ההבדל בין כתב ערבות לכתב שיפוי

ההבדל בין כתב ערבות לכתב שיפוי: סעיף 57(ב) לפקודת השטרות קובע : "ערבות לשטר יכול שתיכתב על גוף השטר או שתינתן במסמך נפרד, והיא נוצרת על ידי הביטוי bon pour aval או ביטוי אחר שווה לו, שיש אחריהם חתימה ...". מכאן עולים שני כללים : ראשית, אין ערבות אלא בכתב, ושנית, ערבות נוצרת ע"י חתימה הבאה אחרי הביטוי bon pour aval או ביטוי אחר בו גילה החותם את דעתו לערוב (י' זוסמן דיני שטרות (מהדורה 6, תשמ"ג), בעמ' 293). המערער טוען, כי במשפט "אנו...מתחייבים בזאת, כי באם שיקים ו/או שטרות בחתימת ו/או בהסבת חן-מץ חברה לסחר ושיווק בע"מ הנמצאים ו/או שיימצאו בידכם, לא יכובדו, נשלם את הסכום הנקוב בשיקים..." המופיע בכתב הערבות, מתגלם "ביטוי אחר שווה לו" כנדרש בסעיף 57(ב).   הפסיקה דורשת הוכחה ברורה בדבר כוונת הערבות (ע"א 330/60 אטלס שירות נסיעות בע"מ נ' היטרמן, פ"ד טו 3 ; ש' לרנר דיני שטרות (תשנ"ט), בעמ' 311).ערבותשיפוי