מה הדין בסוגיית אי מיצוי הליכים ?

מיצוי הליכים: טרם הגשת עתירה מנהלית חובה על העותרים למצות את ההליך המנהלי. לא מדובר בדרישה פורמאלית גרידא אלא בדרישה מהותית, עקרונית שטעמים רבים בצידה. ראו י. זמיר, הסמכות המנהלית, כרך ב' מהדורה שניה, נבו הוצאה לאור, עמ' 955: כמה וכמה יתרונות יש לביקורת הפנימית על פני הביקורת החיצונית, לרבות הביקורת השיפוטית. ראשית, מבחינת המינהל הציבורי עצמו, הביקורת הפנימית נותנת למינהל הציבורי הזדמנות לתקן טעות שנתגלתה בהחלטה או להתאים את ההחלטה לנסיבות שהשתנו. הזדמנות כזאת מאפשרת למינהל לשפר את עצמו ואת השירות לציבור ולחסוך מעצמו טרחה, הוצאות ואולי גם ביקורת הכרוכות בהתדיינות שיפוטית. שנית, מבחינת האזרח. בדרך כלל, הביקורת הפנימית זולה יותר מן הביקורת השיפוטית, שכן ההוצאות של התדיינות שיפוטית, ובמיוחד התדיינות בבית המשפט הגבוה לצדק, גבוהות יותר, לעתים הרבה יותר, מן ההוצאות הכרוכות בביקורת פנימית. כמו כן, על פי רוב הביקורת הפנימית מהירה יותר לפעמים הרבה יותר, מן הביקורת השיפוטית. והעיקר - הביקורת הפנימית יכולה להיות רחבה ומעמיקה יותר מן הביקורת השיפוטית. הביקורת השיפוטית מוגבלת לשאלה משפטית: בית המשפט אינו בודק את ההחלטה המנהלית אלא כדי לברר אם נפל בה פגם משפטי. לעומת זאת הביקורת הפנימית פטורה מכל מגבלה: היא יכולה להשתרע על כל היבט של ההחלטה, לרבות השאלה אם ההחלטה תואמת את המדיניות המנהלית, יעילה או צודקת. שלישית, מבחינת בית המשפט, בית המשפט עמוס לעייפה, בין היתר בעתירות נגד רשויות מנהליות. הביקורת הפנימית משמשת מסננת, שביכולתה לפתור חלק ניכר מן הסכסוכים שבין האזרחים לבין הרשויות המנהליות, ובכך להקל את העומס המוטל על בית המשפט. ולבסוף, מבחינת הציבור: הדרך של ביקורת עצמית על ידי המינהל היא דרך זולה ויעילה יותר, ואף דרך נאותה יותר מהתדיינות שיפוטית ליישוב מחלוקת, בין השאר משום שהיא עשויה לייתר התערבות שיפוטית בעניינים מנהליים". שאלות משפטיותמיצוי הליכים