תקנון ההתאחדות לכדורגל - הוראות פנימיות

בית המשפט (השופט סטרשנוב) פסק כי לא רק לבית המשפט אלא גם להתאחדות לכדורגל ולמוסדותיה המוסמכים יש תפקיד מחנך ממדרגה ראשונה ועליונה. המדובר בגוף נכבד ורב השפעה ביותר, האחראי ומנהל את הספורט הפופולארי ביותר במדינת ישראל, ודומה כי בעולם כולו. ספורט הכדורגל מרכז אליו התעניינות ציבורית עצומה של המוני עם ישראל, ביניהם בני נוער וצעירים רבים, הנוהרים מדי סופשבוע למגרשי הכדורגל, או צופים במשחקים בטלוויזיה. דווקא כשמדובר בהתאחדות לכדורגל, שהינה גוף מעין-ציבורי בעל סמכויות נרחבות והשלכות ניכרות על חיי הספורט בישראל, יש לנהוג הקפדה יתרה ומיוחדת בשמירה על הכללים ועל ההוראות, שהיא עצמה אף קבעה לה בתקנון או בהוראות הפנימיות שלה, ושעניינם טוהר המידות ונקיון הכפיים בניהול חיי הספורט במדינת ישראל.ההתאחדות לכדורגלאיגודי ספורטמסמכיםדיני ספורטכדורגל