בקשה להבהרת החלטה

להלן דוגמא לבקשה להבהרת החלטה: בקשה להבהרת החלטה בית המשפט הנכבד מתבקש להבהיר באיזה שעה מתקיים הדיון הקבוע בתיק הנדון. ואלה נימוקי הבקשה: באתר נט המשפט רשום כי הדיון מתקיים ביום על כן לא ברור מתי מתקיים הדיון ובית המשפט הנכבד מתבקש להבהיר עובדה חשובה זאת. כמו כן בית המשפט הנכבד מתבקש להבהיר אם יש לקזז מהצעתו את תגמולי המוסד לביטוח לאומי שכן התאונה היתה תאונת עבודה המזכה את התובע במענק נכות. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. בקשת הבהרה