מהי שותפות ? רישום שותפות - כיצד רושמים שותפות ?

שותפות היא היחס הקיים בין חבר בני אדם המנהלים יחד עסק במטרה להפיק ממנו רווחים. מספר החברים המרבי בשותפות הוא 20, למעט בשותפות של עורכי דין או רואי חשבון. אם מדובר בשותפות שהוקמה לשם ניהול עסק ישנה חובה ברישום השותפות תוך חודש מיום הקמתה, אולם חשוב לציין כי הרישום של השותפות אינו קונסטיטוטיבי, כלומר אינו יוצר כשלעצמו את השותפות, כמו כן אין חובה לרשות שותפות ושותפות אלא רשאית להירשם כשותפות במקרה שביקשו זאת השותפים. כיצד רושמים שותפות : רישומה של השותפות יעשה על ידי משלוח הודעה חתומה בידי השותפים לרשם השותפויות, שתכיל את שם השותפות, מהות העסק ומקומו הראשי, שמו ומענו של כל שותף, וכן של כל השותפים המורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה, פרט למקרה בו כולם מורשים לכך, וכן תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה, ויום תחילתה. אם חל שינוי באחד הפרטים שחובה לרשם, חייבת השותפות לשלוח לרשם תוך 7 ימים הודעה חתומה בידי ובה תפורש מהות השינוי. שותפותשאלות משפטיותדיני חברות