קניית רכב מסוחר מכוניות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קניית רכב מסוחר מכוניות: 1. ביום 29.04.02 רכשו התובעים מהנתבע, המנהל עסק למסחר בכלי רכב, רכב מסוג פולקסוואגן (להלן: "הרכב"), ושלמו עבורו סך של 14,000 ₪. התובעים מציינים כי רכשו את הרכב על סמך הצהרת הנתבע, כי הרכב במצב כללי ומכני "מצויין". 2. התובעים טוענים כי ביום 9.5.02, דהיינו ימים מספר לאחר רכישת הרכב, הושבת הרכב בשל בעיה חמורה שהתגלתה בתיבת ההילוכים. עלות תיקון התקלה הגיעה לעלות הרכב כולו ולפיכך החליטו התובעים שלא לתקן את הרכב ומכרו אותו כ"שרידי רכב" ,תמורת הסך של 2,360 ₪ בלבד. התובעים טוענים, כי הנתבע ניהל עמם משא ומתן שלא בתום לב, ולא גילה להם את מצבו האמיתי של הרכב, ולפיכך יש לחייבו בהפרש שבין סכום הרכישה לבין מחיר השרידים. טענות ההגנה: 3. הנתבע טען כי מדובר ברכב ישן, ששימש כמונית ועם בלאי גבוה, ולפיכך המליץ הנתבע לתובע לבדוק את הרכב בטרם הרכישה, אולם התובע לא עשה כן. הנתבע טען, כי התובע הוא זה שביקש לרכוש רכב במחיר נמוך ביותר. הנתבע טען כי בטרם מכירת הרכב לתובע, הוא פעל לתיקונו והשקיע בתיקון סך של 6,000 ₪. הנתבע טען כי בזמן המכירה היה מצב תיבת ההילוכים טוב, וכי לתביעה זו אין על מה שתסמוך. הדיונים והראיות: 4. בתיק זה התקיימו שתי ישיבות הוכחות: האחת, ביום 10.9.03 והשניה ביום 18.12.03, במהלכן נשמעו הצדדים וכן עדים מטעמם. בתום הדיון הראשון הוסכם בין הצדדים כי בית המשפט ימנה מומחה אשר יבדוק את הרכב והמסמכים הנוגעים לתיקון. חוות הדעת של המומחה, מר אגרנט אליהו, הוגשה לתיק לאחר שנשמעו כבר כל העדויות, ולפיכך הנני נותנת את פסק הדין המבוסס על חוות דעת המומחה ומכלול הראיות שבתיק. דיון והכרעה: 5. לאחר שעיינתי בכתב הטענות, בדו"ח המומחה ובעדויות הצדדים והעדים, אני קובעת כי דין התביעה להידחות. למעשה משתיתים התובעים את תביעתם על טענת חוסר תום לב במשא ומתן [סעיף 12 לחוק החוזים [חלק כללי] התשל"ג-1973] וכן על סעיפי הטעות וההטעיה - סעיפים 14 ו - 15 לחוק החוזים, וטוענים כי הנתבע לא גילה להם פרט מהותי בנוגע למצבו של הרכב. טענה זו לא הוכחה: הנתבע העיד, ועדותו לא נסתרה, כי הציע לתובע לבדוק את הרכב בטרם הרכישה אולם הוא לא עשה כן [פרו' עמ' 2]. עד הגנה 3, מר אברהם לוי, העיד כי נסע עם התובע ברכב בטרם הרכישה והסביר לו שהרכב עשה קילומטראז' רב וזה רכב: "שכל יום צריך להיכנס למוסך". מבחינה אובייקטיבית, מדובר ברכב ששמש מונית וגמע כמעט 400,000 ק"מ עובר לרכישה ועל אחת כמה וכמה היה על התובע לבדוק את הרכב ולא להסתפק בהצהרות בלבד. 6. מעבר לכך, גם לגופו של עניין הגיע המומחה מטעם בית המשפט למסקנה, כי בעת מכירת הרכב לא היתה כל בעיה בתיבת ההילוכים ולפיכך לא היה כל פרט שהוסתר או לא גולה לתובעים: ברכב הנדון הוחלפה תיבת ההילוכים ביום 07.05.01 לתיבת הילוכים משופצת. תקופת האחריות שנתנה לתיבה כזו היא עד 50,000 ק"מ נוספים או 6 חודשים - לפי המוקדם מבניהם. הרכב נמכר לתובעים לאחר שחלפו כ - 10 חודשים ממועד התיקון ושהרכב גמע עוד 60,000 ₪ , מכאן שלא היתה אחריות לתיבת ההילוכים. עוד יש לזכור כי מוכר רכב יד שנייה אינו נותן אחריות לרכב ולפיכך אין לייחס לו אחריות לחלק כלשהו מחלקי הרכב. 7. המומחה מטעם בית המשפט פרט בחוות דעתו את ממצאיו, וזאת לאחר שנפגש עם הצדדים ועם נציגי המוסכים שטיפלו ברכב, ואף הגיע לרוכשת שרידי הרכב. המומחה קבע כי תקלה בתיבת ההילוכים יכולה להיגרם גם במידה ומצנן קירור השמן של התיבה מתבלה ו/או מפרידת צינורות מים שחודרים למערכת קירור השמן של תיבת ההילוכים. המומחה ציין כי מערכת תיבת ההילוכים האוטומטית אינה ניתנת לבדיקה על פי מכשור אלקטרוני, אולם ניתנת לבחינה מעשית בנסיעת מבחן, ורכב שתפקד טוב בנסיעת מבחן עלול להפסיק לתפקד יום אחרי הבדיקה. 8. התובע נסע כאמור עם הרכב בנסיעת מבחן ולא גילה בעיה כלשהי. דהיינו, בעת המכירה לא היתה בעיה בתיבת ההילוכים. המומחה הגיע למסקנה כי הנתבע לא יכול היה לדעת שתיבת ההילוכים תפסיק לתפקד, מה עוד שהוחלפה 10 חודשים קודם. לכן, ולפיכך לא מצא כל מחדל בהתנהגות הנתבע, ההיפך הוא הנכון, המומחה ציין כי התובע הוא שבקש לרכוש רכב זול במחיר נמוך ולא בצע בדיקה לפני הקנייה,לפיכך אין לו אלא להלין על עצמו. 9. לאור האמור לעיל, ולאחר שהמומחה מטעם בית המשפט הגיע למסקנה כי בזמן מכירת הרכב לא היה פגם בתיבת ההילוכים שהנתבע ידע או יכול היה לדעת עליה - דין התביעה להידחות. על התובע להשיב לנתבע את מחצית שכר טרחת המומחה אשר שולם על ידי הנתבע וכן לשלם סכום נוסף של 1,000 ₪ הוצאות משפט, הכוללות גם את התשלום לעדים שנפסק. מכיוון שאין בפני אסמכתא לתשלום שבוצע על ידי הנתבע למומחה, רשאי הנתבע להגיש פסיקתא לעניין החיוב בהוצאות, הכולל כאמור את שכ"ט המומחה ששולם על ידי הנתבע בצירוף 1000 ₪ נוספים. התשלום הנ"ל יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין. קניית רכבסוחר רכברכב