סחר בסמים לאחר שחרור בערבות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סחר בסמים לאחר שחרור בערבות: 1. העורר נעצר על-ידי בית המשפט קמא עד תום ההליכים בגין ניהול תחנת סמים וביצוע עבירות של סחר בסמים מסוג קנבוס, והחזקת קנבוס שלא לצריכה עצמית. 2. לעורר עבר פלילי הכולל הרשעות בעבירות רכוש, שבל"ר, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, היזק לרכוש, הצתת רכב , וסמים - בגינן ריצה עונשי מאסר. 3. העורר ביצע את העבירות בגינן נעצר עד תום ההליכים - בהיותו משוחרר בערובה בתיק אחר המתנהל נגדו. 4. העורר לא עמד בתנאי ההסכם עם המדינה, שבגינו שוחרר בערובה - וממשיך בביצוע העבירות. 5. המדינה טענה כי העורר מהווה סכנה לציבור ולביטחונו. 6. בית המשפט קמא קיבל את עמדת המדינה והורה על מעצר העורר עד תום ההליכים נגדו. 7. העורר הגיש, באמצעות סניגור, ערר על החלטת המעצר בטענה כי ההחלטה מוטעית, כי לא היו בפני בית המשפט ראיות שיצדיקו את החלטה ואין ראיות לכאורה נגדו, וכי בית המשפט שגה כשלא נענה להצעה לחלופת מעצר. 8. בדיון שהתקיים בפני ביום 8.9.99 הבהיר בית המשפט לב"כ העורר כי יש ראיות לכאורה נגד העורר. ב"כ העורר הציע חלופת מעצר, לאמור - שהעורר יהיה בבית אחותו התופרת, שנמצאת כל היום בבית ולא תאפשר לו למכור סמים. 9. ב"כ העורר טען כי המדינה הסכימה לשחרור העורר בערובה בתיק האחר - ומכאן שאינה סבורה כי הוא מסוכן. לדעתו, העורר יתחיל להיות מסוכן כאשר יפסיק להיות בקשר עם המשטרה. 10. מן המסמכים שב"כ המדינה המציא לבית המשפט, לפי הוראות בית המשפט, עולה כי העורר מתחמק מקשר עם המשטרה לאחר ששוחרר, וניתק את הקשרים עמה. 11. מאחר שהעורר מואשם כי ניהל תחנת סמים בעת שהיה משוחרר בערובה, ובהתחשב בהרשעותיו הקודמות - אך מובן הוא כי הוא מסוכן לציבור. 12. חלופת המעצר שהוצעה - איננה רצינית, כי אם העורר לא היסס להמשיך בעבירות, ואף ניתק קשר עם המשטרה - הכיצד יעלה בידי אחותו למנוע בעדו מלסחור בסמים? 13. ב"כ העורר הודיע בישיבה הקודמת כי ברצונו להגיש הודעת ערר מתוקנת, והדבר אופשר לו, אולם הוא לא הגיש הודעה מתוקנת. 14. לאור כל האמור - הערר נדחה. 15. הודעתי בישיבה הקודמת כי ההחלטה תינתן ללא זימון נוסף של הצדדים - וכך אני עושה.סחר בסמיםסמיםערבותשחרור בערובה (בערבות)מעצר