פרשנות מסמך

גישת בית המשפט היא כי בבואנו לפרש מסמך, אין לעקור פסיק או קטע ממקומו ולפרשו באופן מילולי כעומד בפני עצמו מבלי לשים לב למסמך כולו ולהדבק הדברים. הכלל הראשון של פרשנות מסמך, הוא לנסות לרדת לכוונתו האמיתית של הכותב על יסוד הדברים הכתובים במסמך כולו ובהתחשב עם הרקע הידוע של העניין" [דבריו של השופט ברנזון בע"א 324/63 ישראל הלוי סגל נ' חברת ג'ורג'ני מג'י בע"מ, פ"ד יח(4) 371, 373ד המצוטטים בע"א 9236/03 ברוך מקל בע"מ נ' צח השקעות בע"מ, פ"ד נט(2) 268, 279-278 (2004)]. פרשנותמסמכים