גוש 3691 רחובות

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עא 107/66 צבי הולצמן, חברת חלקה 65 בגוש 3697 בע"מ, ו-4 אח' נ' מנהל ביום 1.6.37 הועברו לידי אברהם אהרוני ומרים הופמן, בדרך של חלוקה, חלקות מסויימות מתוך גוש 3691. ביום 26.10.62 נערך חוזה בין צבי הולצמן, הוא המערער מס' 1 (להלן - המערער) לבין אברהם אהרוני. בחוזה זה התחייב אהרוני למכור חלקות קרקע שהיו בבעלותו, מתוך החלקות הנ"ל, למערער תמורת סך 266,000 ל"י. ביחס לאופן הרכישה הוסכם בין הצדדים שאהרוני יעביר את הבעלות על אותן חלקות בדרך של "מכר בלי תמורה" לחברות שתהיינה בשליטתו בעת ההעברה, הן המערערות מס' 2 ו-מס' 3 (נכסי אברהם אהרוני בע"מ), ולאחר מכן יגרום אהרוני להעברת השליטה בחברות אלו למערער תמורת הסך הנ"ל. הבעלות בחלקות הועברה על שם החברות במשרד ספרי האחוזה ביום 1.2.63. בשעת ההעברה הזו היה עדיין בתקפו חוק מס שבח מקרקעין, תש"ט-1949, וכיון שהיתה זו העברה ללא תמורה, לא שולם על העיסקה מס שבח מקרקעין אלא אגרות העברת מקרקעין בלבד. עיסקה זו בוצעה איפוא בצורה המקובלת בה נעקפה החובה לשלם מס שבח. ביום 27.12.63 נערך חוזה בו התחייב המערער להעביר את השליטה במערערת מס' 2, אשר בבעלותה נמצאות החלקות הנ"ל לאדם מסויים, וקיבל תמורת זאת סך 370,872 ל"י. בתאריך זה כבר היה בתקפו חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, ומנהל מס שבח מקרקעין, המשיב, קבע את המס על עיסקה זו לפי שווי הנכס ביום 1.6.37. (ראשל"צ) 4027/08 תא (ראשל"צ) 4027-08 אימפריאל הון בע"מ נ' ג'מאל אלנקיב המסמך המקורי הוגש (ת/1), והוא נושא כותרת "נספח "א" ותאריך (2/3/05) ובפיסקה הראשונה של המלל נכתב (בדפוס): "כל זכויותינו לפי חוזה מיום 13.12.90 בין עבדול חמיד מוסטפא נקיב לבינינו, בנוגע למקרקעין ברחוב רבי עקיבא 11 בלוד, אשר תוארו בחוזה הנ"ל כגוש 3691 חלקות 47,48". תא (ת"א) 1062/08 סונול ישראל בע"מ נ' דיזנגוף חברה לסחר 1952 בע"מבין הצדדים קיימת מערכת הסכמים בקשר למקרקעין הידועים כחלק מחלקות 11,17,18 בגוש 3691 הנמצאים ברחובות מול מושב סתריה, בסמוך לכביש 40, עליהם נבנו מרכז מסחרי ותחנת תדלוק (להלן: "הנכס"). בהתאם להסכמים אלו, שתחילתם בהסכם משנת 1998, והמשכם בתוספת להסכם ובהסכם שכירות שנחתמו במהלך השנים, זכאית סונול לחכור ולהפעיל את תחנת התדלוק הנמצאת בנכס עד לשנת 2029, וכן זכאית היא לשכור את המסעדה הפועלת בנכס עד לשנת 2022. במחצית חודש דצמבר 2007, במהלך שיחת טלפון שנערכה בין מר תמיר פוליקר, מנכ"ל סונול, לבין מר שלמה כהן, נציג דיזנגוף, כשבחדר נוכח ועד לשיחה גם מר יורם כהן, סמנכ"ל שיווק סונול, עדכנה הנתבעת את סונול, כי בכוונתה למכור את הנכס ב- 24 מיליון ש"ח. בתשובה לעדכון זה, הבהירה סונול, כי בהתאם לזכות הסרוב הראשון שבידה, נדרשת הנתבעת, כשתהיה בידה הצעה של ממש מצד ג' לרכישת הנכס, לאפשר לסונול להשוות את ההצעה. כן הוסיפה סונול, כי למעלה מן הצורך, ובטרם ערכה בדיקה, להערכתה, הנכס אינו שווה סכום של 24 מיליון ₪. תא (רח') 141/97 דיזינגוף חב' לסחר 1952 בע"מ נ' עיסאוי מחמד על המקרקעין, בתוך פרדס מוזנח, שנעקר לאחרונה נמצא הנתבע כמסיג גבול, בניגוד לרצון בעל הקרקע וללא זכות כלשהי תפס חזקה שלא כדין וגר עם משפחתו במבנה רעוע שהוקם על חלקה 18 בגוש 3691 ומחזיק בחצר ו/או בשטח הצמוד למבנה והתופס שטח של כ-40 מ"ר (להלן: "המבנה"). ביום 15.6.95 נמסרה לנתבע, באמצעות הבעלים הקודמים של המקרקעין, דרישה בכתב לפינוי המקרקעין לפנות תוך 30 ימים. במכתב מיום 31.7.95 דחה הנתבע, באמצעות פרקליטו, את דרישת הפינוי וטען שהינו דייר מוגן. טענה זו מוכחשת הן ע"י התובעת והן ע"י הבעלים הקודמים. גוש חלקהקרקעות