האם "פגיעת גב" תוכר כתאונת עבודה ?

האם "פגיעת גב" נחשבת לתאונת עבודה ? תאונת עבודה מוגדרת בסעיף 79 לחוק, לגבי עובד, כ"תאונה שאירעה תוך די עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו...". המבחן היסודי להיותו של אירוע "תאונה" הוא ה"פתאומיות". פתאומיות פירושו אירוע שניתן לאתר במישור הזמן - הווה אומר מתי אירע ובמישור השטח - הווה אומר לקבוע בדיוק את המקום שבו אירע. (דב"ע לא/5-0 אסתר ושדי נ' המוסד, פד"ע ב' 200; דב"ע נו/103-0 שלמה עטר נ' המוסד, לא פורסם). לגבי פגיעה בגב נפסק כי על המבוטח להוכיח אירוע תאונתי הקשור לעבודה וחורג מתנועותיו שאינן קשורות לעבודה. (דב"ע נה/181-0 המוסד נ' נפתלח לפידות, לא פורסם; דב"ע נו/288-0 אורי עמר נ' המוסד, לא פורסם). בין אם מדובר בפגיעה בגב שהיא תוצאה של גורמים חיצוניים הנראים לעין (כמו הרמה או דחיפה) ובין אם כתוצאה של גורמים חיצוניים שאינם נראים לעין (כגון מקרה שאדם עושה תנועה לא נכונה ו"נתפס לו הגב"). בשני המקרים, ראשית הראייה צריכה להיות שאכן קרה אירוע תאונתי בעבודה שקושר את הפגיעה לעבודה. (דב"ע נא/128-0 המוסד נ' משה דרוד, פד"ע כד 545; דב"ע מד/90-0 צבי שפיר נ' המוסד פד"ע טז 93). נסיון החיים לימד את בית הדין שהכרה בפגיעה בעמוד השדרה כתאונת עבודה תלוי בעיקר בשאלה האם הוכח שבמהלך העבודה ארע משהו שבגינו "נתפס גבו" של המבוטח, או שפקדוהו לפתע כאבים עזים שמנעו ממנו להמשיך לעבוד. (דב"ע נא/205-0 המוסד נ' שחאדה סעיד, פד"ע כד 222; דב"ע נא/218-0 המוסד נ' משה דרור, פד"ע כד 545). תאונת עבודההכרה בתאונת עבודהשאלות משפטיותכאבי גב / בעיות גבעמוד השדרה