ניקוי מרצפות דירה בשכירות ע''י השוכר

בעת שפינה מאיר את הדירה, הוסכם בין הצדדים כי הוא ידאג לניקיון המרצפות הנמצאות בסמוך לדלת הכניסה לדירה. כן הוסכם כי ניקיון המרצפות יתבצע לאחר פינוי הדירה. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניקוי מרצפות דירה בשכירות ע''י השוכר: 1. בפני, תביעת התובע מר מאיר (להלן: "מאיר") כנגד הגב' אילנה (להלן: "אילנה") שהוגשה בת.ק. 11432/02 ותביעת אילנה שהוגשה כנגד מאיר בתיק 12923/02. שתי התביעות אוחדו ונדונו ביחד. 2. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, עיינתי בחוו"ד המומחה שמונה ע"י ביהמ"ש, בפרוטוקול והכרעת דין בבית הדין למשמעת של משטרת ישראל ובמסמכים שהוגשו ע"י שני הצדדים - הגעתי לעובדות ולמסקנות המפורטות להלן. אין בכוונתי להתייחס בפסה"ד לכל טענות וראיות הצדדים, אך פסה"ד ניתן לאחר שהבאתי את כולן בחשבון. 3. 3.1 מאיר שכר מאילנה דירה הנמצאת ברח' גבאי (להלן: "הדירה") וזאת לתקופה שמיום 10.1.01 ועד ליום 10.9.02. להבטחת התחייבויותיו של מאיר כלפי אילנה - הפקיד מאיר בידי אילנה שיק ע"ס 8,000 ₪ (להלן: "השיק") וכן 700$ אמריקאי במזומן (להלן: "הדולרים"). 3.2 בעת שפינה מאיר את הדירה, הוסכם בין הצדדים כי הוא ידאג לניקיון המרצפות הנמצאות בסמוך לדלת הכניסה לדירה. כן הוסכם כי ניקיון המרצפות יתבצע לאחר פינוי הדירה. כמו כן הוסכם בין הצדדים כי אילנה תשיב למאיר את הדולרים, אך תשאיר ברשותה את השיק להבטחת מילוי התחייבותו של מאיר. מאיר השאיר בדירה מזגן וצעצועים של ילדיו. מאיר אמור היה ליטול, בשלב מאוחר יותר, את המזגן והצעצועים. 3.3 שוכנעתי כי אילנה פנתה למאיר מס' פעמים, בתקופה שמיום 10.9.02 ועד ליום 16.10.02, בבקשה כי ידאג לניקיון המרצפות, אולם מאיר לא נענה לפניותיה. כן שוכנעתי כי אילנה דרשה ממאיר להחליף את הריצוף בדירה שכן לטענתה, מרצפות נוספות בדירה ניזוקו והושחתו ע"י מאיר. כן נדרש מאיר לצבוע את קירות הדירה ולתקן את הנזקים שנגרמו לטענת אילנה. בשל הדרישות הנוספות שהופנו ע"י אילנה, דרישות אשר מאיר חשב כי אינו צריך להיעתר להן, למעט ניקיון המרצפות שבכניסה לדירה, התגלע סכסוך בין הצדדים ובעקבותיו סרבה אילנה לאפשר למאיר ליטול את המזגן והצעצועים ואילו מאיר סרב לבצע את שהתחייב. בעקבות זאת, ביום 16.10.02 פנתה אילנה לסניף הבנק ממנו נמשך השיק וביקשה לפדות במזומן את סכום השיק בסך של 8,000 ₪. עובדי הבנק התקשרו למאיר והודיעו לו על כך ובינתיים עיכבו את פרעון השיק. מאיר הגיע לבנק מס' דקות לאחר מכן ובמהלך ויכוח שהתפתח בין הצדדים חטף מאיר מאילנה את השיק וקרעו. בתגובה, חטפה אילנה ממאיר את מפתחות רכבו וסרבה להשיבם לו. מאיר ניסה לחטוף את המפתחות, אולם אילנה התנגדה להשיבם לו. במהלך הויכוח שהיה מלווה באלימות פיסית נחבלו שני הצדדים. ידה הימנית של אילנה, כפי שהוברר בשעות הערב של אותו יום, נשברה והיא נשרטה באצבעות ידיה ואילו מאיר נשרט ע"י אילנה.מעדות אילנה בדיון שהתקיים בפני עולה כי לטענתה ידה נשברה בעת שמאיר משך את התיק בנסיון לקחת בחזרה את מפתחות הרכב שהיו בתיק. משלא עלה בידי מאיר להשיב לידיו את מפתחות הרכב, הוא פנה למשטרה והגיש תלונה כנגד אילנה בגין גניבת המפתחות ותקיפתו על ידה. השוטרת שגבתה ממאיר את התלונה (להלן: "השוטרת") הגיעה למסקנה כי התלונה נגרמה עקב סכסוך אזרחי שהתגלע בין הצדדים. לקראת סיום הגשת התלונה עלה בידי השוטרת לשכנע את מאיר לסיים ברוח טובה את הסכסוך עם אילנה. מאיר התחייב לנקות את המרצפות שבכניסה לדירה יקבל לידיו את המזגן שבדירה ויבטל את התלונה שהגיש כנגד אילנה. 3.4 לקראת סיום גביית הודעתו של מאיר, הגיעה אילנה לתחנת המשטרה בכוונה להגיש תלונה כנגד מאיר בגין תקיפתה על ידיו. במהלך גביית תלונתו של מאיר אילנה נכנסה לחדר החקירות וסירבה להיענות לדרישת השוטרת לצאת מהחדר עד לאחר סיום גביית ההודעה. 3.5 בסופו של דבר, החלה, בנוכחות מאיר, חקירתה של אילנה שהתבצעה תחת אזהרה. אילנה הוחשדה בגניבת מפתחות הרכב ובתקיפתו של מאיר. במהלך גביית ההודעה מאילנה איבדה אילנה את הכרתה אשר שבה אליה רק לאחר מס' דקות. אילנה הגישה תלונה למח"ש כנגד השוטרת בטענה כי האחרונה תקפה אותה ושברה את ידה במהלך ניסיונותיה ליטול בכוח מאילנה את מפתחות הרכב. בעקבות הגשת התלונה הוגש כנגד השוטרת כתב אישום בבית הדין המשמעתי במשטרה. 3.6 אילנה, מאיר והשוטרת העידו בבית הדין המשמעתי אשר זיכה את השוטרת בגין האישומים שהוגשו כנגדה. יצויין כי בעדויותיהם בבית הדין הן השוטרת והן מאיר שללו כל שימוש בכוח כלפי אילנה. 4. שוכנעתי כי בסופו של יום, בגין האירועים שאירעו ביום 16.10.02 נגרם לאילנה שבר בשורש יד ימין. משאין מחלוקת בין הצדדים כי אירעה ביניהם התכתשות בעת היותם בבנק ומשלגירסת מאיר לא היה במשטרה כל מגע פיזי בין מי מהצדדים לרבות השוטרת - המסקנה המתבקשת היא כי השבר אירע בבנק. שבר זה נגרם במהלך נסיונו של מאיר להשיב לידיו את המפתחות. סביר בעיני כי אילנה, בשל רגשת סערות בה הייתה נתונה חשה בעוצמת הכאב רק בשעות הערב של אותו היום. 5. מקביעת המומחה שמונה על ידי בימ"ש עולה כי ניתן לשפר את מצב המרצפות הנמצאות בסמוך לכניסה לדירה וזאת על ידי ליטושן בעלות של כ-4,000 ₪, או ידי ניקיון יסודי במיוחד בעלות של 1,500 ₪. המומחה הגיע למסקנה כי הריצוף בשאר הדירה נמצא במצב ירוד בשל בלאי רגיל אם כי מוגבר. באשר לנזק בקרבת הדלת מצא המומחה כי נזק זה נגרם מחומר מעכל (חומצה או חומר דומה). משהגעתי למסקנה כי מאיר התחייב לנקות את המרצפות הנמצאות בכניסה לדירה ומששוכנעתי כי לא עשה כן - אני מחייבו לשלם לאילנה את הסך של 2,500 ₪ שהינו לערך הממוצע שבין העלויות החלופיות. 6. באשר לשבר שנגרם לאילנה אני אומד ב- 8,000 ₪ את הפיצוי המגיע לאילנה בגין הכאב והסבל שנגרמו לה עקב כך. לא שוכנעתי כי פיטוריה של אילנה מעבודתה, אם בכלל, נגרמו בגין השבר. מהמסמכים שהוגשו בפני עלה כי אילנה סובלת ממחלות שונות וכן כי סיימה לעבוד עוד ב-31.7.02. 7. כפי שעולה מהאמור לעיל, אילנה היתה זכאית לדרוש ממאיר את ניקיון וליטוש מרצפות הנמצאות בסמוך לכניסה לדירה ולא מעבר לכך ועל כן היא לא היתה זכאית לפרוע את השיק במלואו. יחד עם זאת, לא עמדה למאיר הזכות ליטול לידיו בכח את השיק והוא יכול היה למנוע את פרעונו על ידי מתן הוראה, בו במקום, לביטול השיק. אילנה לא היתה זכאית לקחת לידיה את מפתחות הרכב ומשעשתה כן לא היה מאיר זכאי לנסות וליטול בכח את המפתחות כפי שניסה לעשות. מאיר היה זכאי להגיש תלונה נגד אילנה, כפי שעשה בסופו של דבר, אך הוא לא היה זכאי לעשות שימוש בכוח על מנת לנסות להחזיר לידיו את המפתחות. יחד עם זאת, משאילנה היא זו שהחלה בשרשרת האירועים יש מקום לנכות מהפיצוי בגין כאב וסבל שנאמד על ידי בסך 8,000 ₪ ועל כן לאחר ניכוי זה מועמד הפיצוי בגין כאב וסבל על סך של 5,000 ₪ 8. באשר לתביעתו של מאיר, לא הובאה בפניי ולו גם ראשית ראייה באשר לשווי הצעצועים. באשר למזגן, נטען על ידי מאיר כי המדובר במזגן מפוצל בנפח של 2.5 כ"ס שנרכש שנתיים ימים קודם לכן וערכו 4,000 ₪. אני מעריך, על דרך של אומדנה, ב 2,000 ₪ את שוויו של המזגן נכון ליום 16.10.02. כן תבע מאיר פיצוי בגין פציעתו על ידי אילנה. בנסיבות הענין לא שוכנעתי כי נגרם למאיר נזק המצדיק פיצוי. 9. סוף דבר, על מאיר לשלם לאילנה סך כולל של 7,500 ₪ בגין הכאב והסבל שנגרמו לה ובגין המרצפות. על אילנה לשלם למאיר סך של 2,000 ₪ בגין המזגן. הסך 2,000 ₪ הנ"ל מקוזז מהסך 7,500 ₪ ועל כן על מאיר לשלם לאילנה סך של 5,500 ₪. אשר על כן הנני מחייב את מאיר לשלם לאילנה סך של 5,500 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל והוצאות משפט, לרבות אגרה וחלק בלבד משכ"ט השמאי, בסך כולל של 1,500 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. שכירותמקרקעיןמרצפות