גירושין - איסור על הבעל להכנס לדירה בשל קשרים שקשר עם אשה אחרת

בבית המשפט נדונה בקשה לאסור על הבעל להכנס לדירה בה המשיכו להתגורר האשה והילדים. בענין זה התערערו חיי הנישואין של בני הזוג, מחמת קשרים שקשר הבעל עם אשה אחרת שהכיר. הבעל עזב את הבית ועבר להתגורר במקום אחר. בית המשפט המחוזי אסר על הבעל להכנס לדירה המשותפת של בני הזוג. בערעור על פסק הדין קבע השופט כי קשריו של הבעל עם הנערה כשלעצמם צריכים לעמוד לו למכשול, על אף הצער העמוק וחוסר המרגוע שדבר זה יגרום לאישה ואולי אף לילדים. כשם שעזיבתו בעבר את הדירה מרצונו, אין בה בלבד כדי להצדיק המשכו של מצב זה גם בעתיד על כורחו של הבעל. הסדר היחסים בין הבעל לאישה הוא מעניינו של בית הדין המוסמך אשר ידון בתביעת הגירושין, בעוד שצו המניעה מטעמו של השופט קובע הסדר פירוד בין בני הזוג עוד טרם דן בית הדין בנדון, כמו כן נקבע כי עצם נוכחותו של הבעל בדירה בוודאי קשה תהיה על המשפחה אף מנוכחותו של זר, היא תפגע ברגשותיהם ובפרטיות שלהם. כל המצב שיווצר הוא בלתי מניח את הדעת אלא שבאין חשש מפגיעתו הרעה של הבעל באשה או בילדים, בין פגיעה גופנית ובין פגיעה רוחנית אין עילה להרחקתו מהדירה. מקרקעיןגירושין