בדיקת פוליגרף לבדיקת נסיבות תאונת דרכים

##בדיקת פוליגרף בהליך אזרחי: ## בדיקת הפוליגרף בהליך אזרחי, על פי ההלכה הפסוקה בישראל, אינה בלתי קבילה ואינה מנוגדת לתקנת הציבור, אלא ניתן להסתמך עליה רק בהסכמת הצדדים, שאלת הסכמת הצדדים יכולה להיות עניין להכרעה ע"י בית המשפט, לגבי המשקל שיש לייחס לבדיקה כאמור, נפסק כי כל עוד הצדדים לא הסכימו במפורש, כי התוצאות ישמשו כראיה בבית המשפט , אין לראות בתוצאות הבדיקה ראיה חד משמעית. ##דוגמא למקרה פוליגרף תאונת דרכים: ## אישה הגישה תביעתה לפיצויי נזיקין עקב תאונת דרכים שאונתה לה תוך כדי ירידתה של התובעת מן הרכב כשאיבדה את שיווי משקלה, נפלה למדרכה על מרפקה, ונחבלה קשות במרפק ימין. התובעת הועברה לבית החולים כשהיא סובלת מכאבים, הגבלה בתנועות המרפק ושורש כף יד מחמת הכאבים, ושפשוף באיזור המרפק והאמה. בצילום רנטגן אובחן שבר בצוואר רדיוס ימני, בוצע סד גבס והתובעת שוחררה לביתה עם המלצה למנוחה כשהיד מורמת באמצעות מתלה, הוראה למנוחה מעבודה לשבוע ימים ותרופה לשיכוך כאבים. התובעת הופנתה לאחר מכן למרפאת בית החולים לצורך המשך טיפול ושיקום שם הומלץ על טיפול פיזיותראפי הדרגתי למרפק ימין, לאחר מכן הומלץ על המשך טיפול פיזיותראפי אינטנסיבי ואי כושר עבודה משהוגשה התביעה לפיצויים נטען שהתובעת נמצאת עדיין באי כושר עבודה, מבצעת טיפולים פיזיותרפיים, ומצויה בתהליך החלמה ארוך וממושך, כמו כן עקב המגבלות התפקודיות בחיי יום יום ובחיים המקצועיים והאישיים, התובעת סבלה מירידה ניכרת במצב הרוח, עצב רב וצמצום היחסים החברתיים. ##טענת חברת הביטוח כי לא מדובר בתאונת דרכים: ## בכתב ההגנה לא כפרה חברת הביטוח בעצם קיומו של כיסוי ביטוחי כחוק, ואולם, בכל הנוגע לשאלת החבות, טענה חברת הביטוח שהתובעת לא נפגעה כתוצאה מתאונת דרכים או שימוש ברכב כנטען, וכי התאונה איננה בגדר תאונת דרכים על פי נסיבותיה. נטען שהתובעת נחבלה ללא קשר לרכב, ולא בזמן יציאה מן הרכב, ולחילופין, שהתובעת לא נחבלה עקב שימוש ברכב מנועי. ##בדיקת פוליגרף: ## עורכי דין תאונות דרכים הצדדים לתביעה הסכימו כי התובעת תועמד לבדיקת פוליגרף לבדיקת נסיבות תאונת הדרכים, אשר באמצעותה תוכרע השאלה אם התובעת אכן נפגעה כתוצאה מיציאתה מהרכב ולכן בגדר תאונת דרכים או ללא קשר ליציאתה כאמור. התובעת נשאלה בבדיקה זו האם נכון שנפלה ונחבלה במרפק כתוצאה מתפיסת הרגל בשקיות הניילון ונפילה אל המדרכה, ועל כך השיבה התובעת בחיוב. עוד נשאלה התובעת האם השבר במרפק התרחש במקום אחר ללא קשר לרכב, וכן האם טענתה שעקב רגל שמאל נתפסה בשקיות הניילון שעל רצפת הרכב היא שקר. על שתי שאלות אלה השיבה התובעת בשלילה. חוות הדעת היתה שעל סמך מימצאי בדיקת הפוליגרף התובעת דוברת אמת בגירסתה כפי שזו באה לידי ביטוי בתשובותיה לשאלות הרלוונטיות. ##פסיקת בית המשפט בעניין פוליגרף תאונת דרכים: ## בית המשפט פסק כי תוצאות הפוליגרף הינן חד משמעיות, ולפיכך, חלה על הנתבעים החובה לפצות את התובעת בגין נזקי התאונה הנדונה, וזאת בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 והתובעת קיבלה פיצוי עבור נזק שאיננו ממוני - כאב וסבל, עזרת הזולת, הפסדי שכר, טיפולי הידרותרפיה, תרופות ואביזרים, טיפולים פסיכולוגיים והוצאות נסיעה לעבר ולעתיד. פוליגרף (מכונת אמת)תאונת דרכים