בקשה להורות ליתן פרטים נוספים - תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה

בקשה להורות ליתן פרטים נוספים - תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991 קובעת כי: "בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים , אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות". הדרישה שבסעיף 46(א) לתקנות יש בה: "כדי לקצר את הליכי הדיון על ידי הגשת ראיות הצדדים אך ורק בהתייחס לעניינים שבמוקד המחלוקת. מסירת פרטים נוספים או דרישה לקבלם הן כלי דיוני חשוב הנחוץ לנוכח כתבי טענות סתמיים , או הכחשות סתמיות בכתב ההגנה, אך בעיקר שעה שדרושים לבעל דין פרטים שיועילו לו בניהול הגנתו או תביעתו" (י. לובוצקי סדר הדין במשפט העבודה, הוצאת ניצן מהדורת 2011 פרק 11 עמ' 18). מטרת הפרטים הנוספים היא איפוא גיבוש והבהרת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. המבחן למתן פרטים נוספים הוא מבחן הרלבנטיות ומבחן קיומו של המידע אצל בעל הדין שכנגד. בית הדין לעבודהתקנות בית הדין לעבודהבקשה למתן פרטים נוספים