערכת אזעקה.   אין מחלוקת שהנתבע התקין ביום 17/06/01 מערכת אזעקה ברכבו של הנתבע וקיבל תמורתה סך 2,300 ₪ על פי חשבונית מיום 17/06/01 (מערכת איתור).   התובע טוען, כי כעבור שעתיים מזמן ההתקנה התברר בבדיקה אקראית כי הצופר והרדיו של הרכב שעבדו קודם לכן- לא פועלים. כמו כן, לא נדלקה מנורה של כרית אוויר.   התובע טוען, כי חזר לנתבע והודיע על התקלות, אולם העובד של הנתבעת לא היה מוכן לבדוק את התקלה וטען שאין קשר בין הדברים.   התובע טוען, שבתאריך 25/10/01, פנה למוסך "כדורי" המטפל במכוניות B.M.W ולאחר בדיקה, התברר כי הבעיה נובעת בהתקנה לא נכונה של מערכת האזעקה וכתוצאה מכך, נגרם קצר חשמלי, נשר סליל ההחלקה לכרית אוויר, שמשמש גם את הצופר במערכת רדיו.   התובע צירף חוות-דעת שמאי רכב, אשר בדק את הרכב והחלקים והעריך את עלותם בסך של כ- 4,202 ₪. התובע טוען, כי תיקן את כל הליקויים ושילם סך 1,600 ₪ - למעט כרית האוויר, כיוון שעלות תיקונה גבוה, בסך 3,044 ₪ וזאת על פי הצעת מחיר.   התובע טוען, כי התקלות ברכבו נבעו מהתקנה לקויה של מערכת האזעקה שבוצעה על ידי הנתבעת ועקב פעולתם הרשלנית, אשר חיברו בצורה שגויה את מערכת האזעקה.   לפיכך, עותר התובע לחייב את הנתבעת בסך של 7,393 ₪ בגין עלות התיקונים ושכ"ט שמאי, הפסד ימי עבודה ועגמת נפש.   התובע לשם הוכחת תביעתו, צירף אישור מיום 25/10/01 ממוסך "כדורי" החתום על ידי כדורי אילן, בו נכתב : ”בבדיקה שערכנו נמצא כי כתוצאה מהרכבת אזעקה באופן לקוי, נגרם נזק למערכת החשמל של הרכב. כתוצאה מקצר חשמלי נפגע סליל ההחלקה לכרית אוויר + צופר + רדיו-טייפ. כמו כן, יש להחליף את מחשב כרית האוויר (לא תקין). מאשר בזאת כי הממצאים הינם נכונים”   בחוות-דעת השמאי שנערכה בתאריך 12/12/01, על ידי השמאי שאול עטיה, נכתב בסיכום: ”אציין כי הערכתי שבנדון מסוכמת לצורך אמדן עלויות החלפת הפריטים המצויינים לעיל בלבד, ואין אני נכנס למועד וגורם הנזקים ברכב הנ"ל”.   הנתבע לא הגיש כתב-הגנה. הנתבע בעדותו בפני בדיון שהתקיים ביום 20/08/02, מסר כי רכב התובע הגיע למוסך בתאריך 17/06/01 והותקנה בו מערכת איתור לפי סכמת חשמל בהתאם לרכב.   הנתבע טוען, כי אין אפשרות שתהיה תקלה כמתואר על ידי התובע, כתוצאה מהתקנה לא נכונה, מסיבה פשוטה, כי הוא מתקין מערכת איתור ולא מערכת אזעקה לרכב. כמו כן, כאשר מבצעים התקנה הדבר נעשה בתיאום מול המוקד המרכזי בתל-אביב וכל מערכת המחשב של הרכב מופיעה על מסך ודרך המסך מתבצעת ההתקנה. עוד טוען הנתבע, כי למוקד הממוחשב יש שליטה מלאה על הרכב והוא יכול להפעיל את הרכב בעת גניבת רכב וכיוצ"ב.   עוד טען הנתבע, כי בעת ההתקנה לא מתחברים לצופר הרכב כלל ובטח לא לכריות האוויר ברכב. עוד טוען הנתבע, כי לאחר שמתבצעת ההתקנה מתקבל אישור ממוקד הרכב שהכל תקין. הנתבע טוען, שעצם העובדה שהתובע חזר כעבור 3 חודשים, יש בעובדה זו כדי לנתק את הקשר הסיבתי בין התקלות שנטענו על ידי התובע לבין התקנת המערכת על ידם. הנתבע טוען, שהעובד שהתקין את המערכת ברכב התובע, הוא מהנדס רכב בעל וותק של 11 שנים בתחום והוא המתקין הראשון בארץ בחברת "פוינטר".   השמאי שאול עטיה מטעם התובע, העיד בפני כי הבדיקה נערכה בתאריך 03/09/01 ובבדיקה מצא שליד מתג ההצתה הלחמות לא מקוריות וחיתוכים בחוטים. לצורך כך, הפנה לתמונה 2 לחוות הדעת. כמו כן, הפנה לתמונה 9 וציין שמדובר בסליל של כרית אוויר שנחתך וחובר מחדש.   השמאי בחקירתו הנגדית, על ידי הנתבע, אישר שהבדיקה בוצעה 6 חודשים לאחר ההתקנה. כמו כן, אישר שלא נקבע כל ממצא בחוות-דעתו ולא נתבקש לציין מקור הליקויים וכל שהתבקש היה הערכת אומדן הנזק בלבד.   מטעם התובע העיד מר אילן כדורי ומסר בעדותו שבתאריך 24/10/01, הגיע התובע למוסך והתלונן שיוצא עשן מכיוון גלגל ההגה וקיים חוסר בצופר. לאחר בדיקה, מצא שיש חוסר תקשורת ברדיו - כרית האוויר, גלגל ההגנה בגלל שיש פיקוד במערכת ההגה ובשל כך נוצר חוסר תקשורת במערכת. לאחר בדיקת קווי התקשורת נמצא כי הם תקינים.   העד מסר כי מצא שיש קו מתח ראשי, שכנראה אליו התחברו עם האזעקה וכנראה באופן בלתי-מכוון חיברו שני חוטים יחדיו באופן לא מתאים וכתוצאה מכך, נוצר קצר בטבעת ההחלקה ולפיכך, קבע כי כתוצאה מהתחברות לא נכונה נוצר קצר שגרם לליקוי במחשב הרכב.   העד בחקירתו הנגדית, לשאלה אם ההלחמה היא בוודאות של פוינטר השיב: ”אין אפשרות מבחינתי לדעת, אולם העובדה שקיימת הלחמה אני כן יכול לקבוע וגם שהפגם במחשב אני כן בטוח שהוא נגרם כתוצאה מהקצר. אילו הרכב הגיע אלי למחרת ההתקנה, יש סיכוי שאני אקבע בוודאות שהנזק הוא תוצאה ישירה של התקנה לקויה”.   מטעם הנתבע העיד מר הררי אמיר, מתקין מוסמך המשמש מנהל טכני של חברת "פוינטר" והנו בעל ותק של 15 שנים בתחום מיגון ואיתור רכב. העד מסר, כי טענת התובע והעד מטעמו לפיה חיבור שני חוטים בטעות גרם למפל מתח ונוצר ספייק של מתח חוזר אל מחשבי הרכב שגרמו לתקלה, השיב: ”נוהלי ההתקנה הינם מפורשים להזין את מקור המתח לתיבת מיגון איתור הינה מתיבת הנתיכים. לפי הנתונים של הרכב המדובר, מסוג B.M.W שלא ייתכן שצרכן של 1.5 אמפר יכול לגרום לכשל של מחשבי הרכב”. עוד ציין העד: ”כי קיימים גורמים נוספים שיכולים לגרום לתקלות, לדוגמא כשל יצרן שנמצא ברכבי B.M.W בפס הייצור לדגם 320 או כתוצאה מחדירה של מים, או קצר כתוצאה מנמלים קטנות החודרות למחשבים והן מבצעות הולכת חשמל”.   העד מוסר כי גם אם חוברו שני חוטים בטעות ובהנחה שההלחמה בוצעה על פי ההנחיות - לא יכול להיות כשל.   העד הפנה לתמונות שצילם השמאי מטעם התובע וציין כי לאחר שנחשף סרט הבידוד - רואים אכן הלחמה - אולם אין כל מוקד של שריפה כתוצאה מקצר וחימום.   נטל הראיה להוכיח את עילת התביעה על כל מרכיביה מוטל על התובע. נטל זה לא הורם. לא הוכח בפני קשר סיבתי בין הנזק הנטען לבין פעולת ההתקנה או פעולה רשלנית בעת ההתקנה, שבוצעה על ידי הנתבעת, לא על פי חוות-דעת השמאי שהוגשה וכן לא על פי עדותו של השמאי בפני. כמו כן, עדותו של העד מטעם התובע מר אילן כדורי בחקירתו הנגדית כי אינו יכול לקבוע בוודאות שהפגם במחשב נגרם כתוצאה ישירה מהתקנה לקויה על ידי הנתבעת וכן העובדה שבדיקתו בוצעה לאחר 4 חודשים מיום ההתקנה.   כמו כן, לאחר ששמעתי את עדותו של המומחה מטעם הנתבע מר הררי אמיר- העוסק בתחום מערכות איתור ומיגון לרכב קרוב ל- 15 שנה, לפיה ההתקנה שבוצעה על ידי הנתבעת ברכב התובע לא יכולה להיות הגורם לכשל המתואר על ידי התובע וזאת נוכח הסברו המפורט בעדותו הראשית ובחקירתו הנגדית על ידי התובע.   סוף דבר: התביעה נדחית. כל צד יישא בהוצאותיו.  תקלות ברכבאזעקהרכב