בקע מפשעתי בצבא

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקע מפשעתי בצבא:   1. ערעור זה עניינו פגימה הקשורה בהופעת בקע מפשעתי, מימין. 2. בתאריך 04/03/2001 , פנה המערער לקצין-התגמולים להכיר בו כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה לעיל. 3. בתאריך 10/05/2001, הודיע קצין-התגמולים למערער, כי לאחר עיון בתביעתו ובהסתמכו על תוצאות הבדיקות ועל חוות-הדעת הרפואית, מיום 03/05/2001, הגיע לכלל מסקנה, כי לא קיים "קשר סיבתי" בין הפגימה הנדונה, שממנה סובל המערער, לבין תנאי שירותו הצבאי של המערער, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים. 4. חוות-הדעת הרפואית מיום 03/05/2001, הנזכרת בפיסקה הקודמת היא חוות-דעתו הרפואית של פרופ' מ. גוטמן, מומחה לכירוגיה כללית. 5. קובע פרופ' מ. גוטמן בחוות-דעתו הרפואית, כדלקמן: - דיון: בקע מפשעתי הוא לרוב מולד, על רקע אי-סגירת ה - Vaginal process . הבקע אינו חייב להתבטא בילדות.   אצל כ - 20% מהאוכלוסיה הבוגרת נמצא פגם זה, כאשר רבים מהם יפתחו בקע, הנקרא בקע בלתי ישיר. בקע המתפתח באוכלוסיה המבוגרת יותר הוא לעתים בקע ישיר. בקע ישיר נובע מחולשה של רקמות התמיכה בקרקעית התעלה המפשעתית. חולשה זו היא למעשה תהליך נווני מתמשך של הרקמות באיזור. הקשר בין מאמץ גופני להופעת בקע אינו ברור. אין שכיחות יתר של בקעים אצל אנשים העובדים עבודה פיזית מאומצת. לכן אני קובע שאין כל קשר של גרימה או החמרה בין הופעת הבקע לבין השירות בצה"ל. 6. לטענת המערער: - א. הינו יליד 1961, חייל בצבא קבע, ומשרת בצה"ל בתפקיד של נגד תחזוקה בגדוד הקשר בפיקוד דרום ב. השתתף בחודש 10/00 בסדנה ארגונית של היחידה בשדה בוקר, במהלך הסדנא עסקו המערער ואנשים נוספים בפריקת משאית ציוד ובהעמסתה. ג. פרק מן המשאית מיטות, גנרטור, עצים , שולחנות וכיסאות. ד. עוד באותו יום חש, כי המאמץ הכרוך בפריקת המשאית ובהעמסתה היה מאמץ גבוה מזה לו הוא רגיל. ה. תפקידו של המערער בימים שבשגרה אינו דורש ממנו כל מאמץ גופני, והמאמץ שהיה כרוך בפריקת ובהעמסת המשאית היה מאמץ חריג עבורו.   ו. כעבור שבועיים ימים מיום פריקת המשאית חש בנפיחות במפשעתו הימנית, ופנה לרופא. ז. בבדיקה נמצא כי הוא סובל מבקע מפשעתי. ח. נותח בחודש 01/00 בבית החולים "שיבא", בתל השומר, אך הניתוח לא צלח. ט. נותח בשנית בחודש 10/00 בבית החולים "סורוקה", הניתוח תוקן באמצעות רשת. י. לאחר הניתוח הופיע D.V.T ואושפז בגינו 5 ימים ונאלץ ליטול באופן קבוע תרופת קומדין לדילול הדם. יא. מעולם לא סבל מכל מחלות או קשיים הקשורים במפשעתו. יב. לא סבל מעולם מבקע במפשעתו. יג. אין למערער כל רקע תורשתי הקשור בבקע מפשעתי, ואין כל בין משפחה של המערער הסובל מכך. יד. הופעת הבקע המפשעתי הינה אך ורק בעקבות המאמץ הגופני שבפריקת והעמסת המשאית כפי שתואר לעיל. טו. לטענת ב"כ המערער הבקע המפשעתי נגרם עוד ביום פריקת והעמסת המשאית, וכעבור שבועיים נתגלו לו תוצאותיה עת חש במקלחת בנפיחות. 7. בתאריך17/06/2001, הגיש המערער ערעור זה על החלטתו דלעיל של קצין-התגמולים, מיום 10/05/2001. 8. לכתב-הערעור לא צורפה כל חוות-דעת רפואית, של מומחה רפואי מטעמו של המערער, שיש בה כדי לסתור את האמור בחוות-הדעת הרפואית, עליה סמך קצין-התגמולים, כאמור בסעיף 3 של פסק-דין זה, בדחותו את תביעת המערער. לטענת ב"כ המערער תוגש חוות-דעת רפואית הנ"ל בהמשך. 9. בתאריך 27/06/2001, הורינו לב"כ המערער להגיש לנו חוות - דעת רפואית כאמור לעיל תוך 4 חודשים מהיום, וקבענו ערעור זה, לישיבה ראשונה, ליום 04/02/2002.   10. ביום הדיון לא הופיע ב"כ המערער אולם ב"כ המשיב ביקש, בשמו, דחייה בת 3 חודשים לשם הגשת חוות-הדעת הרפואית המתאימה.   11. הדיון נדחה ליום 05/01/2003.   12. גם ביום הדיון הנ"ל לא הופיע ב"כ המערער וחוות-הדעת הרפואית הנדרשת לא הוגשה לנו.   13. ב"כ המשיב ביקשה את מחיקת הערעור והצהירה, כי היא מוותרת על הוצאות.   14. אנו נעתרים לבקשת ב"כ המשיב ומחליטים למחוק את הערעור.   15. מאחר וב"כ המשיב וויתרה על הוצאות ומפאת השלב המיקדמי שבו אנו מורים על המחיקה - אין צו לחיוב המערער בהוצאות המשפט. בקעשירות צבאיבקע מפשעתיצבא