תביעה נגד השטיח המעופף - תלונות על טיסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד השטיח המעופף: התובע רכש באמצעות הנתבעת כרטיסי טיסה לרוסיה. בכתב התביעה הוא טוען כי הנתבעת נהגה עמו בהטעיה, בהונאה ובמרמה בכל הנוגע לנסיעה זו. הטרוניות של התובע מתייחסות לשלושה נושאים: א.      הנתבעת הבטיחה לתובע כי תהיה בטיסה ארוחה כשרה, אך הוא לא קיבל ארוחה כזו. ב.      הנתבעת כפתה על התובע לרכוש ביטוח רפואי מיוחד, למרות שיש ברשותו ביטוח רפואי במסגרת כרטיס האשראי אותו הוא מחזיק., ג.        בדרך חזרה מרוסיה לישראל נדרש התובע לשלם 50 דולר בתואנה כי הוא נשא משקל עודף. לטענת התובע לא עלה משקל המטען שלו על 29 ק"ג, ולכן הייתה הדרישה שלא כדין. התובע אף מלין על כך שדרש מנציגי הנתבעת למסור לו אישור על משקל המזוודה והתיק והללו סרבו לתת את האישור. הנתבעת הגישה כתב הגנה ובו טענה: א.      הנתבעת העבירה את ההזמנה לאוכל כשר למפעילת הטיסה, חב' השטיח המעופף. ב.      מדיניות דרישת הביטוחים הרפואיים לצורך קבלת ויזה לרוסיה נקבעת ע"י הקונסוליה הרוסית וביטוח של כרטיסי אשראי אינו קביל על הקונסוליה הרוסית. ללא צירוף ביטוח קביל לא ניתן לקבל ויזה, ומאחר והתובע ביקש מהנתבעת לטפל בקבלת הויזה, היא זו שטיפלה גם בביטוח. ג.        הנתבעת אינה יכולה להתערב במדיניות חברות התעופה בכל הנוגע לגביית תשלום על משקל עודף. הנתבעת שלחה הודעה לצד שלישי נגד חב' השטיח המעופף אשר ממנה רכשה הנתבעת את כרטיס הטיסה עבור התובע. בהודעה לצד שלישי ששלחה הנתבעת לחב' השטיח המעופף טענה הנתבעת כי הצד השלישי אחראי לכך שהתובע לא קיבל ארוחות כשרות. בכתב ההגנה להודעה לצד שלישי הודה הצד השלישי כי הנתבעת הזמינה עבור התובע מזון כשר לטיסה הלוך, וכי לטיסה חזור אין אפשרות להזמין ארוחות כשרות מהטעם אין באפשרות חברות התעופה הרוסיות לספק ארוחות כאלה והדבר ידוע היטב לכל סוכן נסיעות מקצועי, וגם לנתבעת. הצד השלישי הכחיש כי לא סופקה לתובע ארוחה כשרה והוסיף כי ניתן לקבל פרי וחברות התעופה הרוסיות רגילות לכך. בנוגע למשקל העודף טען הצד השלישי כי אין לו כל אחריות בנושא זה וכי חברות התעופה רשאיות לגבות תשלום עבור משקל עודף מעבר ל- 20 ק"ג. האוכל הכשר 6.       מהראיות עולה כי התובע ביקש אוכל כשר לטיסה, הנתבעת הבטיחה כי יהיה אוכל כשר, ואף הזמינה עבור התובע אצל הצד השלישי אוכל כשר הן לטיסה הלוך והן לטיסה חזור. התובע העיד כי: "ש.ת. אני ביקשתי ארוחה כשרה ואמרו שאין." 7.       נציג הצד השלישי העיד כי אין אוכל כשר בטיסה חזור. נציג הנתבעת לא ידע כנראה עובדה זו ולכן הזמין עבור התובע אוכל כשר גם לטיסה חזור, הבטיח לתובע אוכל כשר בשתי הטיסות. אני מקבלת את טענת נציג הנתבעת כי אם נכונה טענת הצד השלישי לפיה אין אוכל כשר בטיסה חזור היה עליו להודיע זאת לנתבעת על מנת שתוכל ליידע את התובע. כשראה הצד השלישי את הזמנת הנתבעת לאוכל כשר גם בטיסה חזור, הוא יכול היה להבין כי נפלה אצל הנתבעת טעות. כמו כן הוא יכול היה להבין שהובטח לתובע אוכל כשר גם בטיסה חזור. כאחראי על הזמנת האוכל הכשר והטיפול בו, מוטלת הייתה על הצד השלישי במצב זה חובה ליידע את הנתבעת על כך שלא יהיה אוכל כשר בטיסה חזרה. בישיבה אשר התקיימה ביום 12.9.02 הגיש נציג הצד השלישי אישור של חב' ת.מ.מ. המספקת אוכל לטיסות לפיה המזון שהיא מספקת כשר. נציג הצד השלישי, עו"ד ביברינג אף העיד כי: "אני אישית בררתי והתברר שבטיסות מהארץ כל האוכל כשר." התובע העיד כי האחראי על צוות הדיילות בטיסה הלוך אמר שהוא מצטער, והבטיח שיהיה אוכל כשר בטיסה חזור. לפי עדות זו לא היה גם האחראי מודע לכך שאין אוכל כשר בטיסה חזור. אני מקבלת את תביעת התובע בכל הנוגע לאוכל הכשר. התרשמתי כי בעניין זה לא עמדה הנתבעת בהתחייבותה כי לתובע יהיה אוכל כשר בטיסה. עם זאת, מאחר ולא הנתבעת היא המספקת את האוכל הכשר, ולאחר שהשתכנעתי כי הצד השלישי התרשל בכל הנוגע לאספקת האוכל הכשר, אני מחייבת את הצד השלישי להחזיר לנתבעת כל סכום שאותו היא תשלם לתובע בהתאם לפסק דין זה. אני מקבלת את טענת התובע לפיה לצד השלישי היו מספר גרסאות בנוגע לאוכל הכשר, והדבר מעורר ספק ביחס למהימנותו. יתרה מכך, הטענה לפיה כל האוכל במטוס הנו כשר עלתה לראשונה במהלך הדיון, ואינה מתיישבת עם עדות התובע לפיה הדיילים אמרו לו שאין אוכל כשר בטיסה. אוסיף כי על הצד השלישי היה לדאוג שהתובע יקבל אוכל כשר, והוא לא עשה כן, ובין אם נבע הדבר מכך שלא היה אוכל במטוס, ובין אם הייתה אי הבנה שכן הדיילים לא ידעו כי האוכל כשר, האחריות לכך מוטלת על הצד השלישי. לו סבר הצד השלישי כי חב' התעופה היא שהתרשלה בכל הנוגע לאספקת האוכל הכשר לתובע היה עליו לשלוח לה הודעה לצד רביעי, ולדרוש ממנה שיפוי. אשר לגובה הפיצוי, מהראיות עולה כי התובע לא עשה כל שניתן על מנת להקטין את הנזק, בטיסה הלוך, והוא לא ברר האם יש אפשרויות אחרות של מזון כמו למשל פירות. התובע נשאל והשיב: "ש. ניסית לבדוק אפשרות אחרת. ת. מה זה אפשרות אחרת. ש. פירות אתה אוכל ת. כן ש. שאלת אם יש פירות ת. לא" לגבי הטיסה חזור התובע כבר היה ער לסיכון שלא יהיה אוכל כשר ולכן הביא עמו מזון, ולכן לא נגרם לו למעשה נזק. 11.   נציג הנתבעת העיד כי נאמר לתובע, עוד לפני הטיסה, כי יש סיכוי, כמו בכל צ'רטר, שהוא לא יקבל אוכל כשר, ולכן כדאי שיביא עמו כריך או דומה ליתר בטחון. התובע הכחיש כי נאמר לו להביא עמו כריך. מעדותו עולה כי היו עמו מספר ופלים, ואותם אכל במהלך הטיסה. לא שוכנעתי כי אכן נאמר לתובע שקיים סיכון שלא יהיה אוכל כשר, וכי רצוי שיביא עמו סנדביצ'ים. עם זאת עלי להעיר כי בכתב התביעה ובתחילת הדיון טען התובע להעדר מזון כשר ולרעב הן בטיסה הלוך והן בטיסה חזור, ורק במהלך הדיון הודה כי בטיסה חזרה היה זהיר יותר, ולכן הביא עמו אוכל, ר' עדותו בעמ' 2 לפר' מיום 12.9.02. לאחר ששמעתי את הצדדים שוכנעתי כי אי מתן אוכל כשר לתובע גרם לו לאי נוחות, בעיקר בטיסה הלוך, ובגין אי נוחות זו מגיע לו פיצוי. את הפיצוי אני מעמידה על סך 500 ₪. ביטוח רפואי בנוגע לביטוח הרפואי, הנתבעת הגישה מסמכים מהם עולה כי תנאי לקבלת ויזה לרוסיה היא עריכת ביטוח המוכר על ידי השגרירות הרוסית, וכי הנתבעת פעלה בהתאם להנחיות אלה בכל הנוגע להוצאת הויזה. התובע מטיל ספק במסמכים אשר הוגשו על ידי הנתבעת, ועל אופן הגשת המסמכים. על התובע, כמי שהגיש את התביעה, הנטל להוכיח כי הנתבעת גבתה ממנו כספים שלא כדין. התובע לא הגיש ולו מסמך אחד התומך בטענה זו, ודי היה בכך כדי לדחות את התביעה. עם זאת, ועל מנת לברר את טרוניתו פעלה הנתבעת והגישה את המסמכים שהוגשו על ידה, מהם עולה לכאורה כי אין ממש בטענות התובע. לאור האמור לעיל בדבר נטל הראיה ובהתחשב בכך שביהמ"ש לתביעות קטנות אינו כפוף לדיני הראיות, די במסמכים אשר הוגשו על ידי הנתבעת כדי לדחות את התביעה ככל שהיא מתייחסת לביטוח הרפואי. תשלום עבור משקל עודף חברת התעופה סיביר אירליין היא שגבתה מהתובע תשלום עבור משקל עודף קודם לעלייתו לטיסה. אני מקבלת את טענת הנתבעת לפיה היא אינה יכול להתערב במדיניות חברת התעופה בכל הנוגע לגביית תשלום על משקל עודף, וכי אין להטיל עליה אחריות בנושא זה. התובע לא הוכיח במה התרשלה הנתבעת או במה הפרה את ההתחייבות שלה כלפיו בכל הנוגע לגביית תשלום עבור משקל עודף. סוף דבר, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך של 500 ₪. כמו כן תשא הנתבעת בהוצאות משפט של התובע בסך של 350 ₪. אני מחייבת את הצד השלישי להחזיר לנתבעת את הסכומים אותם היא חוייבה לשלם לתובע. כמו כן ישלם הצד השלישי לנתבעת הוצאות משפט בסך של 350 ₪. סוכני נסיעות (תביעות)נופשתעופה