מינוי מומחה בתאונות אופנועים - קרע בסעיף התחושתי של העצב האולנרי ביד

מומחה תאונות אופנועים: אדם שנפגע בשתי בתאונות אופנועים הגיש תביעה בגין קרע בסעיף התחושתי של העצב האולנרי ביד ופגיעה בסנטר. בית המשפט באשדוד מינה מומחה רפואי מטעמו בתחום כירורגית כף היד. בחוות דעתו ציין המומחה כי בחלק המרוחק של הזרת נמצא אזור של חוסר תחושה. תנועתיות היד נמצאה תקינה. המומחה קבע כי בגין הצלקת בסנטר יש לקבוע לתובע נכות בשיעור 0.5% לפי סעיף 75(2)(ב) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 ובגין הצלקות ביד ימין ושינוי צורת היד יש לקבוע לו נכות בשיעור 15%, לפי סעיף 75(1)(ב)-(ג) לתוספת לתקנות ואילו בגין חוסר התחושה בזרת קבע נכות בשיעור 2% לפי סעיף 31(5)(א) לתוספת לתקנות. במהלך הדיון בבית המשפט באשדוד התבצעה ההפרדה בין הנכויות האסתטיות לאלה שהן בעלות משמעות תפקודית תוך שניתנה התייחסות גם להשפעה האפשרית על ביצוע עבודות מסויימות בעתיד וניתן ביטוי לחשש לפיו עלול המראה הלא אסתטי של הצלקות לגרום לקושי בהתקבלות למקום עבודה. עצביםתאונת אופנועמינוי מומחהידייםמומחהאופנועקרעעצב אולנרי