גוש 8025 אבן יהודה

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: הפ (מרכז) 39516-05-10 כל מובילי השרון הסעות הובלות ושליחויות בע"מ נ' מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ לפני תובענה לתשלום פיצויי הפקעה שהגישו המבקשים כנגד המשיבה בגין הפקעת מקרקעין לצורך התווית מחלף דרור. התביעה הוגשה בתחילה בגין הפיצוי המגיע למבקשים בגין הפקעת חלק מחלקתם (חלקה 5 בגוש 8025) וכן בגין הפגיעה ביתרת החלקה . המבקשים רכשו את החלקה בשנת 1994. ביום 3.10.06 פורסם צו לתפיסת כמחצית משטח החלקה (כ- 10,120 מ"ר מתוך 19,967 מ"ר)לצורך בניית מחלף בצומת בני דרור. בחודש מאי 2009 קיבלו המבקשים מכתב מהמשיבה כי היא מבקשת לתפוס חזקה בשטח מכח צו ההפקעה. המבקשים סירבו למסור את החזקה ולכן הגישה המשיבה בקשה לבית המשפט להורות על תפיסת החזקה (ה"פ 9147-09-09). לאחר מו"מ שנוהל בין הצדדים במסגרת התובענה לפינוי הנ"ל, הגיעו הצדדים ביום 23.11.09 להסדר לפיו השטח ימסר לחזקת המשיבה כנגד תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת וכן על מינוי שמאי מקרקעין (שעל זהותו הוסכם בין הצדדים) להכרעה במחלוקות השמאיות וככל שהצדדים לא יגיעו להסדר ביניהם, יהיו רשאים המבקשים לפנות לבית המשפט בתובענה כספית על יתרת הפיצוי המגיע להם. המשיבה שילמה למבקשים סכום שאינו שנוי במחלוקת בסך של 809,000 ₪גוש חלקהקרקעות