ערעור על גובה ההוצאות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על גובה ההוצאות: סגן הנשיא י' אליאסוף 1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת מיום 7.7.1999 (בל 001061/98; השופטת שפר ונציגי הציבור סאלחה ו-אשכול), בו נקבע כי הצרידות שממנה סובל המערער, הינה פגיעה בעבודה מסוג מיקרוטראומה, ונפסקו למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ש"ח בצירוף מע"מ. הערעור מתייחס לעניין גובה פסיקת ההוצאות בלבד. 2. המערער, מורה במקצועו, ביקש להכיר בצרידות שממנה הוא סובל, כפגיעה בעבודה. המוסד דחה את תביעתו, מן הטעם שהצרידות של המערער "אינה אופיינית לשימוש יתר במיתרי הקול כפי שקיים בהוראה", אלא היא "התפתחה על רקע מצב תחלואתי-טבעי שאינו קשור בתנאי עבודתך". על כך הגיש המערער תובענה בבית הדין האזורי. 3. מטעם המערער הוגשו לבית הדין האזורי תצהיר עדות ראשית וחוות דעת רפואית, והתובע העיד לפני בית הדין ביום 7.12.1998. באותו יום סיכמו גם באי-כוח הצדדים את טענותיהם. לאחר מכן מינה בית הדין האזורי מומחית-יועצת רפואית, אשר הגישה חוות דעת לבית הדין. 4. לאחר מתן חוות הדעת של המומחית-היועצת הרפואית הודיע ב"כ המוסד לבית הדין כי המוסד החליט לחזור בו מדחיית התביעה. ב"כ המערער ביקשה לתת פסק דין בהתאם לכך ולחייב את המוסד בשכ"ט עו"ד. 5. כאמור לעיל, בית הדין אישר את פגיעתו של המערער ופסק לו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ש"ח בצירוף מע"מ. 6. על שיעור פסיקת ההוצאות הוגש הערעור שלפנינו. הדיון בערעור נערך על-פי סיכומים בכתב שהגישו הצדדים. 7. לטענת ב"כ המערער, שכר הטירחה שנפסק אינו עומד בשום יחס לעבודה שהושקעה בתיק ולהוצאות שהיו למערער בקשר לקבלת חוות הדעת הרפואית. ב"כ המוסד לביטוח לאומי ביקש שלא להתערב בפסיקת בית הדין האזורי וטען כי הסכום שנפסק אינו סכום בלתי סביר בנסיבות העניין. 8. השיקולים בדבר פסיקת הוצאות בענייני הביטוח הלאומי, שהמוסד לביטוח לאומי דן בהם, פורטו לאחרונה ב-עבל 29/98 מנדל ויגדר - המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם). 9. בשים לב לשיקולים הנ"ל, לחומר שהוגש לבית הדין האזורי ולדיון שנערך בבית הדין האזורי, אנו מחליטים לקבל את הערעור ואנו פוסקים למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בהליך בבית הדין האזורי וכן בהליך שלפנינו, בסכום כולל של 3,500 ש"ח בצרוף מע"מ, במקום הסכום של 1,000 ש"ח שנפסק על ידי בית הדין האזורי לגבי הדיון שנערך בו.ערעור