טטרפלגיה - תאונת דרכים תשלום תכוף

החלטה: א. המבקשת ילידת שנת 1976, נפצעה קשה בתאונת דרכים שאונתה לה, נגרמו לה, בין היתר, שברים באגן, ושברים בחוליות 1L, 4D, 2D, 6C, 7C, של עמוד השדרה, ומצב של טטרפלגיה. המבקשת עברה, בין היתר, ניתוח לקיבוע חוליות 7C - 6C. המבקשת במצב של שיתוק מלא בגפיים התחתונות ושיתוק חלקי בפלג הגוף העליון. ב. הבקשה הנוכחית לתשלום תכוף מתייחסת לתקופה החל מאפריל 2000. המבקשת עותרת לפסיקת תשלום תכוף של 30,160 ש"ח, שמתוכם: 16,160 ש"ח בגין ליווי, והיתר בגין מחיה למלווים (1,000 ש"ח), ציוד רפואי מתכלה (3,000 ש"ח), הוצאות נסיעה שוטפות (5,000 ש"ח), חשמל מוגבר, טלפון מוגבר, וכביסה מוגברת (1,000 ש"ח), טיפולים רפואיים ופרה-רפואיים שאינם מכוסים בסל הבריאות (2,000 ש"ח), ושכר דירה (2,000 ש"ח). לענין הדיור צויין בבקשה שלפני התאונה התגוררה המבקשת עם הוריה בדירה בקומה שלישית ללא מעלית. עקב התאונה שכרו הורי המבקשת בית קרקע בעלות של 975 דולר ארה"ב, והשכירו דירתם כנגד 750 דולר ארה"ב , כך שהיתרה היא 225 דולר לחודש. המבקשת מקבלת מן המוסד לביטוח לאומי תשלומים בסך 3,800 ש"ח לחודש בגין נכות כללית וניידות. ג. בדיון שהתקיים בפניי ביום 5.7.00 הצעתי כי אפסוק תשלום תכוף לתקופה מיום 1.4.2000 עד 31.12.2000. במסגרת הדיון הוגשה לעיוני החלטת בימ"ש השלום בתל אביב (כב' השופט מר ד. גבאי) מיום 21.7.99, בתיק ת.א. 51721/99, שדן בתביעת המבקשת לתשלום תכוף ופסק למבקשת תשלום תכוף כדלקמן: סיעוד - 8,000 ש"ח, צרכי מחייה - 2,000 ש"ח, נסיעות - 1,000 ש"ח, ושכירת דירה 2,000 ש"ח, ביחד : 13,000 ש"ח, ולאחר ניכוי תשלומי מל"ל בסך 3,750 ש"ח, היתרה היא 9,250 ש"ח לחודש, זאת עד מרץ 2000. בנוסף נפסק באותה החלטה סכום חד פעמי של 30,000 ש"ח בגין הוצאות רפואיות ואביזרים רפואיים, וכן סך נוסף של 1,000 ש"ח לחודש עבור הוצאות רפואיות ממועד מתן ההחלטה ועד מרץ 2000. ד. בטיעונו בפניי ציין, בין היתר, ב"כ המבקשת שעלויות הליווי החודשיות מגיעות לכדי 16,000 ש"ח לחודש, אך מכיוון שהורי המבקשת לא יכלו לעמוד בכך, הם ויתרו על העסקת עובדים בסופי שבוע, וכך ירדה העלות ל 10,500- ש"ח, ואולם הדבר מטיל מעמסה ניכרת על ההורים כמלווים לסופי השבוע. בנוסף ציין ב"כ המבקשת שקיימת גם עלות של 1,665 ש"ח לחודש תשלומי מל"ל בגין הליווי, ומס הכנסה בסך 304 ש"ח לחודש. המבקשת מקבלת גם טיפולים אחת לשבוע במסגרת "צעד מקוון" בעלות של 96 ש"ח לשעה. הטיפולים עד כה הסתכמו ב 12,804- ש"ח, ומתוך זה שולמו ביום 13.6.00 11,000 ש"ח. בנוסף נתקבלה הצעת מחיר למערכת הנעת עזר לכסא הגלגלים של המבקשת בסך 20,000 ש"ח. כמו כן מציין ב"כ המבקשת שמרשתו זכאית גם לפיצוי בגין הפסד השתכרות. ה. ב"כ המשיבה התבסס בתשובתו על חוות דעתו השיקומית של מר גדעון האס מיום 18.6.99 שהעריך עלות חודשית של מטפל זר ב- 5,590 ש"ח לחודש, כולל מחליף לסופי שבוע. עלות העסקה של מטפל ישראלי בהעסקה ישירה, לפי עמ' 4 בחוות דעת מר האס, כולל תנאים סוציאליים, ודמי תיווך, היא 7,737 ש"ח לחודש. לדעת ב"כ המשיבה אין סיבה שהמבקשת לא תזדקק להעסקה של עובדת זרה. כמו כן ציין ב"כ המשיבה שהמבקשת כיום לומדת כסטודנטית, נמצאת גם לבדה באוניברסיטה, מתגוררת עם הוריה, ולטענת ב"כ המשיבה אין הצדקה לליווי 24 שעות ביממה, ומכל מקום אין לפסוק מעבר לעלות של עובדת זרה . אין מקום, לדעת ב"כ המשיבה, לפסוק בגין ציוד רפואי מתכלה. בגין הוצאות נסיעה אין לפסוק מעבר ל 1,000 ש"ח לחודש, ובגין הוצאות מוגברות סך של 300 ש"ח. גם הסכום הנדרש בגין הוצאות מחיה למלווים מופרז, לדעת ב"כ המשיבה. גם אין הצדקה, לדעת ב"כ המשיבה, לפסוק בגין טיפולים רפואיים שאינם מכוסים ע"י קופ"ח, טיפולים שהוגדרו ע"י קופ"ח כפעילות ספורט, ואת ההפרש המגיע בגין שכר דירה מציע ב"כ המשיבה להעמיד על 1,000 ש"ח לחודש. ו. בשלב הנוכחי של הדיון עדיין אין בפני ביהמ"ש חוות דעת של מומחה רפואי בתחום השיקומי שבעזרתו ניתן יהיה להגדיר ולהבהיר את דרכי שיקום של המבקשת, ולאחר שצורכי שיקום אלה ייקבעו ע"י מומחה רפואי שיקומי ניתן יהיה גם לקבוע בצורה מדוייקת יותר את התשלום התכוף החודשי שהמבקשת זקוקה לו. לכן, כיום יהא צורך לקבוע את התשלום התכוף בדרך של הערכה. לאחר שעיינתי בבקשה לתשלום תכוף על נספחיה, בכתב התשובה של המשיבה על נספחיו, במסמכים הנוספים שהוגשו לעיוני, ובטיעוניהם של ב"כ שני הצדדים, נראה לי כי נכון יהיה להעריך, בשלב זה, את התשלום התכוף החודשי המגיע למבקשת, בסכום של 14,000 ש"ח לחודש, זאת לאחר שכבר לקחתי בחשבון שתשלומי הביטוח הלאומי שהמבקשת מקבלת הינם בסכום של 3,800 ש"ח לחודש. ז. לענין מערכת הנעת העזר לכסא גלגלים : ב"כ המשיבה ציין שמסמכים על כך הומצאו לו ע"י ב"כ המבקשת רק ביום 2.7.00. יש איפוא לאפשר לב"כ המשיבה לבדוק את הדרוש, ואשמע בענין זה את השלמת הטענות בקדם המשפט אותו קבעתי ליום 24.9.00. ח. התוצאה מן האמור לעיל היא שאני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת תשלום תכוף בסכום של 14,000 ש"ח לחודש, בתוספת שכ"ט עו"ד בשיעור של 11% מן הסכום שנפסק ומע"מ כחוק על שכר הטרחה. התשלומים החודשיים לתקופה : אפריל, מאי, יוני, יולי 2000 ישולמו ע"י המשיבה במשרד ב"כ המבקשת בתוך 15 ימים ממועד המצאת החלטה זו במשרד ב"כ המשיבה, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. התשלומים התכופים לכל אחד מן החדשים : אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2000 ישולמו ב 14- של כל חודש, כשכל תשלום ותשלום צמוד למדד הידוע כיום (מדד חודש מאי 2000 ). שיתוקתשלום תכוףתאונת דרכים