תשלום על אי השתתפות בהתמחרות אצל כונס נכסים

התובע ציין, כי ביום 20/12/98 נערכה התמחרות במשרדו של כונס הנכסים, ומאחר והוא היה מעונין לרכוש את הזכויות בנכס, הוא שילם עוד באותו יום סך 15,000 ₪ במזומן לנתבע ולמר X וזאת על מנת שהם לא ישתתפו בהתמחרות. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזר תשלום על אי השתתפות בהתמחרות אצל כונס נכסים: 1. התובע הגיש תביעה נגד הנתבע על סך 7,800 ₪. 2. התובע הוא בעלים ומנהל של חברה בשם ג.מ. לירן בניה ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה"). 3. התובע טען, כי הוא והנתבע השתתפו בהליכי מכרז לרכישת נכס באיזור התעשיה עטרות בירושלים, הידוע כיחידות 103-107, מגרשים 90-91, חלקות 204, 205 (חלק) גוש 30601 בשטח כולל של 626 מ"ר (להלן: "הנכס"), והמכרז נעשה במסגרת הליכי מימוש זכויות בתיק הוצל"פ 1-97-42468-01 במשרד עו"ד נח ליפשיץ אשר מונה ככונס נכסים על הנכס. 4. התובע טען, כי הוא והנתבע הגישו הצעות לכונס הנכסים, כאשר הנתבע הגיש את הצעתו במשותף עם אדם בשם X. התובע ציין, כי ביום 20/12/98 נערכה התמחרות במשרדו של כונס הנכסים, ומאחר והוא היה מעונין לרכוש את הזכויות בנכס, הוא שילם עוד באותו יום סך 15,000 ₪ במזומן לנתבע ולמר X וזאת על מנת שהם לא ישתתפו בהתמחרות. התובע טען כי הנתבע וX התחייבו במפורש להחזיר לו את הסכום במלואו במידה והעיסקה לא תצא לפועל והזכויות בנכס לא יועברו על שם החברה. 5. בסופו של דבר, כב' ראש ההוצל"פ לא אישר את הצעת החברה, ולפיכך פנה התובע בחודש ספטמבר 99, בחלוף כ-9 חודשים מחתימת ההסכם לכונס הנכסים וביקש לבטל את העיסקה ואכן העיסקה בוטלה בהתאם לאישור ראש ההוצל"פ והנכס נמכר לאדם אחר. 6. התובע ביקש כי סך 15,000 ₪ אשר שילם יוחזר לו. מר X החזיר מתוך סך 15,000 ₪ הנ"ל סך של 9,000 ₪ וזאת ביום 15/3/2000 אך הנתבע סירב לשלם את היתרה בסך 6,000 ₪ ועל כן הוגשה התביעה. 7. הנתבע טען, כי הוא כלל לא קשור לעיסקה המתוארת בכתב התביעה, לא הגיש הצעה למכרז, לא השתתף בו והוא רק ליווה את מר X במכרז. הנתבע טען כי מר X הוא זה אשר קיבל מהתובע את הסך של 15,000 ₪. אשר על כן טען הנתבע כי יש לדחות את התביעה. 8. תיק זה עבר גלגולים רבים, וכבר ניתנו בו פסקי דין במעמד צד אחד אשר בוטלו, ובסופו של דבר התקיים דיון בפני והעידו כל העדים אשר הוזמנו מטעם הנתבע. 9. העיד בפני מר X אשר אישר את גרסת התובע. דהיינו - מר X ציין כי הכסף שולם לנתבע וכי סוכם שבמידה והעיסקה לא תצא לפועל, אזי הכסף יוחזר לתובע. מר X אישר כי הוא החזיר את חלקו לתובע. כמו כן העיד בפני עו"ד ליפשיץ אשר ציין כי הנתבע היה במשרדו ביחד עם מר X במועד אשר נקבע להתמחרות (20/12/98). עו"ד ליפשיץ ציין כי הוא ראה שמחוץ לחדרו מוחלפים כספים במזומן בין האנשים אך הוא לא יכל לציין במפורש מי שילם, וכמה שילם. העיד גם עד נוסף מטעם הנתבע מר מזרחי אריה, אשר בפועל לא יכל לשלול את גרסת התובע לגבי השאלה: מי קיבל את הכספים לידו, הנתבע או מר X. 10. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ושמעתי את העדויות, הגעתי למסקנה ולפיה דין התביעה להתקבל מהנימוקים כדלקמן: בפני שתי גרסאות, האחת גרסת התובע - ולפיה הוא שילם סך 15,000 ₪ במזומן לנתבע. והשניה גרסת הנתבע ולפיה הוא לא קיבל מהתובע סך 15,000 ₪. בתיק דנן, קיימת עדות המכריעה בין הגרסאות הסותרות. מר X זומן לעדות בדיון שבפני מטעם הנתבע והוא תומך לחלוטין בגרסת התובע. דהיינו - עד הנתבע הוא זה אשר מאשר את כל גרסת התובע. מר X ציין כי אכן הכסף ניתן לנתבע עצמו וזאת גם עבורו וגם עבור הנתבע. מר X החזיר לתובע את חלקו בכסף, ואילו הנתבע לא החזיר לתובע את הסכום שהיה עליו להשיב. בנסיבות אלו, משקיבלה גרסת התובע חיזוק מעד הנתבע, הרי שגרסת התובע הוכחה כראוי. 11. לסיכום: א) לאור האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך 6,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 1,500 ₪ ובסה"כ 7,500 ₪. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (14/12/2000) ועד התשלום בפועל. כינוס נכסיםהתמחרות