ניתוק חשמל בגלל בניה ללא היתר ואי קיום צו שיפוטי

ניתוק חשמל בגלל בניה ללא היתר ואי קיום צו שיפוטי העורר הינו הבעלים של בית צמוד קרקע בקרית אונו. במקום היתה קיימת יחידת דיור בגודל של כ- 40 מ"ר. העורר הרס למעשה את מרבית יחידת הדיור ובנה במקומה, ללא קבלת היתר בנייה כדין, יחידת דיור חדשה בגודל של כ- 125 מ"ר בשתי קומות- קומת קרקע של כ- 80 מ"ר בה מצויים סלון, פינת ישיבה, מטבח וחדר שירותים וקומת גלרייה שמעליה גג רעפים בשטח של כ- 45 מ"ר בה מצויים שלושה חדרי שינה וחדר אמבטיה. במהלך הבנייה הוצא לעורר צו הפסקה מנהלי ואולם, זה בחר להתעלם מצו זה והמשיך בבנייה. כמו כן הוצא לעורר צו הפסקת עבודה שיפוטי, אשר גם ממנו התעלם העורר שסיים את בניית הבית. המבנה נבנה מבנייה קלה - מקונסטרוקצית פלדה ועץ, קירות החוץ נבנו מלוחות "סטאר בונד" , הציפוי הפנימי והחלוקה הפנימית עשויים מלוחות גבס. הקומה השנייה נבנתה מקורות עץ, אותם רכש העורר לדבריו במחסן עצים. הבית כולו נבנה ללא ליווי של מהנדס קונסטרוקציה. לדברי העורר עבודות החשמל בוצעו על ידי חשמלאי מוסמך ואולם, העורר לא הצליח להציג בפנינו חשבונית על תשלום לחשמלאי זה. חברת החשמל המציאה לעורר הודעה בדבר מניעת או הפסקת מתן חשמל לפי סעיף 157 (א')ו' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965. העורר הגיש ערר על הודעה זו בהתאם לקבוע בסעיף 157(ז) לחוק התכנון והבנייה. למרות שעל פניו, מהדיון שבפנינו, כבר היה נראה לנו כי באופן שבו נבנה המבנה על ידי העורר קיימת סכנה בטיחותית למשתמשים בו, הן מבחינת חומרי הבנייה ממנו נבנה המבנה והן מבחינת אופן הקמת המבנה - ללא ליווי של קונסטרוקטור, החלטנו להורות על ביצוע בדיקה נוספת של המבנה על ידי הועדה המקומית מבחינה בטיחוטית, וזאת לנוכח טענת הועדה המקומית כי העורר לא איפשר לנציגיה להכנס למבנה. מטרת בדיקה נוספת זו, אותה ביקשנו, היתה לקבל תמונה מדוייקת באשר למצב המבנה, קודם שנכריע אם קיימת סכנה בטיחותית למשתמשים בו במידה כזו אשר תצדיק את ניתוק המבנה מהחשמל. לאחר הביקור הנוסף במבנה הוגש לנו דו"ח ממנו עולה, כי חומרי הבנייה שבהם נעשה שימוש לבניית הקירות החיצוניים והפנימיים, קורות העץ המהווים את הרצפה לקומת הגלריה, הגלריה עצמה, המערך הקוסקרוקטיבי של המבנה והחיפויים לרצפה אינם עומדים בדרישות תקן 921 לענין עמידות לאש, ולפיכך הם מהווים על פי הדו"ח סכנה בטיחוטית, מבחינת התפשטות אש. כמו כן נמצא כי חלק מהגלריה נתמך בקורות עץ, וקורה אחת, נתמכת בצורה מסוכנת על ידי עמודים של פיגומים. כמו כן, המדרגות אינן תקניות ואין להן מעקה. לפיכך הדו"ח השימוש במדרגות אלה מסוכן אף הוא. בנוסף, נמצאו במבנה חיבורי וחיווטי חשמל מאולתרים ולא תקניים , בעיקר באזור הגלריה העשויה מעץ. כמו כן נמצא כי חיבור הצנרת מבלון החשמל אל פנים הבית אינו תיקני. מהדו"ח האמור עולה באופן ברור וחד משמעי, כי השימוש במבנה הנדון הינו מסוכן ביותר למשתמשים בו. לא יתכן לאפשר מגורים בבית זה אשר כאמור אינו עומד בתקן לעניין מהירות התפשטות אש, כאשר חלקים ניכרים ממנו עשוי עץ ובעיקר קומת הגלרייה בה מצויים חדרי השינה, ובבית אשר נבנה ללא פיקוח קונסטרוקטיבי, אשר חלקים ממנו בנויים בניגוד לתקן וכאשר מערכת החשמל אף היא אינה תקנית. לפיכך במקרה זו אנו רואים הצדקה ממדרגה ראשונה לנקוט בצעד הדרסטי של ניתוק המבנה מהחשמל. למצב דברים זה יש להוסיף את התנהגותו של העורר, אשר כאמור הפר בצורה בוטה צו הפסקת בנייה מינהלי ושיפוטי, והמשיך למרות כל אלה בביצוע הבנייה הבלתי חוקית.גם התנהגות והתנהלות זו מצדיקה כאמור לעיל את השימוש באמצעי של ניתוק החשמל מהמבנה שכן נראה כי העורר אינו שועה לשום הוראה מינהלית או שיפוטית. לאור האמור אנו מחליטים לדחות את הערר. חשמלצוויםניתוק חשמלבניה ללא היתרבניהצו שיפוטי