שפשוף רכב - תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שפשוף רכב - תאונת דרכים: 1. זוהי תביעה בגין תאונת דרכים שארעה ביום 8.8.00 בכביש קרית-אתא - רכסים. 2. התובעת טוענת כי בתאריך הנ"ל נהגה ברכב הרשום ע"ש התובע, נסעה בנתיב הימני, בדרך המובילה מקרית-אתא לכיוון חיפה, ועצרה ברמזור אשר בצומת. לדבריה - כאשר הגיעה לפני הרמזור ראתה כי האור בו הינו ירוק מהבהב וכתום, ולכן עצרה את רכבה. הנתבע 1, אשר נהג במשאית, מאחוריה, לא הספיק לעצור את המשאית, סטה ימינה, עלה על המדרכה, והצליח לעצור את המשאית ממש לפני עמוד הרמזור אשר מוצב בצומת, תוך שהוא משפשף את רכבה מקצהו הימני-האחורי ועד לדלת הימנית הקדמית. 3. הנתבע 1 טוען כי הוא נסע בנתיב הימני, ואילו התובעת נסעה בנתיב השמאלי. לדבריו - ממש לפני הרמזור, סטתה התובעת, לפתע, מהנתיב השמאלי אל הנתיב הימני, תוך שהיא חוסמת מחצית מהנתיב הימני. לפיכך, לא היתה לו, לטענתו, ברירה, אלא לעלות על המדרכה אשר מצד ימין, בנסיון למנוע את התאונה. תוך כדי כך הוא שיפשף, אמנם, את הצד הימני של רכב התובעת. הנתבע 1 העיד, כי הוא הצליח לעבור בין העמודים - עמוד הרמזור ועמוד התאורה - הנמצאים על המדרכה מצד ימין ובין רכב התובעת, והצליח לעצור את המשאית רק מעבר לצומת. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים, ועיינתי בתמונות הנזק ברכב התובעת, אשר הוצגו בפני במהלך הדיון, שוכנעתי כי התאונה אירעה באופן המתואר ע"י התובעת. עדותה של התובעת לפיה כאשר התקרבה אל הרמזור והבחינה כי האור בו עומד להתחלף לאדום, עצרה את רכבה, וכי אף שתתה עם העצירה, היתה אמינה בעיני. תמונות הנזק ברכב התובעת מראות כי עיקר הפגיעה בו מסתיימת בדלת האחורית הימנית של הרכב. בדלת הקדמית קיימות שריטות קלות ואילו הכנף נותרה שלמה וללא פגע. אילו גירסת הנתבע לקרות התאונה היתה נכונה, היה עלינו למצוא סימני פגיעה משמעותיים לכל אורך הצד הימני של רכב התובעת. לא היתה מחלוקת בין הצדדים, כי התובעת עצרה את רכבה כאשר האור ברמזור טרם התחלף לאדום. הנתבע 1 העיד כי כאשר היה 10-15 מטר לפני הצומת החל האור הירוק להבהב, וכי הוא יודע כי האור ברמזור זה מהבהב 3 פעמים, בפעם הרביעית הרמזור מתחלף לכתום, ורק אח"כ לאדום. נראה כי הנתבע 1 סבר, שהתובעת תמשיך בנסיעה ולא ציפה שהיא תעצור את רכבה, כאשר האור ברמזור עדיין ירוק, גם אם ירוק מהבהב. אין לי ספק, כי עצירת רכבה של התובעת הפתיעה את הנתבע 1, אשר ראה כי לא יספיק לעצור את המשאית (ושמעתי ממנו כי המשאית היתה עמוסה, דבר המכביד על עצירתה), ולפיכך, ובמטרה למנוע את התאונה, סטה ימינה, וטוב שכך עשה. אילו היה הנתבע שומר מרחק ראוי מרכב התובעת, לא היה עליו לנקוט "פעולת חירום" כנ"ל, הוא היה מספיק לעצור את המשאית, גם אם לא צפה שהתובעת תעצור את רכבה אלא סבר שתעבור את הצומת באור ירוק מהבהב. החובה לשמור מרחק נועדה לקדם דווקא את הבלתי צפוי. כך גם חובת הנהג להאט מהירות נסיעתו בהתקרבו לצומת. אילו היה הנתבע ממלא שתי חובות אלה, היה עולה בידו לעצור את המשאית, גם אם הופתע מעצירתה של התובעת. מחדלו למלא חובות אלה הוא המטיל עליו את מירב האחריות לתאונה. אין צורך לומר, כי על הנתבע לקחת בחשבון גם את העובדה, שהוא נוהג במשאית עמוסה, ולנהוג בהתאם. 5. יחד עם זאת - גם לתובעת, בנהיגתה, תרומת-מה לקרות התאונה. עפ"י דברי הנתבע, כאשר היה במרחק של כ - 15 מטר מהצומת, החל האור הירוק ברמזור להבהב. דבריו אלה לא נסתרו ע"י התובעת. ניתן, איפוא, לקבוע כי התובעת עצרה את רכבה, כאשר האור ברמזור היה ירוק מהבהב, ונראה כי יכולה היתה לעבור את הצומת עוד טרם התחלף האור ברמזור לאור אדום. בנסיבות אלה - ניתן היה לצפות כי התובעת לא תעצור את רכבה ותמשיך בנסיעה. כבר נפסק בעבר, כי יש צורך לאפשר לתנועה בכביש לזרום, ויש למצוא את האיזון הנכון בין שמירה על חייהם ושלמותם של המשתמשים בדרכים לבין הבטחת תנועה שוטפת בדרכים. האטת מהירות נסיעה ואף עצירה, כאשר אין צורך בה, יכולה לגרום או לתרום לקרות תאונה. ראה בענין זה דברי כב' השופטת ברלינר בע"פ (ת"א-יפו) 70212/99 תקדין מח' 99 (3) 1045. "אין ספק כי על התנועה בכביש לזרום, ודיני התעבורה אמורים לאזן בין ההכרח לשמור על חיי המשתמש בדרכים לבין הצורך להבטיח תנועה חופשית ושוטפת. האטת הנהיגה, כאשר אין צורך בה, יכולה לגרום לתאונה כשם שמהירות מופרזת יכולה לגרום לתאונה." בעניננו - היה, איפוא, בעצירת רכב התובעת, בעוד האור ברמזור עדיין ירוק, אם כי מהבהב, כדי לתרום לקרות התאונה. 6. אשר על כן, אני קובעת כי הצדדים חולקים באחריות לתאונה. אחריותו של הנתבע מגיעה לכדי 80% ואילו אחריותה של התובעת הינה בשיעור של 20%. 7. נזקי התובעת, אשר הוכחו בפני, הינם בסך כולל של 17,139 ₪, ולפיכך - אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך כולל של 13,711 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 21.9.00 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן ישלמו הנתבעים לתובעת, ביחד ולחוד, הוצאות המשפט בסך של 200 ₪, מהיום. זכות לבקש רשות ערעור בבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום. נזק לרכבתאונת דרכיםרכב