חוות דעת שיקומית

בית המשפט ציין כי אם המומחית מבקשת לתת עדות עובדתית על מה שראתה במו עיניה - תוכל למסור זאת בתצהיר ולהחקר על כך, אך לא במסגרת "חוות דעת מומחה". קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסילת חוות דעת שיקומית: 1. ברע"א 856/97 סוניה עזרן נ' קופ"ח הכללית ואח', (עליו מסתמך ב"כ התובעת בהגשת חוות דעת מומחה של המומחית), קבע כב' השופט תיאודור אור לאמור: "מקובלת עלי גישתו של בית המשפט המחוזי, על פיה צרכיה הרפואיים של המבקשת צריכים להקבע על ידי מומחה רפואי. דרכי היישום של צרכים אלה, לאחר שנקבעו או ייקבעו על-ידי מומחה כאמור, וכן עלותם של צרכים אלה, יכולים להקבע על ידי מומחה לריפוי בעיסוק, כמו העדה המומחית". 2. עקרון זה מקובל, כמובן גם עלי. 3. עם זאת, חוות הדעת שניתנה על-ידי המומחית במקרה שלפנינו - אינה עונה כלל על העקרון האמור. 4. המומחית התיימרה לתת חוות דעת שיקומית - ולכך אינה מוסמכת. היא גם אינה מוסמכת לקבוע אם הנכות שנקבעה לתובעת - פוגעת בתפקודה כאם, עקרת בית, ובעבודתה. 5. מי שמוסמך לקבוע זאת הוא מומחה רפואי - ככל שהדבר נוגע למגבלות בתחום הרפואי (וניתן לקבל תגובה בנושאים אלה - בשאלות הבהרה, אם המומחה לא ציין אותם בחוות דעתו), או בית המשפט. 6. אם המומחית מבקשת לתת עדות עובדתית על מה שראתה במו עיניה - תוכל למסור זאת בתצהיר ולהחקר על כך, אך לא במסגרת "חוות דעת מומחה". 7. אם המומחית מבקשת להביע דעת מומחה בדבר עלות של צרכים שנקבעו על-ידי מומחה רפואי, או שייקבעו על ידי בית המשפט - אין מניעה שתתן חוות דעת מומחה בנושא זה, ותחקר בבית המשפט על מומחיותה וחוות דעתה בנושא זה. 8. מאחר שהמומחית למדה ריפוי בעיסוק באוניברסיטה, מובן שתוכל לתת חוות דעת מומחה בנושא הריפוי בעיסוק של התובעת, למקרה שמומחה רפואי קבע שהתובעת זקוקה לריפוי בעיסוק, או למקרה שבית המשפט יחליט שיש מקום לתת לתובעת ריפוי בעיסוק. 9. אי לזאת אני פוסלת את חוות דעתה של המומחית כפי שנמסרה, והיא תוכל לתת חוות דעת אחרת - על פי העקרונות המותווים בהחלטה זו. חוות דעת